Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wrocławskie uczelnie łączą siły zgodnie ze światowymi trendami w nauce

Wrocławskie uczelnie łączą siły zgodnie ze światowymi trendami w nauce

Rektorzy trzech wrocławskich uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. Przemysław Wiszewski, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - prof. Piotr Ponikowski i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - prof. Andrzej Rokita, 10 listopada br. podpisali list intencyjny, w którym wyrażają wolę połączenia potencjałów badawczych jednostek, którymi kierują. Ściślejsza współpraca ma wzmocnić pozycję ośrodków naukowych, które razem będą poważnym partnerem dla polskich instytucji finansujących i zyskają większe możliwości budowania konsorcjów ubiegających się o poważne dofinansowanie europejskie. Tym samym, rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nawiązując do tradycji ścisłej, partnerskiej współpracy akademickiego środowiska Wrocławia i dążąc do budowy silnego w skali Europy Środkowej centrum badań i dydaktyki wspierającego rozwój Wrocławia i regionu dolnośląskiego, rozpoczęli proces opracowania studium wykonalności procesu konsolidacji.

Tuż przed świętem nauki wrocławskiej mówimy o potrzebie budowy silnej jednostki uniwersyteckiej – mówi prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. – Podpisywany dzisiaj list intencyjny otwiera nam możliwości do dalszego działania. Bardzo ważne jest dla nas wsparcie, którego udzielili nam przedstawiciele regionu i miasta. Na spotkaniu obecni byli Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski, Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

- Połączenie naszych potencjałów to możliwość realizacji dużych, śmiałych, innowacyjnych projektów naukowych – mówi prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ale to również wielka okazja i możliwość dla naszych studentów: współpracy, realizowania wspólnych kierunków dydaktycznych i badawczych.

„Razem możemy więcej” - ta idea leży u podstaw łączenia potencjałów ośrodków naukowych na całym świecie.

Jaką drogę wybiorą Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Medycznego we Wrocławiu i Akademia Wychowania Fizycznego? O tym zdecydują senaty uczelni w najbliższych latach. Podpisanie listu intencyjnego przez rektorów otwiera drogę do pozyskania środków na analizę procesu integracji. Konieczna jest dogłębna ekspertyza, dotycząca korzyści i ryzyka, związanych z połączeniem oraz szerokie konsultacje ze społecznością akademicką.

Jestem przekonany, że po opracowaniu takiego materiału senaty uczelni będą jeszcze raz zajmować się tą sprawą i podejmować decyzje na przyszłość – mówi prof. Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego.

Projekt jest otwarty, jego inicjatorzy widzą możliwość dołączenia innych uczelni, gotowych do partnerskiej, merytorycznej rozmowy o przyszłości nauki we Wrocławiu i regionie. Silny ośrodek akademicki jest stymulujący dla Wrocławia i Dolnego Śląska.