Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Inauguracja środowiskowa roku akademickiego 2020/2021

Inauguracja środowiskowa roku akademickiego 2020/2021

30. września 2020 roku w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego (aula Oratorium Marianum), rektorzy dwunastu Uczelni Wyższych Wrocławia i Opola, wspólnie zainaugurowali nowy rok akademicki 2020/2021. Uroczysta Środowiskowa Inauguracja roku akademickiego w takiej formule odbyła się już po raz piętnasty. Kulminacyjnym punktem od zawsze było odśpiewanie „Uwertury akademickiej” Johannesa Brahmsa. Utwór, który powstał w 1880 r. był dedykowany Uniwersytetowi Wrocławskiemu w podziękowaniu za tytuł doktora honoris causa. Wykonywały je połączone chóry akademickie. Tym razem ze względu na trwające ograniczenia związane z COVID-19, spotkanie miało charakter bardziej kameralny. Nie było chóralnego „Gaudeamus Igitur” pod pomnikiem Aleksandra Fredry na wrocławskim Rynku, ale transmisję z wydarzenia można było oglądać na stronach internetowych.

W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięło wąskie grono przedstawicieli Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przedstawiciele władz regionu i miatsa. 

QUOD BONUM FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT! Tymi słowami rozpoczął nowy rok akademicki 2020/2021 - po raz pierwszy przewodnicząc - JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Rokita, który od 01.07.2020 roku pełni funkcję Przewodniczącego Kolegium Uczelni Rektorów Wrocławia i Opola.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia Przewodniczącego KRUWiO, który przywitał przybyłych gości w imieniu wszystkich Wrocławskich Uczelni Publicznych: Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Teatralnych, Akademii Wojsk Lądowych, Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego, a także dwóch Uczelni Opola: Uniwersytetu i Politechniki.

W dalszych słowach odniósł się do jubileuszu jednego z najwybitniejszych Polaków – Papieża Jana Pawła II, gdyż rok 2020 jest czasem obchodów setnej rocznicy urodzin tego wspaniałego człowieka, który swoją działalnością doprowadził m.in. do zmiany losów Polski i wielu krajów świata. W przemówieniu otwierającym nowy rok akademicki podsumował mijający rok, który jak zaznaczył, był mimo wszystko czasem intensywnej pracy i na każdej uczelni zaowocował wieloma osiągnięciami. Przedstawił najważniejsze sukcesy wszystkich Uczelni i ich dokonania w obszarze między innymi: naukowym, inwestycyjnym, edukacyjno-szkoleniowym, medycznym, organizacyjnym, artystyczno-muzycznym, czy współpracy międzynarodowej.

Wygłaszając mowę Prof. dr hab. Andrzej Rokita wspomniał, że rok akademicki 2020/2021 będzie wielkim wyzwaniem dla wszystkich, a także kolejną próbą radzenia sobie w rzeczywistości opanowanej przez pandemię. Zaznaczył, że najważniejszym zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa studentom i pracownikom wszystkich Uczelni, nie zapominając o statutowych obowiązkach związanych z realizacją procesu kształcenia, prowadzenia działalności naukowej i organizacyjnej.

Na koniec odniósł się do bardzo ważnej kwestii dla wrocławskiego środowiska akademickiego, potwierdzającej jego wysoką rangę w Polsce, czym było wybranie 3 rektorów ze stolicy Dolnego Śląska, do Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. I tak:

  • prof. Jarosław Bosy, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, będzie w rozpoczynającej się kadencji przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych,
  • prof. Krystian Kiełb, Rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, poprowadzi Konferencję Rektorów Uczelni Artystycznych,
  • prof. Andrzej Rokita, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, obejmie funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego.

W dalszej części wydarzenia  został odczytany przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Pana prof. Przemysława Wiszewskiego list od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy.

Bardzo interesujące, dla społeczności akademickiej były również wystąpienia: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Wojciecha Murdzka, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego oraz Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka.

Wszyscy występujący mocno podkreślali akademicki charakter stolicy Dolnego Śląska.

Podczas uroczystej Inauguracji nie mogło zabraknąć najważniejszych elementów związanych z ceremoniałem akademickim. Uroczyste ślubowanie złożyli reprezentanci studentów pierwszego roku, przedstawiciele wszystkich wrocławskich szkół wyższych. Poprowadził je Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Andrzej Kaleta, wraz z Przewodniczącym  Kolegium Uczelni Rektorów Wrocławia i Opola prof. Andrzejem Rokitą. 

Naszą uczelnię godnie reprezentowała: 

  • Barbara Herman (studentka 1 roku kierunku Fizjoterapia). 

Po raz kolejny wręczona została Wrocławska Nagroda Naukowa, którą z rąk Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka oraz Przewodniczącego Kapituły Pana Jacka Ossowskiego, otrzymali, wyjątkowo w tym roku, aż trzej naukowcy:

  • prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, Dhc (Uniwersytet Przyrodniczy),
  • prof. dr hab. Andrzej Górski (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej),
  • prof. dr hab. Jan Harasimowicz (Uniwersytet Wrocławski). 

W dalszej części uroczystości Pan prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ordynator I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, wygłosił wykład inauguracyjny pt: „Współczesne zagrożenia epidemiczne w świecie – choroby zakaźne.” 

Na zakończenie głos zabrała przedstawicielka młodzieży akademickiej, Pani Weronika Nitka, studentka 1. roku studiów w Szkole Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej, w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości.

Oprawę artystyczną wydarzenia, zapewnił  swoim mini-recitalem fortepianowym Pan Piotr Alexewicz, laureat 1. nagrody 50. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, student klasy fortepianu pana prof. Pawła Zawadzkiego oraz kwartet pedagogów i studentów Wydziału Wokalnego  Akademii  Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w składzie: Agata Chodorek, Piotr Łykowski, Bartosz Nowak, Bogdan Makal, którzy wykonali już wspomniany utwór „Gaudeamus igitur” oraz „Gaude Mater Polonia”.