Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Złożenie kwiatów na grobach Prof. Andrzeja Klisieckiego i Prof. Zdzisława Zagrobelnego

Złożenie kwiatów na grobach Prof. Andrzeja Klisieckiego i Prof. Zdzisława Zagrobelnego

22 października 2020 roku, dokładnie w 125-tą rocznicę Urodzin założyciela i pierwszego Rektora naszej Uczelni, Profesora Andrzeja Klisieckiego, tradycyjnie jak co roku, zostały złożone kwiaty na grobie Pana Profesora, a także na grobie Rektora czterech kadencji naszej Akademii, Profesora Zdzisława Zagrobelnego.  

W tym roku ze względu na aktualną, trudną sytuację epidemiczną, kwiaty w imieniu całej społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu złożył Rektor, Profesor Andrzej Rokita. Ten symboliczny gest, który jest wyrazem naszego hołdu dla pionierów tworzących naszą Alma Matris, stał się naszą  piękną tradycją, która mimo trudnej sytuacji epidemicznej jest wciąż pielęgnowana. Pamiętajmy, że człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.