Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Prezes PKOL - Andrzej Kraśnicki – gościem Senatu AWF Wrocław

Prezes PKOL - Andrzej Kraśnicki – gościem Senatu AWF Wrocław

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu, w dniu 21.11.2019 roku, miało miejsce bardzo uroczyste wydarzenie. Swoją obecnością zaszczycił nas Doktor Honoris Causa naszej Akademii, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Pan Andrzej Kraśnicki. Tego dnia w obecności członków Senatu, Pan Prezes w towarzystwie członka prezydium PKOL i jednocześnie vice Prezydenta FISU (Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego), Pana Mariana Dymalskiego, wręczył JM Rektorowi dr. hab. Andrzejowi Rokicie prof. AWF, jedno z najwyższych odznaczeń PKOL -  Złoty   Medal „Zasłużony dla Ruchu Olimpijskiego”. Ponadto Pan Andrzej Kraśnicki wręczył cztery medale 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego następującym osobom: Prof. Juliuszowi Migasiewiczowi, dr. Zdzisławowi Palidze, dr. Kazimierzowi Kurzawskiemu oraz nieobecnemu podczas posiedzenia Senatu, Prof. Janowi Chmurze. Argumentując przyznanie w/w odznaczeń Pan Andrzej Kraśnicki podkreślił bardzo duże zasługi wyróżnionych dla rozwoju sportu w Polsce oraz zaangażowanie naszej Uczelni w kształcenie studentów-sportowców dla kadr sportu.