Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Rozwój kompetencji studentów kierunku Kosmetologia

 

 

Projekt „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” nr POWR.03.01.00-00-K159/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Fizjoterapii

realizuje projekt

Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 • Wartość dofinansowania: 515 605,99 pln
 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 31.07.2020 roku

W projekcie mogą wziąć udział studenci/studentki ostatnich lat studiów w trybie stacjonarnym na kierunku Kosmetologia, Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 100 studentów/studentek studiów stacjonarnych na kierunku kosmetologia AWF Wrocław niezbędnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, w tym kompetencji zawodowych, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców poprzez szkolenia i zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami oraz wizyty studyjne.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu poprzez wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej oferując:

 • wysokiej jakości szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców
 • współpracę z przedsiębiorcami na każdym etapie realizacji projektu
 • aktywne metody pracy ze studentami
 • wizyty studyjne u pracodawców

W zakresie uzyskiwania kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych projekt obejmuje:

 • Zajęcia warsztatowe
 • Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z Pracodawcami
 • Wizyty studyjne u pracodawców

Rekrutacja odbywa się w trzech edycjach:

 • I edycja: w roku akademickim 2017/18 - zakończona,
 • II edycja: w roku akademickim 2018/19 , zakończona
 • III edycja: w roku akademickim 2019/20- w trakcie realizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu lub w biurze projektu

Biuro Projektu:

 • Kierownik projektu: dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
 • Asystent projektu: mgr Anna Olszańska
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
  al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
  pokój 200B, budynek P3
 • Telefon: 71 347 30 00
 • Adres e-mail: kompetencje.kosmetologia@awf.wroc.pl

Dokumenty do pobrania:


Aktualności

Harmonogram szkoleń 2019/2020

II Wizyta studyjna z przedsiębiorczości odbędzie się w formie wirtualnej w firmie Clarena w dniu 17 czerwca 2020 r. według harmonogramu:
Grupa I        9:00 - 15:00
Grupa II       9:00 - 15:00
Grupa III      9:00 - 15:00

I Wizyta studyjna z przedsiębiorczości odbędzie się w formie wirtualnej w firmie Szkoła Męskiego Stylu w dniu 7 czerwca 2020 r. według harmonogramu:
Grupa I        8:00 - 14:00
Grupa II       8:00 - 14:00
Grupa III      14:00 - 20:00


Wizyty studyjne z umiejętności komunikacyjnych
  w pokoju wirtualnym na platformie zoom według harmonogramu:
Grupa I       15.05.2020 16:00 - 20:30
Grupa II      16.05.2020 16:30 - 21:00
Grupa III    17.05.2020 9:00 - 13:30
Grupa IV    22.05.2020 16:00 - 20:30
Grupa V      24.05.2020 9:00 - 13:30

Zajęcia w ramach szkolenia zawodowego z Masażu antycellulitowego i bańką chińską odbędą się online w poniższych terminach:
23.05.2020 od 9.00 do 15:00 (8h)
24.05.2020 od 9.00 do 15:00 (8h)
                                         RAZEM 16h

Zajęcia w ramach szkolenia zawodowego z Wizażu odbędą się w sali 37 w budynku Witelona 25a  w poniższych terminach:

10.01.2020 w godzinach 8.15 -18.00 (13h)
11.01.2020 w godzinach 8.00 -12.30 (6h)
12.01.2020 w godzinach 9.00 -18.00 (12h) 
17.01.2020 w godzinach 8.15 -18.00 (13h)
18.01.2020 w godzinach 8.00 -18.30 (14h)
19.01.2020 w godzinach 9.00 -18.00 (12h)
25.01.2020 w godzinach 8.00 -18.30 (14h)
26.01.2020 w godzinach 9.00 -18.00 (12h)
                                           RAZEM: 96h

Zajęcia w ramach szkolenia zawodowego z Mezoterapii igłowej  dla grupy I odbędą się w sali 41 w budynku Witelona 25a  w poniższych terminach:
18.01.2020 w godzinach 9.00-18.00 (12h)
19.01.2020 w godzinach 9.00-18.00 (12h)
25.01.2020 w godzinach 9.00-18.00 (12h)
26.01.2020 w godzinach 9.00-18.00 (12h)
                                          RAZEM: 48h

Zajęcia w ramach szkolenia zawodowego z Karboksyterapii  dla grupy I odbędą się w sali 41 w budynku Witelona 25a  w poniższych terminach:
8.02.2020 w godzinach 8.00-14.00 (8h)
9.02.2020 w godzinach 8.00-14.00 (8h)
                                         RAZEM: 16h

Zajęcia w ramach szkolenia zawodowego z Karboksyterapii  dla grupy II odbędą się w sali 41 w budynku Witelona 25a  w poniższych terminach:
8.02.2020 w godzinach 14.00 - 20.00 (8h)
9.02.2020 w godzinach 14.00 - 20.00 (8h)
                                          RAZEM: 16h

Zajęcia w ramach szkolenia zawodowego z Mezoterapii igłowej  dla grupy II odbędą się w sali 41 w budynku Witelona 25a w poniższych terminach:

1.02.2020 od 8:00 do 18:30 (14h)
2.02.2020  od 8:00 do 18:30 (14h)
15.02.2020 od 8:00 do 11:45 (5h)
16.02.2020 od 16.15 do 20.00 (5h)
22.02.2020 od 8:00 do 11:45 (5h)
23.02.2020 od 16.15 do 20.00 (5h)
                                RAZEM: 48h

 

Zajęcia z Komunikacji będą się odbywały od 22.10 do 20.12.2019 r (z wyjątkiem 25-29.10).

Grupa I (III rok licencjatu)   wtorek 8:00-14:00 sala 200A/P3

Grupa II (III rok licencjatu) czwartek 8:00-13:00 sala 200/P3 (z wyjątkiem 14.11.2019r.) dodatkowe zajęcia 23.11.2019 r. 9:00-17:00 sala 200/P3

Grupa III (III rok licencjatu) piątek 8:00-15:30 sala 200/P3 (20.12 od 8:00 do 11:00)

Grupa IV (II rok licencjatu oraz I i II rok magisterski) środa 15:00-20:00 sala 200A/P3 dodatkowe zajęcia 23.11.2019 r. 17:00-20:00 sala 200/P3

 

Zajęcia z Przedsiębiorczości będą się odbywały od 7.11 do 20.12.2019 r. w sali 200A/P3:

Grupa I (III rok licencjatu) czwartek 8:00-13:15 sala 200A/P3 (z wyjątkiem 19.12 8:00-12:30)

Grupa II (III rok licencjatu) piątek 8:00-13:15 sala 200A/P3 (z wyjątkiem 20.12 7:30-12:00)

Grupa III (II i III rok licencjatu) piątek 15:30-20:00 sala 200A/P3 (z wyjątkiem 20.12 12:00 do 20:45)

Grupa IV (I i II rok magisterski) czwartek 15:00-20:15 sala 200/P3 (z wyjątkiem 19.12 15:00-19:30)