Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wizyta Ministra Wojciecha Murdzka w AWF Wrocław

Wizyta Ministra Wojciecha Murdzka w AWF Wrocław

W dniu 31.05.2021 r. miała miejsce w naszej Akademii wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i  Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, Pana Wojciecha Murdzka. Spotkanie miało charakter roboczej wizyty, poświęconej m.in. zapoznaniem się Pana Ministra z aktualną sytuacją infrastrukturalną Akademii. W pierwszej części wizyty Pan Wojciech Murdzek spotkał się z przedstawicielami kierownictwa Uczelni, a następnie wizytował między innymi modernizowany Stadion Lekkoatletyczny przy ulicy Witelona 25 oraz obiekty sportowe Akademii. Wziął udział również w krótkiej prezentacji możliwości diagnostycznych, unikatowej w skali naszego kraju aparatury diagnostycznej w sportach zespołowych Catapult. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsza wizyta dostarczyła Panu Ministrowi wielu informacji na temat podejmowanych działań przez naszą Akademię oraz jej potrzeb.