Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Załączniki - wzory do pobrania:

załącznik nr 1 - oświadczenie osoby proponowanej na promotora

załącznik nr 2 - wniosek o wyznaczenie promotora / promotora pomocniczego

załącznik nr 3 - zgoda na objęcie funkcji promotora / promotora pomocniczego

załącznik nr 4 - zaświadczenie Dyrektora Szkoły Doktorskiej o weryfikacji efektów uczenia się

załącznik nr 5 - wytyczne do weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. PRK

załącznik nr 6 - wniosek o weryfikację efektów uczenia się - Studia Doktoranckie

załącznik nr 7 - zaświadczenie Kierownika Studiów Doktoranckich o weryfikacji efektów uczenia się

załącznik nr 8 - zaświadczenie Przewodniczącego RKN o weryfikacji - Studia Doktoranckie

załącznik nr 9 - wniosek o weryfikację efektów uczenia się - tryb eksternistyczny

załącznik nr 10 - protokół komisji weryfikacyjnej - tryb eksternistyczny

załącznik nr 11 - zaświadczenie o weryfikacji uczenia się - tryb eksternistyczny

załącznik nr 12- oświadczenie o współautorstwie publikacji

załącznik nr 13 - wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

załącznik nr 14 - kwestionariusz osobowy

załącznik nr 15 - ramowy przebieg obrony rozprawy doktorskiej

Powyższy regulamin obowiązuje osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Kontakt:

mgr Anna Bąk

al. I.J.Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

budynek P-4, p.2/37 (Stadion Olimpijski)

tel. 71/ 347-30-71

e-mail: anna.bak@awf.wroc.pl

 


Tzw."stary tryb" przewodów doktorskich:

Osoby, którym wszczęto przewody doktorskie do dnia 30 kwietnia 2019 r. - kontynuują je zgodnie przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Uchwały w ww. przewodach podejmuje Rada Kolegium Naukowego, natomiast poszczególne etapy przewodu doktorskiego i ich obsługa administracyjna realizowana jest na Wydziałach, na których przewód był wszczęty oraz zgodnie z przyjętą na tych Wydziałach procedurą.  

Kontakt dla doktorantów z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu:

mgr Hanna Naleśniak

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

Hala Wielofunkcyjna, pok. 72

tel. 71/ 347-34-74

e-mail: hanna.nalesniak@awf.wroc.pl

 

Kontakt dla doktorantów z Wydziału Fizjoterapii:

mgr Anna Bąk

Dziekanat Wydziału FIzjoterapii

budynek P-4, pok.2/37 

tel. 71/ 347-30-71

e-mail: anna.bak@awf.wroc.pl