Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, prof. Andrzej Rokita Przewodniczącym Kolegium Rektorów Wrocławia i Opola (KRUWiO)

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, prof. Andrzej Rokita Przewodniczącym Kolegium Rektorów Wrocławia i Opola (KRUWiO)

30. czerwca br. Rektorzy Uczelni Wrocławia i Opola oraz Rektorzy-Elekci na kadencję 2020-2024 wzięli udział w kończącym kadencję 2016-2020 kolegium. Spotkanie odbyło się w murach naszej  Akademii.

Pierwszym i najważniejszym punktem spotkania był wybór nowych władz KRUWiO na kolejną kadencję. Jednogłośnie na Przewodniczącego został wybrany Rektor naszej Uczelni, Prof. Andrzej Rokita, który dziękując za okazane zaufanie podkreślił, że jest to ogromne wyróżnienie nie tylko dla niego, ale przede wszystkim dla całej społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Po raz pierwszy, w kilkunastoletniej historii KRUWiO, Rektor AWF Wrocław został Przewodniczącym tego gremium.

Nowy Przewodniczący, jako swoich zastępców zaproponował Prof. Andrzeja Kaletę z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Prof. Piotra Ponikowskiego z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, którzy zostali jednogłośnie zaakceptowani.

Podczas spotkania Rektorzy jednogłośnie przyjęli w ramach uchwał, wnioski o Nagrody Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego dla Pana prof. Krzysztofa Simona i Pana Janusza Rybaka.

Podsumowujące działalność KRUWiO w kadencji 2016-2020 spotkanie odbędzie się w dniu 6. lipca 2020 r. w Zespole Pałacowym w Pawłowicach (Uniwersytet Przyrodniczy), podczas którego obecny będzie także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Wojciech Murdzek.

Serdecznie gratulujemy nowo wybranym władzom KRUWiO oraz nagrodzonym.

 

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (KRUWiO) jest zgromadzeniem Rektorów Uczelni Akademickich we Wrocławiu i w Opolu. Misją Kolegium jest integracja środowiska akademickiego, wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez przybliżanie środowiska akademickiego i wiedzy, która w nim powstaje, mieszkańcom regionu, politykom, a także przedsiębiorcom.