Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Immatrykulacja studentów Szkoły Doktorskiej w AWF Wrocław

Immatrykulacja studentów Szkoły Doktorskiej w AWF Wrocław

14 października w Sali Kominkowej odbyła się uroczystość ślubowania studentów I roku Szkoły Doktorskiej. Był to bardzo uroczysty moment w Naszej Uczelni. Ślubowanie przeprowadził JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF, a Rotę Ślubowania odczytała dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF, dyrektor Szkoły Doktorskiej.

Na uroczystości obecni byli: 

  • Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska,
  • Prorektor ds. Nauczania dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF,
  • Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Marek Woźniewski,
  • Dziekani Wydziałów: prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla, prof. dr hab. Anna Skrzek, dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF, 
  • Prodziekani: dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF,  dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF, dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF,
  • Rada Szkoły Doktorskiej: prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc - przewodniczący  oraz  członkowie – dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz, prof. AWF, dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF, dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF,  dr hab. Adam Kawczyński, prof. dr hab. Krzysztof Maćkała, prof. AWF.

Doktoranci włączeni do wspólnoty akademickiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu otrzymali akty ślubowania oraz legitymacje doktoranta. Uroczystość zakończyła studencka pieśń hymniczna Gaudeamus igitur (łac. „Radujmy się więc”).  

Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF
Dyrektor Szkoły Doktorskiej