Strona główna / Jak działamy / Bezpieczeństwo i obronność

Bezpieczeństwo i obronność

Gotowość obronna państwa

Gotowość obronna państwa to stan przygotowania elementów systemu obronnego państwa do utrzymania bezpieczeństwa narodowego oraz skutecznego działania w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym możliwość przeciwstawienia się wszelkim zagrożeniom kryzysowym i wojennym. Obecnie obowiązujące przepisy prawne, związane z osiąganiem gotowości obronnej państwa, ustalają trzy podstawowe stany gotowości obronnej państwa:


Obrona cywilna

W przepisach międzynarodowych tj. w protokole dodatkowym (PROTOKÓŁ I) do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku określono obronę cywilną jako wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak również zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.


Rodzaje sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej


Ewakuacja

Ewakuacja (łac. evacuatio – opróżnianie; znikanie) – to zorganizowane przemieszczenie się  ludności i transport mienia wraz z dobytkiem, z rejonów w których występują zagrożenia  na obszar bezpieczny. Ewakuacja może być zarówno działaniem na stosunkowo niewielką skalę, jak na przykład wyprowadzenie ludzi z pojedynczego budynku zagrożonego pożarem, jak również może stanowić dużą i złożoną akcję logistyczną, jak w przypadku terenów zagrożonych przez nieprzyjaciela podczas działań wojennych, lub obszarów dotkniętych żywiołem (np. powódź). Wyróżnia się dwa rodzaje ewakuacji: planową oraz …


Procedury bezpieczeństwa
Ochrona informacji niejawnych

Dla zapewnienia bezpieczeństwa każdego państwa niezbędnym jest objęcie pewnych istotnych dla jego funkcjonowania informacji ograniczeniem dostępu. W tym celu tworzy się system ochrony informacji, które nie są powszechnie jawne czyli system ochrony informacji niejawnych. Niejawne informacje to takie których  nieuprawnione ujawnienie (także w trakcie jej opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu jej wyrażania)  spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne.


Indywidualne środki ochrony przed skażeniami

Do ochrony przed skażeniami i zakażeniami służą indywidualne środki ochrony. Zabezpieczają one przed bojowymi środkami trującymi, biologicznymi, pyłem radioaktywnym oraz częściowo przed działaniem promieniowania cieplnego podczas wybuchów jądrowych.


Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zapisywane żadne informacje. Polityka prywatności

Przewiń do góry