Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Spotkanie Rektorów Wrocławia i Opola z Wojciechem Murdzkiem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Spotkanie Rektorów Wrocławia i Opola z Wojciechem Murdzkiem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6 lipca miało miejsce spotkanie Rektorów współpracujących w ramach Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, kończące kadencję 2017-2020 podczas którego obecny był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Wojciech Murdzek. Spotkanie odbyło się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Pawłowicach. Uczestniczyli w nim także Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz przedstawiciele nauki, biznesu i polityki związani z działalnością KRUWiO. Naszą Akademię reprezentował Rektor Prof. Andrzej Rokita – przewodniczący KRUWiO w nowej kadencji.

Podczas spotkania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności KRUWiO w kadencji 2017-2020. Jak podkreślił ustępujący Przewodniczący KRUWiO Prof. Cezary Madryas, najważniejszą, jednomyślną decyzją KRUWiO w mijającej kadencji było wstrzymanie, od 10 marca 2020, przez wszystkie Wrocławskie i Opolskie uczelnie, realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie, w związku z pandemią SARS-CoV-2, co wg niego było, trudną, ale jedyną właściwą decyzją w tamtym momencie.

Ponadto Rektorzy mieli możliwość przedstawienia największych osiągnięć swoich uczelni, które miały miejsce w mijającej kadencji.

Minister Wojciech Murdzek wyraził uznanie dla ogromnego potencjału wrocławskich i opolskich uczelni, które współpracując ze sobą, wzajemnie się uzupełniają. Minister zapewnił, że uczelnie mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w podejmowanych inicjatywach. Podkreślił także, że uczelnie bardzo dobrze poradziły sobie w realizacji zajęć w trybie zdalnym, w tym trudnym dla wszystkich okresie, za co skierował podziękowania dla całego środowiska akademickiego.