Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla emerytów

Informacja o terminach i godzinach pracy Kasy Uczelni

  • Z powodu ograniczeń związanych z pandemią kasa jest nieczynna

Informacje

KRYTA PŁAYWALNIA w semestrze zimowym 2021/2022

Informacja o karnetach na semestr zimowy 2021/2022

 

Informacja
dotycząca wysokości dofinansowania wypoczynku świątecznego
 emerytom i rencistom AWF z ZFŚS i  w roku 2020
 

     Dział Spraw Pracowniczych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu informuje, że w roku 2020 organizowana jest pomoc dla emerytów i rencistów AWF        z ZFŚS  uczelni w formie:

„dofinansowania świadczenia świątecznego” i „wypoczynku letniego” zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  (Dz.U.Nr  43,poz.163/1994r.  z późn. zm.)

Osoba ubiegająca się o przyznanie dofinansowania   z ZFŚS  winna złożyć: wniosek o przyznanie świadczenia i oświadczenie o przychodach     w roku 2019

Wszelkie informacje są zamieszczone na stronie WWW.awf.wroc.pl  w zakładce „Inne  - Informacje dla emerytów”.

 

Wniosku i oświadczenia o dochodach nie muszą  składać emeryci i renciści AWF, którzy składali wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego w roku 2020

Wnioski prosimy składać w terminie do 14.12.2020 r. na al. I.J Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 16) lub przesłać na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (z dopiskiem Dział Spraw Pracowniczych), bliższe informacje pod tel. 71 347-32-26, email  ewa.bolczak@awf.wroc.pl

Świadczenie będzie przelane na konto emeryta, rencisty AWF lub odebrane osobiście lub wysłane przekazem pocztowym na adres domowy 

Tabela dofinansowania zimowego dla emerytów AWF 2020 r.

 

Informacja
dotycząca wysokości dofinansowania wypoczynku letniego
 emerytom i rencistom AWF z ZFŚS i  w roku 2021

    Dział Spraw Pracowniczych i Płac Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu informuje, że w roku 2020 organizowana jest pomoc dla emerytów i rencistów AWF  z ZFŚS  uczelni w formie:
„dofinansowania świadczenia świątecznego” i „wypoczynku letniego” zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  (Dz.U.Nr  43,poz.163/1994r.  z późn. zm.) osoba ubiegająca się o przyznanie dofinansowania   z ZFŚS  winna złożyć: oświadczenie o przychodach za rok  2020
Wnioski prosimy składać na al. I.J Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 16) lub przesłać na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (z dopiskiem Dział Spraw Pracowniczych i Płac), bliższe informacje pod tel. 71 347-32-26, email  ewa.bolczak@awf.wroc.pl

Świadczenie będzie przelane na konto emeryta, rencisty AWF lub odebrane osobiście albo  przez upoważnioną osobę na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta w Kasie Głównej AWF al. I.J. Paderewskiego 35  

INFORMACJA o korzystaniu z Krytej Pływalni w semestrze zimowym 2019/2020

Materiały do pobrania