Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje Komisji Wyborczej Akademii

Wybory do Senatu – ważna informacja!!!

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2 (COVID-19), po konsultacji z władzami Uczelni, odwołuję na czas nieokreślony realizację wyborów do Senatu na kadencję 2020-2024. Nowy kalendarz wyborczy Komisji Wyborczej Akademii przedstawię w stosownym terminie.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenia Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii z dnia 6.03.2020 r.

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 18 marca  2020 roku o godzinie 11.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego w celu wyboru dwóch  przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020 – 2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.  nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r.  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści  tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186,  z późn. zm. 1), nie pełniła w nich służby ani  nie współpracowała z tymi organami;
6) (…)
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.

 • Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z dowodem tożsamości.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na  karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 z grona studentów Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego  we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 18 marca  2020 roku o godzinie 13.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich studentów  Wydziału Wychowania Fizycznego, w celu wyboru dwóch przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020-2024

 • Prawo wyborcze przysługuje studentom Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie  utraty statusu studenta.
 • Prawo wyborcze studenta ulega zawieszeniu na okres zawieszenia studiów i udzielonych urlopów zgodnie z regulaminem studiów.

Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z legitymacją studencką.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na  karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

Obwieszczenia Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii z dnia 5.03.2020 r.

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli  akademickich zatrudnionych na Wydziale Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 17 marca  2020 roku o godzinie 11.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich pozostałych nauczycieli  akademickich zatrudnionych na Wydziale Sportu, w celu wyboru dwóch   przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020 – 2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.  nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r.  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści  tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186,  z późn. zm. 1), nie pełniła w nich służby ani  nie współpracowała z tymi organami;
6) (…)
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.

 • Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z dowodem tożsamości.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na  karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu  na kadencję 2020-2024 z grona studentów Wydziału Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 17 marca 2020 roku o godzinie 13.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich studentów Wydziału Sportu, w celu wyboru jednego  przedstawiciela do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020 – 2024

 • Prawo wyborcze przysługuje studentom Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie  utraty statusu studenta.
 • Prawo wyborcze studenta ulega zawieszeniu na okres zawieszenia studiów i udzielonych urlopów zgodnie z regulaminem studiów.

Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z legitymacją studencką.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na  karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

Obwieszczenia Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii z dnia 4.03.2020 r.

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 4 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020 – 2024 z grona studentów  Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 16 marca 2020 roku o godzinie 13.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich studentów  Wydziału Fizjoterapii w celu wyboru dwóch przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020 – 2024

 • Prawo wyborcze przysługuje studentom Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie  utraty statusu studenta.
 • Prawo wyborcze studenta ulega zawieszeniu na okres zawieszenia studiów i udzielonych urlopów zgodnie z regulaminem studiów.

Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z legitymacją studencką.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na  karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 4 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 16 marca 2020 roku o godzinie 11.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich pozostałych nauczycieli  akademickich,  zatrudnionych na Wydziale Fizjoterapii  w celu wyboru dwóch  przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020 – 2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.  nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r.  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści  tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186,  z późn. zm. 1), nie pełniła w nich służby ani  nie współpracowała z tymi organami;
6) (…)
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.

 • Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z dowodem tożsamości.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na  karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

Obwieszczenia Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii z dnia 3.03.2020 r.

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów   przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli  akademickich  zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii, na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 10.00 w sali 156 w budynku P2 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli  akademickich zatrudnionych stanowisku profesora lub profesora Akademii,  na Wydziale Fizjoterapii  w celu wyboru pięciu  przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii, na Wydziale Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 11.30 w sali 156 w budynku P2 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii na Wydziale Sportu, w celu wyboru czterech przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie

Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii, na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 13.00 w sali 156 w budynku P2 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Akademii na Wydziale Wychowania Fizycznego, w celu wyboru sześciu przedstawicieli do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz


Regulamin wyborczy w Akademii na kadencję 2020–2024

 • Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii.
 • Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku emerytalnego, ustania stosunku pracy.
 • Zgodnie z ustawą członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone  w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7.

Art. 20. 1.

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa  w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów  bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm. 1),  nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) (…)
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Art. 30. 2.
Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.


Uprzejmie prosimy o przybycie na wybory z dowodem tożsamości.

Istnieje możliwość zgłoszenia kandydata przed zebraniem wyborczym na karcie zgłoszenia kandydata do Senatu, przyjętej przez Komisję Wyborcza Akademii.

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii z 2.03.2020 r.

W dniu 2 marca 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wyborczej Akademii, której przewodniczył prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.
Na posiedzeniu Komisji Wyborczej Akademii podjęto następujące uchwały w sprawie:

 1. Przyjęcia podziału mandatów do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (zał. 1).
 2. Zatwierdzenia wzoru kart do głosowania do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 3. Zatwierdzenia karty zgłoszenia kandydata do Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w kadencji 2020 - 2024 oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie (zał. 2) - do pobrania  karta zgłoszenia kandydata do Senatu.  
 4. Przyjęcia poprawionego terminarza czynności wyborczych w Akademii (zał. 3).

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Do pobrania

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii z 6.02.2020 r.

