Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Uroczystość immatrykulacji studentów rozpoczynających edukację w AWF Wrocław

Uroczystość immatrykulacji studentów rozpoczynających edukację w AWF Wrocław

W dniu 6. października 2020 roku na Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław miały miejsce uroczystości związane z aktem immatrykulacji studentów rozpoczynających edukację w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziałach: Fizjoterapii oraz Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2020/2021. Po złożeniu ślubowania, każdorazowo odśpiewano Gaudeamus Igitur. Mimo panującej pandemii COVID-19, dołożono wszelkich starań,  aby  immatrykulacje odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ale jednocześnie aby miały uroczysty charakter.

W uroczystościach uczestniczyli Przedstawiciele Władz Uczelni - Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego, Pani dr Agnieszka Pisula-Lewandowska oraz Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem Pan dr Ireneusz Cichy. Władze Wydziału Fizjoterapii reprezentowały Pani Dziekan Wydziału Fizjoterapii Pani prof. dr hab. Anna Skrzek, Prodziekan ds. Nauczania Pani dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF i Prodziekan ds. Studenckich Pani dr Dorota Wójtowicz.

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu reprezentowali: Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Pan dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF, Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Wychowanie Fizyczne Pani dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF, Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Turystyka i Rekreacja Pan dr hab. Bogdan Pietraszewski, prof. AWF, Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Sport Pan dr hab. Jarosław Domaradzki, prof. AWF i  Prodziekan ds. Studenckich Pani dr Aneta Stosik-Sołtyk.

Udział w Immatrykulacji jest oficjalnym włączeniem w poczet studentów naszej Alma Mater. Życzymy wszystkim studentom I roku spełnienia wszystkich życiowych planów i aby studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu były dla Was wspaniałym doświadczeniem.