Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zarządzenia Dziekana

 

Zarządzenie nr 46/2021/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie”  oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 45/2021/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie”  oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 43/2021/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  kierunku Wychowanie Fizyczne, Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 42/2021/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  kierunku Wychowanie Fizyczne, Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 41/2021/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 40/2021/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 39/2021/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 38/2021/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

W sprawie: powołania Pełnomocników Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 37/2021/2022 z dnia 21 grudnia 2021 r.

W sprawie: przeniesienia przedmiotu „Emisja głosu”, realizowanego na I roku I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku Wychowanie Fizyczne, na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 36/2021/2022 z dnia 8 grudnia 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru oraz specjalizacji instruktorskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku SPORT w semestrze letnim  roku akademickiego 2021/2022.

Zarządznie nr 35/2021/2022 z dnia 8 grudnia 2021 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji instruktorskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim  roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 34/2021/2022 z dnia 8 grudnia 2021 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji instruktorskiej na studiach stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 33/2021/2022 z dnia 8 grudnia 2021 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji instruktorskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 32/2021/2022 z dnia 7 grudnia 2021 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji Instruktora sportu  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) specjalności „Sport Szkolny” w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 31/2021/2022 z dnia 30 listopada 2021 r.

W sprawie: powołania opiekunów specjalności realizowanych na studiach I i II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 30/2021/2022 z dnia 30 listopada 2021 r.

W sprawie: organizacji praktyk zawodowych dla studentów specjalności Trenerskiej realizowanych na 3  roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku SPORT w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 29/2021/2022 z dnia 29 listopada 2021 r.

W sprawie: organizacji praktyki zawodowej na specjalności Trener Personalny dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych II-go stopnia na kierunku SPORT Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 28/2021/2022 z dnia 29 listopada 2021 r.

W sprawie:  naboru na specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 27/2021/2022 z dnia 26 listopada 2021 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku Sport w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 26/2021/2022 z dnia 26 listopada 2021 r.

W sprawie: organizacji praktyki zawodowej na specjalności Menedżer Organizacji Sportowej dla studentów 2.roku studiów stacjonarnych II-go stopnia na kierunku SPORT Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 25/2021/2022 z dnia 26 listopada 2021 r.

W sprawie: organizacji praktyk zawodowych dla studentów specjalności Trenerskiej realizowanych na 2.  roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 24/2021/2022 z dnia 26 listopada 2021 r.

W sprawie:naboru na specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Sport w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 23/2021/2022 z dnia 26 listopada 2021 r.

W sprawie:  naboru na specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 22/2021/2022 z dnia 26 listopada 2021 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 21/2021/2022 z dnia 26 listopada 2021 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 20/2021/2022 z dnia 26 listopada 2021 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 19/2021/2022 z dnia 23 listopada 2021 r.

W sprawie: organizacji praktyk zawodowych dla studentów specjalności Trenerskiej realizowanych na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku SPORT w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 18/2021/2022 z dnia 22 listopada 2021 r.

W sprawie: organizacji Praktyki zawodowej menedżerskiej dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku SPORT Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 17/2021/2022 z dnia 18 listopada 2021 r.

W sprawie: organizacji Praktyki zawodowej menedżerskiej dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku SPORT specjalność: Menedżer sportu Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 16/2021/2022 z dnia 18 listopada 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i II stopnia kierunku SPORT w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 15/2021/2022 z dnia 18 listopada 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 14/2021/2022 z dnia 18 listopada 2021 r.

W sprawie:  realizacji zajęć z przedmiotu Wychowanie fizyczne przez studentów studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 13/2021/2022 z dnia 2 listopada 2021 r.

W sprawie: realizacji zaległych zajęć „Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym zimą” w formie obozu zimowego dla studentów 3 roku stacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz studentów odrabiających zajęcia z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 12/2021/2022 z dnia 2 listopada 2021 r.

W sprawie: realizacji zaległych zajęć „Zimowe formy rekreacji i turystyki (obóz zimowy) dla studentów 3 roku stacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 11/2021/2022 z dnia 2 listopada 2021 r.

W sprawie: organizacji Praktyki zawodowej menedżerskiej dla studentów 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku SPORT Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 10/2021/2022 z dnia 2 listopada 2021 r.

W sprawie:  ustalenia terminów sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 9/2021/2022 z dnia 29 października 2021 r.

W sprawie: ogłoszenia dnia dziekańskiego dla wszystkich studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 8/2021/2022 z dnia 29 paźdzernika 2021 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium pracy dyplomowej”  w roku akademickim 2021/2022 przez studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 7/2021/2022 z dnia 6 października 2021 r.

