Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube

Rozwój kompetencji studentów kierunku Kosmetologia

 

 

Projekt „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” nr POWR.03.01.00-00-K159/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Fizjoterapii

realizuje projekt

Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 • Wartość dofinansowania: 515 605,99 pln
 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 31.07.2020 roku

W projekcie mogą wziąć udział studenci/studentki ostatnich lat studiów w trybie stacjonarnym na kierunku Kosmetologia, Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 100 studentów/studentek studiów stacjonarnych na kierunku kosmetologia AWF Wrocław niezbędnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, w tym kompetencji zawodowych, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców poprzez szkolenia i zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami oraz wizyty studyjne.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu poprzez wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej oferując:

 • wysokiej jakości szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców
 • współpracę z przedsiębiorcami na każdym etapie realizacji projektu
 • aktywne metody pracy ze studentami
 • wizyty studyjne u pracodawców

W zakresie uzyskiwania kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych projekt obejmuje:

 • Zajęcia warsztatowe
 • Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z Pracodawcami
 • Wizyty studyjne u pracodawców

Rekrutacja odbywa się w trzech edycjach:

 • I edycja: w roku akademickim 2017/18 - zakończona,
 • II edycja: w roku akademickim 2018/19 , zakończona
 • III edycja: w roku akademickim 2019/20- w trakcie realizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu lub w biurze projektu

Biuro Projektu:

 • Kierownik projektu: dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
 • Asystent projektu: mgr Anna Olszańska
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
  al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
  pokój 1/8, budynek P4
 • Telefon: 71 347 30 00
 • Adres e-mail: kompetencje.kosmetologia@awf.wroc.pl

Dokumenty do pobrania:


Aktualności

 

Rekrutacja uzupełniająca do III edycji

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie (w III edycji, ostatniej) zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych (załączników od 1 do 6) do dnia 22 października 2019 roku (wtorek) do godziny 14.00 w Biurze Projektu (budynek P4, pokój 1/8). 

Zaproszenie na spotkanie (rozpoczynamy III edycję)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie (w III edycji) zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się we wtorek 01.10.2018 r. o godzinie 15.00 w sali 2/3 w budynku P4.

Spotkanie poprowadzi Kierownik Projektu - dr Agnieszka Pisula-Lewandowska.

Zakończenie II edycji projektu

Spotkanie podsumowujące II edycję oraz rozdanie Certyfikatów odbędzie się 18 października 2019 o godzinie 9:00 w sali 2/11 w pawilonie P-4. Zapraszamy serdecznie.

 

Harmonogram szkoleń 2019/2020

Zajęcia z Komunikacji będą się odbywały od 22.10 do 20.12.2019 r (z wyjątkiem 25-29.10).

Grupa I (III rok licencjatu)   wtorek 8:00-14:00 sala 200A/P3

Grupa II (III rok licencjatu) czwartek 8:00-13:00 sala 200/P3 (z wyjątkiem 14.11.2019r.) dodatkowe zajęcia 23.11.2019 r. 9:00-17:00 sala 200/P3

Grupa III (III rok licencjatu) piątek 8:00-15:30 sala 200/P3 (20.12 od 8:00 do 11:00)

Grupa IV (II rok licencjatu oraz I i II rok magisterski) środa 15:00-20:00 sala 200A/P3 dodatkowe zajęcia 23.11.2019 r. 17:00-20:00 sala 200/P3

 

Zajęcia z Przedsiębiorczości będą się odbywały od 7.11 do 20.12.2019 r. w sali 200A/P3:

Grupa I (III rok licencjatu) czwartek 8:00-13:15 sala 200A/P3 (z wyjątkiem 19.12 8:00-12:30)

Grupa II (III rok licencjatu) piątek 8:00-13:15 sala 200A/P3 (z wyjątkiem 20.12 7:30-12:00)

Grupa III (II i III rok licencjatu) piątek 15:30-20:00 sala 200A/P3 (z wyjątkiem 20.12 12:00 do 20:45)

Grupa IV (I i II rok magisterski) czwartek 15:00-20:15 sala 200/P3 (z wyjątkiem 19.12 15:00-19:30)