Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Nekrologi i wspomnienia

Ostanie pożegnanie

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. Tadeusza Skolimowskiego

zasłużonego i wieloletniego pracownika naszej Akademii,
byłego Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
Dziekana Wydziału Fizjoterapii, kierownika Katedry Fizjoterapii,
wychowawcy wielu pokoleń studentów,
laureata najwyższego wyróżnienia
dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Lauru Akademii

Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia

Rektor, Senat i cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 18 września 2019 r. o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (Sępolno).

 

Pani

Dr Beacie Skolimowskiej oraz rodzinie

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Profesora Tadeusza Skolimowskiego

Składają

Dziekan, Prodziekani,
Rada Wydziału Fizjoterapii
oraz pracownicy i studenci
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 

Ze głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że zmarł

Prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski,

Nasz mistrz i autorytet,
były pracownik Katedry Fizjoterapii

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Pracownicy Katedry Fizjoterapii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Ostanie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
że w dniu 9. września 2019 r. odszedł

mgr Janusz Pietrzyk

W jego osobie tracimy wieloletniego i cenionego nauczyciela akademickiego,
jednego z założycieli Zespołu Pieśni i Tańca AWF Wrocław "Kalina",
odznaczonego za swoją działalność na rzecz Uczelni medalem "Zasłużony dla AWF Wrocław".

Wyrazy współczucia Rodzinie
składają

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 14.09.2019 r. o godz. 10.00 na cmentarzu w Dobrzykowicach przy ul. Krzykowskiej.

Kondolencje

 

Pani

Dr Dominice Zawadzkiej

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

Składają

Dziekan, Prodziekani,
 Rada Wydziału Fizjoterapii
oraz pracownicy i studenci
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Ostatnie pożegnanie

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 22 sierpnia 2019 r. odeszła

mgr inż. Barbara Drewniak,

Kwestor Uczelni.

W jej osobie tracimy wieloletniego i cenionego pracownika.

Wyrazy współczucia Rodzinie
składają

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Pogrzeb odbędzie się 24.08.2019 r. w Dobromierzu o godzinie 15.30

Ze smutkiem przyjmujemy wiadomość,
że zmarła nasza Szefowa
Kwestor

mgr inż. Barbara Drewniak,

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Koleżanki z Działu Księgowości

Ostatnie pożegnanie

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 02 sierpnia zmarł

Marian Wyrwas

nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego
działacz sportowy, trener i wychowawca młodzieży.

Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają
Rektor, Senat
oraz cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 9 sierpnia o godz. 13 na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy niespodziewaną
wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. Marka Tukiendorfa

Rektora Politechniki Opolskiej od 2012 roku,
wieloletniego nauczyciela akademickiego, naukowca,
człowieka bardzo ambitnego, zabiegającego o międzynarodowy rozwój uczelni,
członka Komisji Stałej Rektorów Akademickich Szkół Polskich
oraz członka Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia

Rektor, Senat
i cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 18 marca 2019 r. zmarł

prof. dr hab. Ryszard Panfil

zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń trenerów
i nauczycieli wychowania fizycznego

Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają
Rektor, Senat
oraz cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

doc. dr. Antoniego Kaczyńskiego

Z uczelnią związany od 1950 r., pełnił w niej wiele ważnych funkcji i stanowisk m.in.
kierownika Zakładu Gimnastyki i Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych, kierownika Zakładu Gimnastyki i Biomechaniki.
Aktywnie działał w rozlicznych gremiach i komisjach, był m.in. członkiem komisji dydaktycznej,
członkiem rady Wydziału i Senatu, przewodniczącym senackiej komisji ds. awansów i odznaczeń,
prezesem Stowarzyszenia Absolwentów. Przez wiele lat pełnił funkcję trenera sekcji gimnastyki sportowej w KS AZS AWF.

Odszedł od nas znakomity dydaktyk i organizator, szanowany przez studentów
ceniony przez przełożonych i lubiany przez współpracowników.

Rektor i cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Pogrzeb odbył się w dn. 08.03 2019 r. na Cmentarzu Osobowickim

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy że
26 lutego 2019 roku zginął

Krystian Madeja

student III roku, kierunek Turystka i Rekreacja

Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają
Rektor, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego,
koleżanki i koledzy oraz cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ostatnie pożegnanie Krystiana, odbędzie się w Walimiu w kościele pod wezwaniem św. Barbary,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
7 marca o godzinie 14:00

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 28 lutego 2019 roku

Zdzisława Antczaka

absolwenta naszej Akademii
wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce ręcznej,
brązowego medalisty olimpijskiego.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor i cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 27 lutego 2019 r. zmarł

Adam Mikiciuk

wieloletni pracownik
Katedry Gier Zespołowych i Zakładu Koszykówki,
trener Ślęzy Wrocław, wspaniały człowiek i nauczyciel akadamiecki

Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają
Rektor, Senat
oraz cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Pogrzeb odbędzie się 4.03.2019 o godzinie 13.20 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu

Ostatnie pożegnanie

Ze smutkiem przekazujemy informację,
że w dnia 11 lutego br. zmarła
w wieku 103 lat

doc. dr Zofia Dowgird,

zasłużony i wieloletni pracownik naszej Akademii,
wychowawca wielu pokoleń studentów,
laureatka najwyższego wyróżnienia
dla pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Lauru Akademii

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia

Rektor, Senat
oraz cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ostatnie pożenganie

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Joachima Raczka

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w latach 1990-1996,
wieloletniego nauczyciela akademickiego, naukowca, trenera,
człowieka o wielkim sercu.

Pogrzeb odbędzie się 9 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela W Raciborzu.

Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia

Rektor, Senat i cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ostatnie pożegnanie

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 grudnia 2018 roku
po ciężkiej chorobie zmarł

dr nauk o kulturze fizycznej

Jerzy Maciantowicz

o czym powiadamiają pogrązeni w smutku
żona Eugenia i Synowie z Rodzinami

Pogrzeb odbędzie się dnia 7 stycznia 2019 roku o godzinie 11.20 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy,
że 19 września 2018 roku zmarła

dr Renata Andrzejewska

nasza Koleżanka, były pracownik Katedry Kinezjologii

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Pracownicy Katedry Kinezjologii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Msza św. I ceremonia pogrzebowa odbędą się dnia 22.09.2018r. (sobota) o godz.9.00 na cmentarzu komunalnym Kiełczów we Wrocławiu

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 19 września 2018 roku zmarła

dr Renata Andrzejewska

były pracownik Katedry Kinezjologii
Akademi Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia
Rektor, Senat i całe środowisko
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy,
że 31 sierpnia 2018 roku zmarł

mgr Krzysztof Czeczkowski

nasz kolega, były pracownik Zakładu Lekkoatletyki

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Pracownicy Katedry Lekkoatletyki i Gimnastyki
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Pogrzeb odbędzie się dnia 05.09.2018 r. (w środę) o godz. 13.20 na cmentarzu komunalnym na Osobowicach.

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy,
że 13 czerwca 2018 r. zmarła

mgr Zofia Sulima

emerytowany pracownik Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
wieloletni kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia
Rektor, Senat i całe środowisko
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

13.06.2018

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy
że 24 kwietnia 2018 r. zmarł

śp.
prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz

pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
od wielu lat nieprzerwanie związany z Katedrą Genetyki Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt.
Organizator Wieczorów Pawłowickich, które na stałe wpisały się do muzycznego kalendarza Wrocławia
oraz Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku.
Przewodniczący wielu komitetów naukowych, międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji.
Autor ponad 270 publikacji naukowych, w tym 157 oryginalnych prac twórczych i monografii.
Uhonorowany Nagrodą Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola im. prof. Józefa Dudka
za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego

Rektor i Senat
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Uroczystości żałobne odbędą się w piątek 27 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00 w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Smętnej (Sępolno)

26.04.2018

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy,
że 15 stycznia 2018 r.
w wieku 82 lat zmarł

Eugeniusz Drozd

Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie 15 marca o godzinie 12.00 w kaplicy na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Jagiellońskiej w Jeleniej Górze - Cieplice

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku
Żona, Dzieci i Rodzina

7.03.2018

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 24 stycznia 2018 r. odeszła


Pani Profesor Kazimiera Milanowska


Nestor Rehabilitacji Polskiej


Rodzinie i Bliskim Zmarłej
składamy wyrazy głębokiego współczucia

składają
Rektor i cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu


Msza św. w intencji zmarłej zostanie odprawiona dnia 31.01.2018 r. o godz. 11.15 w kościele pw. św. Jana Kantego, ul. Grunwaldzka 86 w Poznaniu, uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.30 na cmentarzu Nowina 1 w Poznaniu.


Nie żyje Georg Enst Kilian

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 6 grudnia 2017 roku

Pana Georga Ernesta Killiana

Doktora Honoris Causa naszej Akademii,
wieloletniego Przewodniczącego Międzynarodowej Federacji Sportów Uniwersyteckich (FISU),
Prezydenta Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA),
członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (IOU).

Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia

Rektor i Senat
oraz cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ostatnie pożegnanie

Pani

mgr Izabeli Kawulak

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Taty

składają
Rektor
i pracownicy Rektoratu


Ostatnie pożeganie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy,
że 29 października 2017 r. zmarła

Irena Parlej

emerytowany pracownik Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
wieloletni kierownik Pracowni Poligrafii.