W dniu 4 lutego 2020 roku zosta ły przeprowadzone, wybory na Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc ławiu na kadencję 2020-2024. Pierwszym etapem procedury wyborczej by ł wybór Przewodniczącego Kolegium Elektorów, którym zosta ła Prof. dr hab. Anna Skrzek.
Rektorem, na kadencj ę 2020-2024, wybrany został dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF., aktualny Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wybory zostały przeprowadzone przez Komisj ę Wyborczą Akademii pod przewodnictwem Prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024

Kadencja Kolegium Elektorów Akademii rozpoczyna się  w dniu 23 stycznia 2020 roku i, stosownie do treści art. 25 ust. 5 (ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn.zm.), trwa cztery lata.

 1. Andrzejewski Waldemar
 2. Bańkosz Ziemowit
 3. Bartoszek Amadeusz
 4. Bartoszewicz Ryszard
 5. Bieć Ewa
 6. Bolach Bartosz
 7. Chaińska-Bieniek Agnieszka
 8. Chmura Paweł
 9. Chwałczyńska Agnieszka
 10. Ciałowicz Maria
 11. Cieśliński Wojciech
 12. Czapliński Rafał
 13. Czyż Stanisław
 14. Dankiewicz-Pęzioł  Dorota
 15. Dębiec-Bąk Agnieszka
 16. Demczuk-Włodarczyk Ewa
 17. Domaradzki Jarosław
 18. Dzięgiel Piotr
 19. Dziuba-Słonina Alicja
 20. Dziubek-Rogowska Wioletta
 21. Fugiel Jarosław
 22. Giemza Czesław
 23. Jaje Kamila
 24. Jasiński Ryszard
 25. Jeziernicki Bartłomiej
 26. Jonkisz-Gawrońska Magdalena
 27. Kassolik Krzysztof
 28. Kawczyński Adam
 29. Klimek Marcel
 30. Klimkowska Natalia
 31. Kisiel-Sajewicz Katarzyna
 32. Kłosowska Karolina
 33. Konefał Marek
 34. Kowalska Joanna
 35. Kumala Regina
 36. Kunysz Piotr
 37. Kwaśna Anna
 38. Maćkała Krzysztof
 39. Malicka Iwona
 40. Marusiak Jarosław
 41. Maciej Mraz
 42. Mauer-Różańska Renata
 43. Michaluk Tomasz
 44. Migasiewicz Juliusz
 45. Mraz Małgorzata
 46. Mroczek Dariusz
 47. Mroczkowska Katarzyna
 48. Mruk Adam
 49. Murawska-Ciałowicz Eugenia
 50. Naleśniak Hanna
 51. Nowak Elżbieta
 52. Oleśniewicz Piotr
 53. Osika Magdalena
 54. Osmólska Natalia
 55. Ostrowska Bożena
 56. Pasek Karolina
 57. Pezdek Krzysztof
 58. Pietraszewska Jadwiga
 59. Pietraszewski Bogdan
 60. Pitak Paweł
 61. Podhorska-Okołów Marzenna
 62. Polcyn Dominika
 63. Powroźnik Sara
 64. Reczko Włodzimierz
 65. Rejman Marek
 66. Romanowska-Tołłoczko Anna
 67. Rożek-Piechura Krystyna
 68. Rutkowska-Kucharska Alicja
 69. Sekułowicz Małgorzata
 70. Siemieński Adam
 71. Sikorski Robert
 72. Sipko Tomasz
 73. Skrzek Anna
 74. Słowińska-Lisowska Małgorzata
 75. Słychań Agnieszka
 76. Sobera Małgorzata
 77. Sobocińska Natalia
 78. Sokołowski Kamil
 79. Sołtysik Mariusz
 80. Stefaniak Tadeusz
 81. Stodółka Jacek
 82. Stonoga Wiesław
 83. Struzik Artur
 84. Sufleta Marcelina
 85. Szczepańska-Gieracha Joanna
 86. Szpala Agnieszka
 87. Szymański Arno
 88. Szymczyk Justyna
 89. Świerczyńska Paulina
 90. Turska Hanna
 91. Węgrzynowska-Teodorczyk Kinga
 92. Widawski Krzysztof
 93. Wieczorek Marta
 94. Wiesner Wojciech
 95. Winiarski Sławomir
 96. Wilk Iwona
 97. Woźniewski Marek
 98. Zawadzka Dominika
 99. Żak Ernest
 100. Żurek Grzegorz

Kolegium Elektorów Akademi Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławu na kadencję 2020-2024.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii z dnia 22 stycznia 2020 r.

W dniu 22 stycznia 2020 roku odbyły się wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród studentów  poszczególnych Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wybrane zostały następujące osoby:

Wydział Fizjoterapii:

 1. Ciałowicz Maria
 2. Jaje Kamila
 3. Pasek Karolina
 4. Pitak Paweł
 5. Powroźnik Sara
 6. Sokołowski Kamil
 7. Świerczyńska Paulina
 8. Turska Hanna

Wydział Sportu:

 1. Czapliński Rafał
 2. Mroczkowska Katarzyna
 3. Mruk Adam
 4. Osika Magdalena
 5. Sikorski Robert
 6. Szymczyk Justyna

Wydział Wychowania Fizycznego:

 1. Jeziernicki Bartłomiej
 2. Klimek Marcel
 3. Klimkowska Natalia
 4. Osmólska Natalia
 5. Polcyn Dominika
 6. Sobocińska Natalia
 7. Sufleta Marcelina
 8. Żak Ernest

Komunikat - pobierz

Przewodniczący 
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii z dnia 20 stycznia 2020 r.

W dniu 20 stycznia 2020 roku odbyły się wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024, spośród kolejnych kurii wyborczych.

Wybrane zostały następujące osoby:

Kuria pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach ogólnouczelnianych w Akademii:

 1. Włodzimierz Reczko

Kuria doktorantów:

 1. Amadeusz Bartoszek

Kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii:

 1. Agnieszka Chaińska-Bieniek
 2. Dorota Dankiewicz-Pęzioł
 3. Karolina Kłosowska
 4. Hanna Naleśniak
 5. Elżbieta Nowak
 6. Agnieszka Słychań
 7. Wiesław Stonoga
 8. Arno Szymański

Komunikat - pobierz

Przewodniczący 
Komisji Wyborczej Akademii

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii z dnia 17 stycznia 2020 r.

W dniu 17 stycznia 2020 roku odbyły się wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli  akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na poszczególnych Wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wybrane zostały następujące osoby:

Wydział Fizjoterapii:

 1. Agnieszka Dębiec-Bąk
 2. Maciej Mraz
 3. Iwona Wilk
 4. Dominika Zawadzka

Wydział Sportu:

 1. Ziemowit Bańkosz
 2. Renata Mauer-Różańska

Wydział Wychowania Fizycznego:

 1. Magdalena Jonkisz-Gawrońska
 2. Regina Kumala
 3. Piotr Kunysz
 4. Anna Kwaśna

Komunikat - pobierz

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii z dnia 15 stycznia 2020 r.

W dniu 15 stycznia 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wyborczej Akademii, której przewodniczył prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz. 
W trakcie  posiedzenia dokonano wyboru:

 1. Dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF  - zastępca

Na posiedzeniu Komisji Wyborczej Akademii podjęto następujące uchwały w sprawie:

 1. Dokonanie podziału mandatów do Kolegium Elektorów Akademii (zał. 1).
 2. Przyjęcie stanowiska w sprawie czasu trwania kadencji  Kolegium Elektorów Akademii (zał. 2).
 3. Zatwierdzenie wzoru kart do głosowania do Kolegium Elektorów Akademii.

Zatwierdzenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Kolegium Elektorów Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w kadencji 2020-2024.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 z grona studentów  Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 22 stycznia 2020 roku o godzinie 9.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich studentów  Wydziału Fizjoterapii w celu wyboru ośmiu (*) przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 z grona studentów  Wydziału Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 22 stycznia 2020 roku o godzinie 11.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich studentów  Wydziału Sportu w celu wyboru sześciu przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 z grona studentów  Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zwołuję w dniu 22 stycznia 2020 roku o godzinie 13.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich studentów  Wydziału Wychowania Fizycznego w celu wyboru ośmiu (*) przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów   przedstawiciela do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli  akademickich zatrudnionych poza wydziałami Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 20 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli  akademickich zatrudnionych poza wydziałami Akademii  w celu wyboru jednego (*)  przedstawiciela do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawiciela do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 z grona doktorantów  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 20 stycznia 2020 roku o godzinie 11.30 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich doktorantów  w celu wyboru jednego przedstawiciela do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 20 stycznia 2020 roku o godzinie 13.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii  w celu wyboru ośmiu (*)  przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów   przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 17 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli  akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Fizjoterapii  w celu wyboru czterech   przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów   przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 17 stycznia 2020 roku o godzinie 11.30 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Sportu w celu wyboru dwóch przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2020 roku

W sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów   przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli  akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zwołuję w dniu 17 stycznia 2020 roku o godzinie 13.00 w sali 103 w budynku P1 zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickichnie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego w celu wyboru czterech  przedstawicieli do Kolegium Elektorów Akademii.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

 

Terminarz czynności wyborczych AWF we Wrocławiu na kadencję 2020-2024
Regulamin wyborczy Akademii na kadencję 202-2024

Regulamin wyborczy Akademii na kadencję 202-2024 - pobierz

Komunikat Komisji Wyborczej Akademii

W dniu 19 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej Akademii z udziałem JM Rektora dr hab. Andrzeja Rokity, prof. AWF.
Obradom przewodniczył prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz.

W trakcie posiedzenia dokonano wyboru zastępcy przewodniczego:

 • Dr hab. Anna Burdukiewicz, prof. AWF

oraz sekretarza:

 • Mgr Ewa Górska

Na posiedzeniu Komisji Wyborczej Akademii podjęto następujące uchwały w sprawie:

 1. Przyjęcia regulaminu wyborczego Akademii,
 2. Przyjęcia terminarza czynności wyborczych w Akademii.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Akademii
Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz