Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zakończenie roku - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zakończenie roku - Uniwersytet Trzeciego Wieku

W dniu 14.06.2019 roku odbyło się zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w naszej Uczelni. Uroczystość połączona była z zakończeniem Akademii Bezpiecznego Seniora, organizowanej prze Komendę Miejską Policji we Wrocławiu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością naczelnik Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu komisarz Joanna Cieciorko, Prorektor ds. Nauczania dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof.. AWF Wrocław, przedstawiciele Rady Programowo-Naukowej UTW AWF we Wrocławiu w osobach: dr hab. Małgorzaty Mraz prof. AWF Wrocław i dra hab. Jarosława Domaradzki prof. AWF oraz przedstawiciele grona wykładowców prowadzących zajęcia w ramach UTW.

Akademia – Bezpieczny Senior to cykl spotkań ze seniorami na temat bezpieczeństwa w życiu codziennym osób starszych. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się o rodzajach przestępstw, dokonywanych na szkodę osób starszych, jak się przed nimi bronić i jak ich unikać. Zagadnieniami poruszanymi na zajęciach były również aspekty zachowania się w sytuacjach zagrożenia, jak bronić się przed przemocą wobec starszych, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz jak przekazać informację, by komunikat w razie zagrożenia był krótki a zawierał najwięcej danych. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów seniorów naszego UTW, którzy na zakończenie Akademii otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wyróżnienia.

W drugiej części spotkania pożegnano grono studentów kolejnego już rocznika kończącego trzyletni tok studiów w UTW AWF Wrocław. Absolwenci  z rąk Prorektora ds. Nauczania dr hab. Ryszarda Bartoszewicza otrzymali dyplomy ukończenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF we Wrocławiu oraz skromne upominki.

Uroczystość uświetniły występy Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Opracowała dr Regina Kumala,
Kierownik UTW AWF we Wrocławiu