Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Święto Nauki

Święto Nauki

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w rok poprzedzającym Jubileusz 75lecia Uczelni wspomina minione 75 lat jako okres wielkiego, dynamicznego rozwoju. Zmiany jakie dokonały się w obrębie funkcjonowania Akademii oraz życia społecznego, a także spojrzenia na sport przez pryzmat nauki, stylu życia i dydaktyki są ogromne. Wystarczy spojrzeć na tematykę publikacji jakie wychodzą spod rąk Pracowników Uczelni.

Wspomnieniom towarzyszą oczywiście retrospekcje, które ułatwiają historyczne fotografie uwieczniające historię Akademii na tle rozwoju miasta Wrocławia.

Święto Nauki Wrocławskiej przypadające na 15. listopada doskonale wpisuje się w 75-letnią historię miasta Wrocławia. Utożsamiamy się z całą historią naukową związaną z naszym miastem. W budynku politechniki 15 listopada 1945 prof. prof. Kazimierz Idaszewski wygłosił pierwszy polski wykład w powojennym Wrocławiu i tym samym zaingurował rok akademicki 1945/46.

Akademia Wychowania Fizycznego jest powiązana z rokiem 1945 przede wszystkim osobą prof. Andrzeja Klisieckiego pierwszego rektora AWF Wrocław- ówczesnej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego. Prof. Andrzej Klisiecki w 1945 przybył z Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie do powojennego Wrocławia. Swoim zaangażowaniem w rozwój nauki we Wrocławiu przyczynił się do utworzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjne, który formalnie rozpoczął swą działalność w dniu 1 listopada 1945 roku jako najliczniejszy wówczas fakultet polskiego już Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.

Życzymy w tym dniu wszystkim ludziom nauki wytrwałości w dążeniu do rozwoju edukacji, sił i możliwości otwierania wciąż nowych drzwi w dziedzinie nauki. A przede wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa, które w dzisiejszych czasach są absolutnym priorytetem wszelkich działań.

Źródło: Wikipedia
(Fot. źródło: "Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1946-2006" J. Tyszkiewicz)