Wroclaw University of Health and Sport Sciences
Please wait
No results found
Minumum of 3 characters
Please wait
No results found
Minumum of 3 characters

Senate

Contact information

 

Activity

Kadencja 2016-2020

Skład Senatu

Rektor:

dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF
 

Prorektorzy:

prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska
dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF
dr Agnieszka Pisula- Lewandowska
 

Dziekani:

prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla
prof. dr hab. Anna Skrzek
dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF
 

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnegolub nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
prof. dr hab. Marek Woźniewski
prof. dr hab. Marek Zatoń
dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF
dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF
dr hab. Marta Wieczorek prof. AWF
dr hab. Adam Kawczyński
 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr Dagmara Chamela-Bilińska
dr hab. Jacek Stodółka   
dr Aneta Stosik
dr Dorota Wójtowicz     
dr Piotr Zarzycki


Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:

mgr inż. Elżbieta Bukowska
mgr inż. Krzysztof Grzegorczyk


Studenci i doktoranci:

mgr Błażej Cieślik
mgr Weronika Stodółka
Paulina Guzik
Hajducki Piotr
Dominik Kamiński
Mariusz Tomczak

Uczestniczą z głosem doradczym:

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

dr hab. Kazimierz Witkowski, prof. AWF Wrocław

Kwestor Uczelni:

mgr inż. Barbara Drewniak

Kanclerz Uczelni:

dr Zdzisław Paliga