Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Informacje dla emerytów

Informacja o terminach i godzinach pracy Kasy Uczelni

  • Kasa czynna w każdy drugi dzień tygodnia w godzinach 9-13.00

Informacje

Informacja
dotycząca wysokości dofinansowania wypoczynku letniego
 emerytom i rencistom AWF z ZFŚS i  w roku 2019

    Dział Spraw Pracowniczych i Płac Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu informuje, że w roku 2019 organizowana jest pomoc dla emerytów i rencistów AWF  z ZFŚS  uczelni w formie:
„dofinansowania świadczenia świątecznego” i „wypoczynku letniego” zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych  (Dz.U.Nr  43,poz.163/1994r.  z późn. zm.) osoba ubiegająca się o przyznanie dofinansowania   z ZFŚS  winna złożyć: wniosek o przyznanie świadczenia i oświadczenie o przychodach za rok  2018
Wnioski prosimy składać na al. I.J Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 16) lub przesłać na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (z dopiskiem Dział Spraw Pracowniczych i Płac), bliższe informacje pod tel. 71 347-32-26, email  ewa.bolczak@awf.wroc.pl

Świadczenie będzie przelane na konto emeryta, rencisty AWF lub odebrane osobiście albo  przez upoważnioną osobę na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta w Kasie Głównej AWF al. I.J. Paderewskiego 35  

INFORMACJA o korzystaniu z Krytej Pływalni w semestrze zimowym 2019/2020

Kryta Pływalnia semestr zimowy 2019/2020


 

Materiały do pobrania