W sprawie:  realizacji zajęć z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” przez studentów studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 6/2021/2022 z dnia 6 października 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 5/2021/2022 z dnia 29 września 2021 r.

W sprawie:  zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów  semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 przez studentów I roku studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 4/2021/2022 z dnia 22 września 2021 r.

W sprawie: powołania Opiekunów pierwszych roczników studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 2/2021/2022 z dnia 20 września 2021 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów  semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 przez studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 1/2021/2022 z dnia 02 września 2021 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

 Zarządzenie nr 75/2020/2021 z dnia 01 lipca 2021 r.

W sprawie: organizacji praktyk turystyczno-rekreacyjnych na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2021/2022 - 2022/2023.

Zarządzenie nr 74/2020/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.

W sprawie: organizacji praktyki zawodowej na specjalności Trener Personalny dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych II-go stopnia na kierunku SPORT Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 73/2020/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

W sprawie: organizacji przedmiotu Zgrupowanie sportowe - obóz dla studentów 1 roku I-go stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Sport Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – do realizacji w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 72/2020/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

W sprawie: organizacji przedmiotu Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz przedmiotu Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, a także dla wszystkich studentów 3 roku odrabiających zajęcia w roku akademickim 2020/2021 realizowanych w formie obozu letniego.

Zarządzenie nr 71/2020/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu wychowanie fizyczne przez studentów studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 70/2020/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.

W sprawie: organizacji przedmiotu Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz przedmiotu Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 69/2020/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

W sprawie: ogłoszenia dnia dziekańskiego dla wszystkich studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 67/2020/2021 z dnia 26 maja 2021 r.

W sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego (magisterskiego) dla studentów II roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 66/2020/2021 z dnia 19 maja 2021 r.

W sprawie: organizacji przedmiotu Zgrupowanie sportowe - obóz dla studentów 2 roku I-go stopnia oraz studentów odrabiających zajęcia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Sport Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 65/2020/2021 z dnia 12 maja 2021 r.

W sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla studentów III roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021, na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 64/2020/2021 z dnia 12 maja 2021 r.

W sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla studentów III roku studiów I stopnia stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2020/2021, na Wydziale Wychowania Fizyczne i Sportu.

Zarządzenie nr 63/2020/2021 z dnia 12 maja 2021 r.

W sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla studentów III roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport w roku akademickim 2020/2021, na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 62/2020/2021 z dnia 12 maja 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru, przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

Aneks nr 1 z dnia 6.05.2021 r. do Zarządzenia nr 58/2020/2021 z dnia 14.04.2021 r.

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuację kształcenia na semestrze następnym.

Zarządzenie nr 61/2020/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

W sprawie: organizacji przedmiotu "Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem" dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz przedmiotu "Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego" dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, a także dla wszystkich studentów 3 roku odrabiających zajęcia Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 realizowanych w formie obozu letniego.

Zarządzenie nr 60/2020/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 59/2020/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie: organizacji praktyki zawodowej w ramach specjalności Resocjalizacja-Socjoterapia dla studentów 2. roku studiów stacjonarnych II-go stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 58/2020/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuację kształcenia na semestrze następnym.

Zarządzenie nr 57/2020/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od 12.04.2021 do 18.04.2021 na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 56/2020/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie: organizacji praktyki zawodowej w ramach specjalności Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dla studentów 2. roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II-go stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 55/2020/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

W sprawie: organizacji praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022.

Zarządzenie nr 54/2020/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od 27.03.2021 do 11.04.2021 na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 53/2020/2021 z dnia 23 marca 2021 r.

W sprawie: zawieszenia do odwołania realizacji zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 52/2020/2021 z dnia 19 marca 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć „Zimowe formy wychowania fizycznego” w formie obozu zimowego dla studentów 2. roku niestacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 51/2020/2021 z dnia 19 marca 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć „Zimowe formy wychowania fizycznego” w formie zdalnej dla studentów 3. roku niestacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz odrabiających zajęcia studentów studiów stacjonarnych 3. roku pozostałych kierunków Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 50/2020/2021 z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie: wpisu na specjalistyczną praktykę zawodową realizowaną w ramach specjalności Pedagogika lecznicza studentów 3. roku stacjonarnych studiów I-go stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 49/2020/2021 z dnia 08 marca 2021 r.

W sprawie: organizacji praktyki zawodowej na specjalności Menedżer organizacji sportowej dla studentów 1. roku studiów stacjonarnych II-go stopnia na kierunku SPORT Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 48/2020/2021 z dnia 04 marca 2021 r.

W sprawie: organizacji specjalistycznej praktyki zawodowej na specjalności Sport Szkolny dla studentów 3. roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

Zarządzenie nr 47/2020/2021 z dnia 03 marca 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć „Zimowe formy wychowania fizycznego” w formie obozu zimowego dla studentów 2. roku niestacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 46/2020/2021 z dnia 01 marca 2021 r.

W sprawie: wpisu na specjalistyczną praktykę zawodową realizowaną w ramach specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna studentów 3. roku stacjonarnych studiów I-go stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 45/2020/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć „Zimowe formy wychowania fizycznego” w formie obozu zimowego dla studentów 3. roku studiów niestacjonarnych I-go stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz odrabiających zajęcia studentów 3. roku pozostałych kierunków Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 44/2020/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.

W sprawie: organizacji praktyki zawodowej na specjalności Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna dla studentów 3. roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 43/2020/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.

W sprawie: realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuację kształcenia na semestrze następnym.

Zarządzenie nr 42/2020/2021 z dnia 08 lutego 2021 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  kierunku Wychowanie Fizyczne, prowadzonego na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 41/2020/2021 z dnia 08 lutego 2021 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  kierunku Wychowanie Fizyczne, prowadzonego na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 40/2020/2021 z dnia 08 lutego 2021 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  kierunku Wychowanie Fizyczne, prowadzonego na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 39/2020/2021 z dnia 05 lutego 2021 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne, prowadzonego na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 38/2020/2021 z dnia 05 lutego 2021 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne, prowadzonego na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 37/2020/2021 z dnia 05 lutego 2021 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów  semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 przez studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 36/2020/2021 z dnia 03 lutego 2021 r.

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć praktycznych, które zostały zawieszone w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 oraz w semestrze zimowym roku akademickiego  2020/2021.

Zarządzenie nr 33/2020/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie”  oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 32/2020/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie”  oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2020/2021.

 

Zarządzenie nr 31/2020/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

W sprawie: realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne przez studentów studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Aneks nr 1 z dnia 18 stycznia 2021 do Zarządzenia nr 30/2020/2021

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć praktycznych, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 30/2020/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć praktycznych, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 28/2020/2021 z dnia 17 grudnia 2020 r.

W sprawie: zapisów na specjalizację instruktorską na II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja – do realizacji od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 27/2020/2021 z dnia 17 grudnia 2020 r.

W sprawie: zapisów na przedmiot „Specjalizacja instruktorska” przez studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 26/2020/2021 z dnia 17 grudnia 2020 r.

W sprawie:  zapisów na  przedmiot „Specjalizacja instruktorska” przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT (specjalność: Trener przygotowania motorycznego, Żywienie i suplementacja w sporcie, Odnowa biologiczna w sporcie, Trener personalny) w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 25/2020/2021 z dnia 17 grudnia 2020 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i II stopnia kierunku SPORT w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 24/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji instruktorskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim  roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 23/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 r.

W sprawie: realizacji Specjalizacji instruktorskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

 

Zarządzenie nr 22/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru oraz Specjalizacji instruktorskiej na studiach stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 21/2020/2021 z dnia 7 grudnia 2020 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji Instruktora sportu  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) specjalności „Sport Szkolny” w semestrze letnim w roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 20/2020/2021 z dnia 24 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 19/2020/2021 z dnia 24 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 18/2020/2021 z dnia 24 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 17/2020/2021 z dnia 24 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021.

 

Zarządzenie nr 16/2020/2021 z dnia 19 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku Sport w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 15/2020/2021 z dnia 19 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Sport w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 14/2020/2021 z dnia 19 listopada 2020 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 13/2020/2021 z dnia 19 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 10/2020/2021 z dnia 15 października 2020 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium pracy dyplomowej”  w roku akademickim 2020/2021 przez studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 9/2020/2021 z dnia 15 października 2020 r.

W sprawie:  realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne przez studentów studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 8/2020/2021 z dnia 9 października 2020 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów niestacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 7/2020/2021 z dnia 30 września 2020 r.

W sprawie:  zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów  semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 przez studentów I roku studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 6/2020/2021 z dnia 30 września 2020 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 3/2020/2021 z dnia 29 września 2020 r.

W sprawie: powołania Opiekunów pierwszych roczników studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 2/2020/2021 z dnia 21 września 2020 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów  semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 przez studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 1/2020/2021 z dnia 3 września 2020 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne.