Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube

Informacje Uczelnianej Komisji Wyborczej

Terminarz czynności wyborczych AWF we Wrocławiu na kadencję 2020-2024
Regulamin wyborczy Akademii na kadencję 202-2024

Regulamin wyborczy Akademii na kadencję 202-2024 - pobierz

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii

W dniu 19 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej Akademii z udziałem JM Rektora dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF.
Obradom przewodniczył prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.

W trakcie posiedzenia dokonano wyboru zastępcy przewodniczego:

  • Dr hab. Anna Burdukiewicz, prof. AWF

oraz sekretarza:

  • Mgr Ewa Górska

Na posiedzeniu Komisji Wyborczej Akademii podjęto następujące uchwały w sprawie:

  1. Przyjęcia regulaminu wyborczego Akademii,
  2. Przyjęcia terminarza czynności wyborczych w Akademii.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz