Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej AWF Wrocław

Obwieszczenie
Przewodniczącego  Komisji Wyborczej  
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 29 listopada 2021 roku

W sprawie głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej  w celu dokonania wyborów uzupełniajacych do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli  akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nauczycieli Centrum Języków Obcych oraz Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

Na podstawie Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zapraszam na dzień  09. grudnia 2021 roku (czwartek) w godzinach 12.30-13.30 do głosowania z wykorzystaniem  platformy internetowej wszystkich pozostałych nauczycieli  akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, nauczycieli Centrum Języków Obcych oraz Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu w celu wyboru jednego przedstawiciela do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja glosowania. Link (odnośnik internetowy) do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany termin głosowania i będzie aktywny w dniu 09. grudnia 2021 roku (czwartek) w godzinach 12.30-13.30.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

  • Uprzejmie informujemy, że ze względu na sytuację spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2 wybory odbędą się w formie zdalnej. W głosowaniu będą mogli wziąć udział tylko pracownicy posiadający służbowy adres e-mail.
  • Kandydatów można zgłaszać bezpośrednio u Sekretarza Komisji mgr Ewy Górskiej, w pokoju 206, pawilon P3 lub w formie elektronicznej na „Karcie zgłoszenia kandydata do Senatu”, przyjętej przez Komisję Wyborczą Akademii. Osoba zgłaszająca przesyła wypełniony druk zgłoszenia najpóźniej do piątku
    3. grudnia do godz. 12.00 na adres Sekretarza Komisji Wyborczej (ewa.gorska@awf.wroc.pl).  Kandydat, również drogą elektroniczną, wyraża zgodę na kandydowanie.

Załączniki: