Archiwum - Zarządzenia Dziekana

Wydziału Nauk o Sporcie  - 2016/2017 r.

Aneks z dnia 12 czerwca 2017 r. do Zarządzenia nr 22/2016/2017

W sprawie: organizacji egzaminu licencjackiego dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 32/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.


Zarządzenie nr 31/2016/2017 z dnia 16 maja 2017 r.

W sprawie: organizacji przaktyk zawodowych na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 30/2016/2017 z dnia 15 maja 2017 r.

W sprawie: zmiany w organizacji "Zgrupowania sportowego-obóz" dla studentów II-go roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 29/2016/2017 z dnia 8 maja 2017 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów Wydziału Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 27/2016/2017 z dnia 10 marca 2017 roku

W sprawie: realizacji egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku Sport na Wydziale Nauk o Sporcie w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 26/2016/2017 z dnia 3 marca 2017 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.


Zarządzenie nr 25/2016/2017 z dnia 1 marca 2017 r.

W sprawie: organizacji "Zgrupowania sportowego-obóz" dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 22/2016/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.

W sprawie: organizacji egzaminu licencjackiego dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenia nr 21/2016/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

W sprawie: ustalenia planu zajęć semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 19/2016/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru letniego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 18/2016/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium magisterskie" oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2016/2017.


 Zarządzenie nr 17/2016/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium magisterskie" oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2016/2017.


 Zarządzenie nr 16/2016/2017 z dnia 16 listopada 2016 r.

W sprawie: zapisów na przedmiot "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych)  II stopnia kierunku SPORT (specjalność: Trener przygotowania motorycznego) w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 15/2016/2017 z dnia 16 listopada 2016 r.

W sprawie: zapisów na przedmiot "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT (specjalność: Trene przygotowania motorycznego, Żywienie i suplementacja w sporcie, Odnowa biologiczna w sporcie) w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 14/2016/2017 z dnia 16 listopada 2016 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia i II stopnia kierunku SPORT w celu realizacji programu nauczania w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.


Zarządzenie nr 13/2016/2017 z dnia 8 listopada 2016 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.


Zarządzenie nr 12/2016/2017 z dnia 4 listopada 2016 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 11/2016/2017 z dnia 2 listopada 2016 r.

W sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk o Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2016/2017.


Zarządzenie nr 10/2016/2017 z dnia 28 października 2016 r.

W sprawie: obowiązkowych badań lekarskich dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 9/2016/2017 z dnia 25 października 2016 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 8/2016/2017 z dnia 17 października 2016 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnych dla studentow studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku Sport w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.


Zarządzenie nr 5/2016/2017 z dnia 23 września 2016 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Metodologia badań naukowych" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 4/2016/2017 z dnia 19 września 2016 r.

W sprawie: powołania Opiekuna pierwszych roczników studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku SPORT prowadzonym na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarzadzenie nr 3/2016/2017 z dnia 14 września 2016 r.

W sprawie: zapisów na zajecia w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego na kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Sporcie.ARCHIWUM