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia
Rektor, Senat i całe środowisko
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Nie żyje prof. dr hab. Zenon Ważny

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 23 października 2017 r. zmarł
Ś.P.

prof. dr hab. Zenon Ważny

Ceniony nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik naukowy AWF
w Warszawie, autor wielu prac naukowych z zakresu teorii motoryczności
człowieka i teorii sportu, lekkoatleta i działacz sportowy.
Pamięć o Nim na zawsze pozostanie na kartach historii
środowisk akademickich obszaru nauk o kulturze fizycznej.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
oraz całemu środowisku Akademii Wychowania Fizycznego
im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
składamy wyrazy współczucia

Rektor, Senat
oraz cała społeczność
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Zenon Ważny

Absolwent AWF Warszawa rocznik 1956, związany z uczelnią prawie pół wieku. Karierę akademicką rozpoczął od młodszego asystenta w Zakładzie Lekkiej Atletyki, w 1964 roku uzyskał stopień doktora nauk wychowania fizycznego, w roku 1978 doktora habilitowanego, a w 1986 roku otrzymał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej. Pełnił w uczelni liczne funkcje, m.in.: Kierownika Zakładu Teorii Sportu, Kierownika Katedry Teorii Sportu, Dyrektora Instytutu Sportu, Kierownika Zakładu Kontroli Treningu Sportowego (1996-2000). Przez kilka kadencji w latach 1977–1980 oraz 1990–1996 był Prorektorem ds. nauki AWF Warszawa.

Wyrazem Jego aktywności zawodowej i społecznej było również członkostwo w wielu organizacjach zawodowych, naukowych i innych związanych z kulturą fizyczną, tj. m. in.: Wiceprezes i Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (1974-1978); Wiceprezes PZLA (1981-1983); Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1983-1986); Członek Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN w wielu kadencjach w latach 1987- 2002 oraz jego Przewodniczący w latach 1996–2002; Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk (2003–2010); Członek sekcji medycyny społecznej, medycyny pracy i kultury fizycznej Komisji Badań Stosowanych KBN; Członek Rady Kultury Fizycznej przy Wojewodzie Warszawskim, Członek Zespołu Redakcyjnego "Sportu Wyczynowego".

Wielokrotnie odznaczany, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem "Za wybitne osiągnięcia Sportowe", Odznaką "Zasłużony Mistrz Sportu", Medalem 100-lecia Sportu Polskiego, Złotą Odznaką Akademickiego Związku Sportowego, Złotą Honorową Odznaką Warszawskiego Związku Lekkiej Atletyki.

W 2003 roku został Laureatem Medalu "Kalos Kagathos", wyjątkowego wyróżnienia honorującego osoby, które udowodniły, że można łączyć ideały zdrowia i sprawności fizycznej z rozwojem moralnym i intelektualnym.

Źródło: AWF Warszawa

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy,
że 23 września 2017 roku, zmarł

prof. Bolesław Potyrała

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat i całe środowisko akademickie
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Uroczyste pożegnanie odbędzie się w dniu 28.09.2017 r. o godzinie 10.00 na Cmentarzu Osobowickim.

Ostatnie pożegnanie
Ostatnie pożegnanie
Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy,
że 8 czerwca 2017 roku, zmarł

dr hab. Adam Seniów

emerytowany profesor nadzwyczajny,
były kierownik Zakładu Biologii,
wychowawca wielu pokoleń studentów
i absolwentów naszej Akademii

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat i całe środowisko
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy,
że 20 maja 2017 roku zmarła

Teresa Amrozińska

emerytowany pracownik Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat i całe środowisko
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Pogrzeb odbędzie się 25 maja 2017 r., o godzinie 12.30 na cmentarzu Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu przy ul. Smętnej

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy,
zmarł

Dr Józef Łabudek

emerytowany nauczyciel akademicki

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat i całe środowisko akademickie
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Uroczyste pożegnanie odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00 na Kiełczowie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy,
że 21 marca 2017 roku zmarła

Dr Krystyna Wilińska

emerytowany nauczyciel akademicki
zasłużony pracownik Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Prodziekani,
Rada Wydziału Fizjoterapii
oraz współpracownicy i studenci
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Uroczyste pożegnanie odbędzie się w dniu 25 marca 2017 roku o godz. 11.10 na Cmentarzu Osobowickim (pole 50 A)

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy,
że 23 lutego 2017 roku zmarł we Wrocławiu

Zbigniew Bronisław Fedus

emerytowany nauczyciel akademicki (kierował Studium Języków Obcych wrocławskiej AWF),
filolog, publicysta, recenzent, tłumacz, leksykograf, instruktor fotografii

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat i całe środowisko Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 2 marca br. o godzinie 12.00 w kościele pw. św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy, że 1 stycznia 2017 roku zmarł

Ryszard Hadam

Długoletni pracownik Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat i całe środowisko Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Pogrzeb odbędzie się 11 styczna 2017 r., o godzinie 12.00 na Cmentarzu Komunalnym (Starym) w Oławie, ul. Zwierzyniecka.