Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Uroczyste posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Uroczyste posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

W dniu 15 listopada 2019 roku, głównym punktem obchodów Święta Nauki Wrocławskiej było popołudniowe, otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, które odbyło się w Oratorium Marianum (główny gmach Uniwersytetu Wrocławskiego).

Tradycyjnie JM Rektor, Prorektorzy oraz Kanclerz naszej Akademii, a także przedstawiciele wszystkich wrocławskich uczelni, złożyli kwiaty pod pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich, a także pod tablicami upamiętniającymi Profesorów Krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 r. (ul. Sądowa i ul. Kleczkowska).

Kolegium Rektorów przyznało doroczną Nagrodę im. Prof. Józefa Dudka za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego, którą otrzymał Pan prof. Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki.

Drugim nagrodzonym, który został  Jerzy Borowiec, pełnomocnik rektora PWr ds. osób z niepełnosprawnością odebrał nagrodę za szczególne działania w środowisku akademickim.

Wręczone zostały także dyplomy laureatom Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla doktorantów za wybitne osiągnięcia. Laureatami konkursu zostało troje młodych badaczy z PWr:

  • Artur Rutkowski z Wydziału Matematyki – Stypendium im. H. Steinhausa w zakresie nauk matematycznych; 
  • Dominik Drabik z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki– Stypendium im. J. Mozrzymasa w zakresie badań interdyscyplinarnych;
  • Anna Więch z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej – Stypendium im. L. Hirszfelda w zakresie nauk biologicznych i medycznych.

Kapituła przyznała także  doktorantom specjalne wyróżnienia:

  • Piotr Kruczek z Wydziału Matematyki – wyróżnienie Komisji Stypendialnej im. H. Steinhausa w zakresie nauk matematycznych;
  • Jolanta Gąsiorek z Wydziału Mechanicznego – wyróżnienie Komisji Stypendialnej im. J. Mozrzymasa w zakresie badań interdyscyplinarnych; 
  • Karolina Kordek z Wydziału Chemicznego, Maria Pawliszewska z Wydziału Elektroniki i Mateusz Szatkowski z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki – wyróżnienie Komisji Stypendialnej im. M. Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych.

Rektorzy Uczelni Wrocławia i Opola złożyli także wiązanki kwiatów pod  Pomnikiem  Martyrologii Profesorów Lwowskich przy  Skwerze prof. Idaszewskiego. W imieniu Akademii Wychowania Fizycznego kwiaty złożyli JM Rektor dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF wraz z najbliższymi współpracownikami.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli  także przedstawiciele władz państwowych, miasta, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Uniwersytetu Narodowego Politechniki Lwowskiej, rektorzy wrocławskich uczelni oraz korpus dziekański Politechniki Wrocławskiej. Hołd pomordowanym oddały także delegacje szkół, związków zawodowych, organizacji i stowarzyszeń, a także studentów.  Uroczystości odbywały się w asyście orkiestry i Kompanii Honorowej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z obchodów Święta Nauki Wrocławskiej oraz otwartego posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.