Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

25. września 2020 odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Po raz pierwszy w historii została zorganizowana na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w budynku Wydziału Fizjoterapii (P4)  im. Zdzisława Zagrobelnego. To wyjątkowe wydarzenie zostało przeprowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i nie mogli niestety przybyć na nią wszyscy wspaniali goście ze świata nauki, edukacji, sportu, polityki, biznesu czy kultury. Transmisja online umożliwiła śledzenie  uroczystości wszystkim pracownikom, studentom oraz osobom z zewnątrz. Mimo ograniczeń związanych z COVID-19, Inauguracja miała charakter szczególny. Przyczyniło się do tego kilka ważnych powodów. Głównym jest inauguracja roku akademickiego, którą Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu weszła w rok obchodów swojego 75-lecia. Ponadto, w październiku, podczas Święta Uczelni, AWF Wrocław będzie obchodził 25-lecie Wydziału Fizjoterapii, wcześniej Rehabilitacji Ruchowej, i 125 rocznicę urodzin założyciela Szkoły – Profesora Andrzeja Klisieckiego. Szczególnej wagi ceremonii nadał ponadto fakt, iż zapoczątkowano nią  pierwszy rok kadencji nowych Władz Uczelni na lata 2020-2024. Dodatkowo rok 2020 jest rokiem obchodów setnej rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych Polaków - Papieża Jana Pawła II, który swoją działalnością doprowadził m.in. do zmiany losów Polski i wielu krajów świata.

Zanim usłyszeliśmy z ust JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Rokity łacińską sentencję „QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORTUNATUM QUE SIT”, rozpoczynającą każdy rok akademicki, o godz. 11:00, Rektor prof. dr. hab. Andrzej Rokita odniósł się do bardzo istotnych zmian w funkcjonowaniu Uczelni. Rozpoczęcie nowej kadencji wiąże się z wprowadzeniem nowej struktury oraz z połączeniem dwóch wydziałów: Wydziału Sportu i Wydziału Wychowania Fizycznego. Ponadto po raz pierwszy w historii Uczelni przeprowadzono konkursy na kierowników zakładów. W dalszej części przemówienia JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Rokita przedstawił powołanych Prorektorów i Dziekanów oraz zmiany jakie zaszły na stanowiskach kierowniczych w administracji. Podziękował ustępującym kierownikom, którzy przez wiele lat pełnili te zaszczytne funkcje. JM Rektor, zaznaczył, że wprowadzone przekształcenia, dzięki właściwemu wykorzystaniu ogromnego potencjału ludzkiego i technicznego, przyniosą, w krótkim czasie bardzo dobre efekty.

Kolejnym punktem przemówienia było przedstawienie sprawozdania z minionej 4-letniej kadencji, efektem której były wyniki ostatnich wyborów władz na następne lata. Zapowiedział ogłoszenie w najbliższym czasie nowej strategii Uczelni na lata 2021-2030. 

Wygłaszając mowę Prof. dr hab. Andrzej Rokita wspomniał o trudnym okresie pandemii, który bardzo mocno wpłynął na funkcjonowanie Uczelni. Podziękował wszystkim pracownikom oraz studentom za pracę w tej nowej rzeczywistości, która była na wszystkich olbrzymim wyzwaniem. Obok codziennych działań związanych z wypełnianiem ustawowych obowiązków  należało realizować wiele dodatkowych zadań wynikających z zagrożenia. 

JM Rektor dokonując podsumowania minionego roku, wspomniał również o znakomitej współpracy ze środowiskiem zewnętrznym. W przemówieniu inaugurującym nowy rok akademicki nie mogło zabraknąć punktu o współpracy z pozostałymi uczelniami akademickiego Wrocławia. Jako nowo wybrany Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola JM Rektor Andrzej Rokita zaznaczył, że współpraca rektorów w ramach KRUWiO zapewnia wszystkim szkołom wielostronne korzyści. Gorąco podziękował wszystkim Magnificencjom za dotychczasową współpracę i apelował o kontynuowanie wspólnego dzieła. 

Kończąc podziękowania, JM Rektor zaprosił wszystkich na uroczystości związane ze Świętem Uczelni, podczas którego będziemy obchodzić 25-lecie Wydziału Fizjoterapii.

Po przemówieniu JM Rektora wysłuchano przemówienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Wojciecha Murdzka. 

Podczas uroczystej Inauguracji nie mogło zabraknąć tradycyjnych elementów związanych z ceremoniałem akademickim. Uroczyste ślubowanie złożyli reprezentanci studentów pierwszego roku: 

 1. Jan Leończyk z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu,   
 2. Amalia Załuczkowska z Wydziału Fizjoterapii, 

oraz przedstawicielka Szkoły Doktorskiej: 

 1. mgr Iga Markowska

Dyplomy ukończenia studiów odebrali również reprezentanci tegorocznych absolwentów: 

 1. mgr Karolina Suszek z Wydziału WF, absolwentka studiów II stopnia, na kierunku Turystyka i Rekreacja                                            
 2. mgr Magdalena Mróz z Wydziału Fizjoterapii, absolwentka studiów II stopnia na kierunku Fizjoterapia
 3. mgr Mateusz Jopek, z Wydziału Sportu, absolwent studiów II stopnia, na kierunku Sport

Na koniec głos zabrała, Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Pani Katarzyna Mroczkowska 

W roku akademickim 2019/2020 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu stopień doktora otrzymało 16 osób. W dniu Inauguracji została dokonana promocja reprezentantów tej grupy: 

 1. dr. Dawida Koźleni z Wydziału Wychowania Fizycznego, 
 2. dr Joanny Mencel z Wydziału Fizjoterapii. 

Pozostałe promocje zostaną przeprowadzone w dniu 23 października br. w trakcie obchodów Święta Uczelni.

Ślubowanie przyjęli: wybrany na nową kadencję JM Rektor Pan prof. dr hab. Andrzej Rokita, Dziekan Wydziału Fizjoterapii, Pani prof. Anna Skrzek oraz Dziekan nowo powstałego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, Pan dr hab. Tadeusz Stefaniak prof. AWF.  

Podczas uroczystości dokonano również promocji przedstawicieli z grupy doktorów habilitowanych: 

 1. dr. hab. Marka Konefała
 2. dr. hab. Dawida Bączkowicza.

W związku z otrzymaniem tytułu naukowego profesora, zostały wręczone akty mianowania  Pani prof. dr hab. Felicji Fink-Lwow oraz Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Rokicie. Symbolicznego wręczenia dokonali kolejno JM Rektor prof. dr. hab. Andrzej Rokita oraz Przewodniczący Rady Kolegium Naukowego, Pan prof. dr hab. Marek Woźniewski.

Zwieńczeniem tego etapu wydarzenia było wysłuchanie wykładu inauguracyjnego Pani prof. dr hab. Felicji Fink-Lwow, pt. "Promocja zdrowia w dobie aktualnych zagrożeń zdrowia publicznego".

JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Rokita wręczył również nagrody I stopnia za działalność naukową, które otrzymali: 

 1. prof. dr hab. Felicja Fink-Lwow,
 2. dr hab. Marek Konefał.     

Pod koniec inauguracji JM Rektor podziękował  osobom ustępującym z funkcji: Panu Przewodniczącemu Rady Uczelni, mgr. Adamowi Roczkowi, Pani  Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, prof. dr hab. Teresie Sławińskiej-Ochli oraz Panu Kanclerzowi, dr. Zdzisławowi  Palidze.

Oprawę artystyczną wydarzenia, dzięki uprzejmości naszej Wrocławskiej Akademii  Muzycznej zapewnił Pan Szymon Witczyński - gitara elektryczna oraz Pan Dimitrios Hartwich-Vrazas - saksofon tenorowy – bardzo dziękujemy. 

W tym roku po zakończeniu Inauguracji Roku Akademickiego złożono kwiaty pod Pomnikiem Pomordowanych Profesorów Lwowskich. 

Obszerna relacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021, zostanie zamieszczona w październikowym numerze Życia Akademickiego.

Doniesienia medialne: