Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Regulamin zapisów na zajęcia

 Portal Dziekanatowy
omnis.png

 

Regulamin zapisów na zajęcia

1. Zapisy na zajęcia oraz korekta zapisów są obowiązkowe.
2. Każde zajęcia posiadają unikalny kod.
3. Przed zapisem na wybrane zajęcia należy zapoznać się z rozkładami zajęć. Rozkłady zostaną zamieszczone na stronie internetowej uczelni www.awf.wroc.pl w zakładce Dydaktyka/Rozkłady zajęć.
4. W trakcie zapisów niektóre grupy mogą być zablokowane. O ich odblokowaniu będzie decydował przebieg zapisów oraz ilość zapisanych osób na zajęcia.
5. Studenci, którzy będą realizować kolejny semestr studiów oraz dodatkowo powtarzać przedmioty, zobowiązani są do zapisu na wybrane zajęcia oraz zgłoszenia się po zakończeniu korekty do dziekanatu celem dokonania zapisu na powtarzane zajęcia.
6. Studenci, którzy będą wyłącznie powtarzać wybrane przedmioty, nie zapisują się na zajęcia, lecz zobowiązani są do zgłoszenia się po zakończeniu korekty do dziekanatu celem dokonania zapisu na powtarzane zajęcia.
7. W trakcie trwania zapisów i korekty można wielokrotnie bez konsekwencji korygować wpisy.
8. Wpisu należy dokonać przez aplikację eOrdo Omnis zamieszczoną na stronie internetowej uczelni.
9. W przypadku przeciążenia strony głównej uczelni podczas trwania zapisów zalecamy otwieranie eOrdo omnis bezpośrednio ze strony portalu https://omnis.awf.wroc.pl.
10. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu (numer albumu) oraz indywidualnego hasła.
11. Kolejność zapisów zostanie ustalona na podstawie średniej ocen (szczegóły w zarządzeniach). Średnia zostanie wyliczona z ocen wprowadzonych do systemu. Dla studentów 1 roku kolejność zostanie ustalona na podstawie rankingu z rekrutacji.
12. Przydzielony termin rozpoczęcia zapisów będzie widoczny dla każdego studenta w portalu w zakładce Zapisy/ Status.
13. Wpis w systemie komputerowym jest równoznaczny z wpisem do indeksu i oznacza przyjęcie na siebie zobowiązania do realizacji tych zajęć.
14. Ewentualny wpis lub wypis z zajęć po terminie korekty zapisów możliwy jest tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dziekana własnego wydziału oraz Dziekana lub Dyrektora jednostki dydaktycznej (wydziału, studium) prowadzącej zajęcia.
15. Inny sposób rezygnacji z zajęć po terminie korekty jest równoznaczny z ich niezaliczeniem. Każde z zajęć, na które student się zapisał, obciąża jego indywidualne konto.
16. UWAGA: System dopuszcza możliwość zapisania na zajęcia odbywające się w tym samym czasie. W związku z powyższym  prośba o świadomy zapis i sprawdzanie, czy terminy zajęć nie nakładają się na siebie. W razie stwierdzenia kolizji prosimy o dokonanie korekty w czasie trwania zapisów lub korekty zgodnie z harmonogramem.

 


Zachęcamy do zapoznania się z  instrukcją zapisów na zajęcia.


W przypadku trudności technicznych należy kontaktować się
z Centrum Informatycznym:
e-mail:portal@awf.wroc.pl
tel. 71 347 3060

 

Uwaga! Przy pierwszym logowaniu do portalu zalecamy zmianę hasła. Zwracamy również uwagę, aby nie udostepniać hasła osobom trzecim!
W przypadku utraty hasła, można skorzystać z opcji Nie pamiętam hasła/Resetuj.
Link do zmiany hasła zostanie przesłany na adres e-mailowy wskazany jako podstawowy w systemie dziekanatowym, widoczny w portalu w zakładce Informacje/Dane.WPISY. Każdy student powinien sprawdzić czy wszystkie jego oceny zostały wprowadzone do systemu (także w semestrach poprzednich) oraz - pod koniec semestru - czy jest zapisany na wszystkie bieżące zajęcia.
Nieprawidłowe wpisy w systemie mogą przysporzyć problemów.
W systemie istnieje także możliwość sprawdzenie swoich zobowiązań finansowych względem uczelni.

REKLAMACJE. Niezgodności dotyczące ocen należy wyjaśniać w poszczególnych jednostkach, które prowadzą kursy.
Błędy dotyczące danych personalnych oraz przydziału administracyjnego (wydział, rok studiów, status studenta itp.) należy wyjaśniać w Dziekanacie.
Na poprawność własnych danych należy zwrócić szczególną uwagę przed zapisami.

Za plany zajęć fakulatywnych i obligatoryjnych odpowiada Dział Nauczania.
W przypadku konieczności uzyskania szczegółowych informacji, należy zgłosić się do osób odpowiedzialnych za planowanie zajęć bądź sekretariatu jednostki, która prowadzi dany kurs.
Nadzór nad ogólną organizacją zapisów fakultatywnych sprawuje Prorektor ds. Nauczania.
Za techniczną stronę zapisów odpowiada Centrum Informatczne.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz