Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 503)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 504)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 503)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 504)

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

24 września 2021 roku w budynku im. Zdzisława Zagrobelnego (Pawilon P-4), odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w naszej Uczelni. Ze względu na aktualnie obowiązujące obostrzenia, uroczystość została przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego, jednak, tak jak w ubiegłym roku, była transmitowana online co umożliwiło śledzenie jej wszystkim studentom, absolwentom i pracownikom naszej Uczelni. Tegoroczna Inauguracja miała szczególny charakter, związany z rozpoczęciem obchodów jubileuszu 75-lecia naszej Alma Mater.

Zanim usłyszeliśmy łacińską sentencję „QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNATUM QUE SIT”, rozpoczynającą każdy rok akademicki, Rektor - prof. dr. hab. Andrzej Rokita przywitał licznie przybyłych gości.

W uroczystości licznie udział wzięli, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy lub ich przedstawiciele ze wszystkich Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce oraz wrocławskich szkół wyższych, reprezentanci środowiska sportowego, przedstawiciele biznesu, a także byli rektorzy naszej Uczelni i Doktorzy Honoris Causa naszej Akademii.

Wśród nich byli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pan Wojciech Murdzek, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pan Andrzej Kraśnicki.

JM Rektor przedstawił sprawozdanie z ostatniego roku działalności Uczelni, w którym wielokrotnie nawiązywał do trudnego dla nas wszystkich okresu pandemii, który bardzo mocno wpłynął na funkcjonowanie Akademii. Podziękował wszystkim pracownikom oraz studentom za pracę w tej innej rzeczywistości, która była dla wszystkich olbrzymim wyzwaniem.

W dalszej części uroczystości, Prorektor ds. Nauczania, dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF Wrocław odczytał list przesłany od Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, a następnie list od Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, odczytał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pan Wojciech Murdzek.

Głos zabrał także Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pan Andrzej Kraśnicki, który nawiązał do tegorocznych, sukcesów sportowych naszych studentek: Natalii Kaczmarek i Oliwii Jabłońskiej, podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio. Powiedział także, że jest bardzo zadowolony, że Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu poprosiła Polski Komitet Olimpijski o zgodę na rozpoczęcie procedury, nadania jej imienia „Polskich Olimpijczyków”. Dodał również, że z przyjemnością pozytywnie odpowiedział na tę prośbę.

Podczas uroczystej Inauguracji nie mogło zabraknąć tradycyjnych elementów związanych z ceremoniałem akademickim. Uroczyste ślubowanie złożyli wybrani studenci pierwszego roku: 

 • Jan Kiełkiewicz z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, kierunek Turystyka i Rekreacja.
 • Tomasz Jackowski z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, kierunek Sport.
 • Marcin Smolarek ze Szkoły Doktorskiej.
 • Wanda Pikus z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Dyplomy ukończenia studiów odebrali również reprezentanci tegorocznych absolwentów: 

z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu :

 • Jacek Wszół - absolwent studiów II stopnia, na kierunku Wychowanie Fizyczne.
 • Natalia Dziaduch - absolwentka studiów II stopnia, na kierunku Turystyka i Rekreacja.
 • Maria Kupijaj -  absolwentka studiów II stopnia, na kierunku Sport.

z Wydziału Fizjoterapii:

 • Katarzyna Grudzińska - absolwentka studiów I stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa.
 • Izabela Jelińska - absolwentka studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia.
 • Aleksandra Biedka - absolwentka studiów II stopnia na kierunku Fizjoterapia.

Na koniec tej części uroczystości głos zabrała, Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Pani Katarzyna Mroczkowska.  

W roku akademickim 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu stopień doktora otrzymało 18 osób. Z uwagi na sytuację epidemiczną w październiku ubiegłego roku, grupa 15 doktorów nie mogła odebrać dyplomów w związku z tym została dokonana promocja reprezentantów tej połączonej grupy:

 • dr Katarzyna Barwicka
 • dr Aleksandra Borek
 • dr Barbara Cieślik
 • dr Magdalena Dębińska
 • dr Beata Kuriata-Świderska
 • dr Elżbieta Piątek
 • dr Beata Pożarowszczyk-Kuczko
 • dr Patrycja Proskura
 • dr Krystian Rubajczyk
 • dr Aleksandra Sadziak
 • dr Magdalena Superson
 • dr Urszula Żywień

Pozostałe promocje zostaną przeprowadzone w trakcie obchodów Święta Uczelni.

W tym roku decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, otrzymało dwoje profesorów naszej Alma Mater:

 • prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura
 • prof. dr hab. Jarosław Marusiak

Kolejnym punktem wydarzenia było przyznanie przez JM Rektora wyróżnienia za wybitne osiągnięcia szkoleniowe. Otrzymali je:

 • Marek Rożej – trener Natalii Kaczmarek w KS AZS-AWF Wrocław
 • Beata Pożarowszczyk-Kuczko – trenerka Oliwii Jabłońskiej (pracownik naszej Uczelni).

W związku z nieobecnością na uroczystości naszych wybitnych studentek Natalii Kaczmarek i Oliwii Jabłońśkiej, zzprezentowano film przypominający zwycięskie starty zawodniczek podczas tegorocznych Igrzysk, a także nagrane przez medalistki podziękowania i pozdrowienia dla społeczności akademickiej.

Minister Edukacji i Nauki przyznał Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżnieni zostali:

 • dr Jolanta Jabłonkowska
 • dr Ireneusz Cichy

JM Rektor Profesor Andrzej Rokita przyznał także nagrody I stopnia za działalność naukową.

Indywidualną nagrodę I stopnia, otrzymali:

 • Prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura
 • Prof. dr hab. Jarosław Marusiak

W związku z wyborem (już po raz trzeci) Pana Adama Roczka, Kanclerza naszej Uczelni na Prezydenta Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego (EUSA), JM Rektor wręczył nominowanemu list gratulacyjny.

W roku 2006 roku z okazji 60-lecia Uczelni, uchwałą Senatu ustanowione zostało najwyższe odznaczenie – Laur Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wyróżnienie to ma każdorazowo unikatowy charakter. Decyzją Wysokiego Senatu z 2020 roku otrzymał je:

 • Prof. dr hab. Jan Chmura

Ze względu na sytuację epidemiczną w ubiegłym roku, uroczyste wręczenie Lauru mogło odbyć się odbyć dopiero podczas tegorocznej Inauguracji, a wielowątkową laudację przedstawili laudatorzy, dr hab. Marek Konefał, prof. AWF i dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF (wychowankowie Pana Profesora).

Tegoroczny, bardzo interesujący wykład inauguracyjny pt. "Czy intensywny wysiłek fizyczny może być lekiem w chorobie Parkinsona?” wygłosił Prof. dr hab. Jarosław Marusiak.

Pod koniec wydarzenia JM Rektor podziękował obecnym gościom, Wysokiemu Senatowi, Pracownikom, Studentom oraz całej społeczności akademickiej za uświetnienie swoją obecnością naszej inauguracji, a także podziękował wszystkim zaangażowanym pracownikom za jej przygotowanie.

Rektor podziękował też przedstawicielom Akademii Muzycznej we Wrocławiu Pani Gabrieli Irzyk – flet i Panu Janowi Styczyńskiemu – klarnet za piękną oprawę artystyczną wydarzenia, a także Rektorowi Akademii Muzycznej, Panu Prof. Krystianowi Kiełbowi za wieloletnie wsparcie w tym zakresie.

W tym roku po zakończeniu Inauguracji Roku Akademickiego, kwiaty od studentów złożono pod Pomnikiem Pomordowanych Profesorów Lwowskich. 

Relacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 oraz tradycyjnie - przemówienie JM Rektora, zostaną zamieszczone w październikowym numerze Newsletter’a Życia Akademickiego.

Doniesienia medialne: