Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Jakość w Sporcie” (online) - relacja

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Jakość w Sporcie”  (online) - relacja

Tegoroczna VII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Jakość w Sporcie” realizowana w całości po raz pierwszy online zgromadziła przed monitorami komputerów największą jak dotychczas liczbę uczestników biernych, gości oraz prelegentów. Konferencję uroczyście, oczywiście online otworzył między innymi JM Rektor naszej Akademii Prof. Andrzej Rokita. Jego powitanie zostało dołączone do niniejszej relacji.

Podczas intensywnych dwóch dni konferencji, zaprezentowano 31 wystąpień w obszarach nauk o zarządzaniu i jakości, prawnych oraz nauk o zdrowiu. Wystąpienia prelegentów były w języku polskim i angielskim.

Zwrócić należy uwagę, że sama formuła wystąpień nie zmieniła się w stosunku do wystąpień tradycyjnych tj. realizowane było wystąpienie prelegenta wraz z wyświetlaną przez niego prezentacją, dostępną dla wszystkich uczestników konferencji online oraz z przeznaczoną na okoliczność takiego wystąpienia dyskusją. I to właśnie część związana z dyskusją nad wystąpieniami i sposobnością zadawania pytań prelegentom, była najbardziej widoczna i nie stanowiła wyraźne uzupełnienie poruszanych tematów. Prelegenci byli w wyjątkowo „trudnej” sytuacji, ponieważ, ze względu na realizację całego wydarzenia online, osoby zadające pytania miały możliwość dokonywania bieżącej weryfikacji odpowiedzi, z uwagi na fakt korzystania z zasobów Internetu.

Na stałe już w programie konferencji realizowane są także debaty. Zrealizowane zostały dwie debaty o przyszłości sportu w Polsce i na świecie. Formuła debaty pozwalała zabrać głos każdemu z zainteresowanych poprzez zgłoszenie chęci moderatorowi panelu.

Taka formuła pokazała, iż poruszana tematyka konferencji nadal jest istotna, w szczególności w czasie, kiedy konferencja nie może być realizowana w sposób tradycyjny.
Podczas realizowanej konferencji organizowanej przez Katedrę Doskonałości Biznesowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedry Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, mogliśmy wysłuchać wystąpień prelegentów z takich ośrodków jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomicznych w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, czy ZWKF AWF Gorzów Wielkopolski. Nie zabrakło również wystąpień gospodarzy - UMK Toruń i AWF Wrocław, a także praktyków reprezentujących takie organizacje jak Pentagon Research, Sport Analytics oraz Team Promotion.

Cieszy również udział nie tylko polskich, ale i zagranicznych prelegentów - z Czech (Uniwersytet Masaryka w Brnie), Maroko (Uniwersytet Cadi Ayyad w Marrakeszu) i Ukrainy (Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Skovorody)

Od początku istnienia konferencji, główną jej ideą było nie tylko dzielenie się wynikami swoich badań, ale także próba realizacji wspólnych projektów badawczych poprzez nawiązanie kontaktów na kuluarowych i popanelowych dyskusjach. Po mimo pewnego ograniczenia wynikającego, z braku możliwości spotkania się osobiście, z sukcesem udało się podjąć kilka wspólnych inicjatyw w drodze do wspólnych projektów badawczych.

Komitety, Naukowy i Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Jakość w Sporcie” postanowiły, że przewodnimi tematami konferencji zostaną następujące zagadnienia:

  1. Kapitał ludzki w zarządzaniu w sporcie
  2. e-Sport, IT i kompetencje ICT w sporcie
  3. Zarządzanie, finanse i media w sporcie
  4. Sponsoring w sporcie
  5. Prawo w sporcie
  6. Wysiłek fizyczny i dieta w stanach fizjologicznych i patologicznych.

Naukowcy w ramach działań konferencyjnych będą mieli możliwość publikowania w czasopiśmie naukowym, które powstało na bazie opisywanej konferencji – Quality in Sport, które to indeksowane jest w bazach BazEkon, DOAJ oraz ERIH PLUS

dr Gabriel Pawlak