Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Inauguracja Środowiskowa – „Akademicki Wrocław” rozpoczyna kolejny rok akademicki

Inauguracja Środowiskowa – „Akademicki Wrocław” rozpoczyna kolejny rok akademicki

30. września w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego (aula Oratorium Marianum), Uczelnie Wyższe Wrocławia i Opola wspólnie zainaugurowały nowy rok akademicki 2019/2020. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich publicznych Uczelni Wyższych Wrocławia i Opola, władz samorządowych, środowiska akademickiego oraz reprezentanci studentów. Naszą Akademię reprezentował Rektor Akademii Wychowania Fizycznego dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF, który tradycyjnie poprowadził Immatrykulacji studentów pierwszego roku, reprezentujących wszystkie wrocławskie szkoły wyższe. Obecni byli również nasi Prorektorzy dr hab. Ryszard Bartoszewicz prof. AWF i  dr Agnieszka Pisula-Lewandowska, a także Dziekani naszych wydziałów.

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Pana Andrzeja Dudy, list gratulacyjny przeczytała Pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.

W imieniu Wicepremiera Jarosław Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, list gratulacyjny odczytał jego doradca społeczny, Pan Piotr Dytko.

Po raz pierwszy uroczystości przewodniczył prof. dr hab. Cezary Madryas, Rektor Politechniki Wrocławskiej, który od 11. września jest przewodniczącym Kolegium Uczelni Rektorów Wrocławia i Opola. Całe wydarzenie rozpoczęło się od wspomnienia zmarłego Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. Marka Tukiendorfa. W trakcie uroczystości Marszałek Województwa Pan Cezary Przybylski oraz Prezydent Wrocławia Pan Jacek Sutryk podziękowali byłemu przewodniczącemu KRUWiO, Prof. dr. hab. Markowi Ziętkowi za pracę na rzecz środowiska akademickiego, a Prezydent Wrocławia  wręczył profesorowi Markowi Ziętkowi Odznakę Honorową Wrocławia - Wrocław z wdzięcznością ,,Wratislavia Grato Animo''.

Po raz pierwszy podczas uroczystości wręczona zostanie Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego, za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Nagrodę otrzymała Pani dr hab. Marta Płonka.

Po raz kolejny wręczona została również Wrocławska Nagroda Naukowa, którą z rąk Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka oraz Przewodniczącego Kapituły Pana Jacka Ossowskiego, otrzymał prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Wojewody Dolnośląskiego  nadał odznaczenie Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Aktu dekoracji, w imieniu Ministra dokonał Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Na zakończenie uroczystości wykład pt. „Science for Future” wygłosił prof. Klausa von Klitzinga, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

Po oficjalnej ceremonii w Auli Oratorium Marianum, tradycyjnie już Rektorzy i zaproszeni goście przeszli w orszaku na wrocławski Rynek, gdzie w towarzystwie wrocławskich chórów akademickich oraz Orkiestry Wojskowej Akademii Wojsk Lądowych odśpiewano „Gaudeamus Igitur”.