Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Rozwój kompetencji studentów kierunku Kosmetologia

 

 

Projekt „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” nr POWR.03.01.00-00-K159/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Fizjoterapii

realizuje projekt

Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 • Wartość dofinansowania: 515 605,99 pln
 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 31.07.2020 roku

W projekcie mogą wziąć udział studenci/studentki ostatnich lat studiów w trybie stacjonarnym na kierunku Kosmetologia, Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 100 studentów/studentek studiów stacjonarnych na kierunku kosmetologia AWF Wrocław niezbędnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, w tym kompetencji zawodowych, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców poprzez szkolenia i zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami oraz wizyty studyjne.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu poprzez wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej oferując:

 • wysokiej jakości szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców
 • współpracę z przedsiębiorcami na każdym etapie realizacji projektu
 • aktywne metody pracy ze studentami
 • wizyty studyjne u pracodawców

W zakresie uzyskiwania kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych projekt obejmuje:

 • Zajęcia warsztatowe
 • Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z Pracodawcami
 • Wizyty studyjne u pracodawców

Rekrutacja odbywa się w trzech edycjach:

 • I edycja: w roku akademickim 2017/18 - zakończona,
 • II edycja: w roku akademickim 2018/19 - w trakcie realizacji,
 • III edycja: w roku akademickim 2019/20.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu lub w biurze projektu

Biuro Projektu:

 • Kierownik projektu: dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
 • Asystent projektu: dr Teresa Ziółkowska
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
  al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
  pokój 1/8, budynek P4
 • Telefon: 71 347 30 00
 • Adres e-mail: kompetencje.kosmetologia@awf.wroc.pl

Dokumenty do pobrania:


Aktualności

Harmonogram warsztatów z przedsiębiorczości (II część)

Wizyta studyjna w firmie Clarena odbędzie się dla wszystkich uczestników projektu w dniu 11 lipca 2019 r., zbiórka o godzinie 8:20 przy krytej pływalni na terenie capmusu AWF.

Harmonogram warsztatów z przedsiębiorczości (I część)

Zajęcia będą odywać się zgodnie z poniższą rozpiską:

1 grupa - 8 lipca 2019 r. w godzinach 8:00-14:00
2 grupa - 8 lipca 2019 r. w godzinach 14:00-20:00

3 grupa - 9 lipca 2019 r. w godzinach 8:00-14:00
4 grupa - 9 lipca 2019 r. w godzinach 14:00-20:00

Zajęcia będą prowadzone w sali 37 przy ul. Witelona 25a. 

Harmonogram warsztatów z komunikacji

Zajęcia będą odywać się zgodnie z poniższą rozpiską:

 • 1 grupa - 16 czerwca 2019 r.  w godzinach 9:00-13:30
 • 2 grupa - 16 czerwca 2019 r. w godzinach 13:30-18:00
 • 3 grupa - 29 czerwca 2019 r.  w godzinach 9:00-13:30
 • 4 grupa - 29 czerwca 2019 r. w godzinach 13:30-18:00
 • 5 grupa - 30 czerwca 2019 r.  w godzinach 9:00-13:30
 • 6 grupa - 30 czerwca 2019 r. w godzinach 13:30-18:00

Zajęcia będą prowadzone w sali 2/11 w budynku P4. 

Harmonogram szkoleń z wizażu (II część)

17 czerwca 2019 r. 
I grupa g. 9:00-13:30, II grupa 13:30-18:00 (każda ma po 6 jed. dydaktycznych)
18 czerwca 2019 r. 
I grupa g. 9:00-13:30, II grupa 13:30-18:00 (każda ma po 6 jed. dydaktycznych)

21 czerwca 2019 r. 
II grupa g. 9:00-13:30, I grupa 13:30-18:00 (każda ma po 6 jed. dydaktycznych)
22 czerwca 2019 r. 
II grupa g. 9:00-13:30, I grupa 13:30-18:00 (każda ma po 6 jed. dydaktycznych)
23 czerwca 2019 r. 
II grupa g. 9:00-13:30, I grupa 13:30-18:00 (każda ma po 6 jed. dydaktycznych)

24 czerwca 2019 r. 
I grupa g. 9:00-13:30, II grupa 13:30-18:00 (każda ma po 6 jed. dydaktycznych)
25 czerwca 2019 r. 
II grupa g. 9:00-13:30, I grupa 13:30-18:00 (każda ma po 6 jed. dydaktycznych)

26 czerwca 2019 r. 
II grupa g. 9:00-13:30, I grupa 13:30-18:00 (każda ma po 6 jed. dydaktycznych) - zmiana terminu - zajęcia przeniesione z 19 czerwca!

Zajęcia bedą realizowane w sali 37 w budynku przy ul. Witelona 25a

Harmonogram szkoleń z wizażu (I część)

5 lutego gr A 8 h zrealizowane 9.00-15.00
22 lutego gr B 8 h 9.00-15.00;
23 lutego 6 h gr A 13.30-18.00,  6 h gr B  9.00-13.30;    
15 marca 6 h gr A 8.30-13.00,  6 h gr B 13.00-17.30;
16 marca 6 h gr A  9.00-13.30,  6 h gr B  13.30-18.00;   
22 marca 6 h gr A 8.30-13.00,  6 h gr B 13.00-17.30; 
23 marca 6h gr  A 9.00-13.30,  6 h gr B  13.30-18.00;
17 maja 6 h gr A 13.30-18.00,  6 h gr B  9.00-13.30;   
18 maja 4 h gr A 12.00-15.00,  4 h gr B 9.00-12.00.

Zajęcia bedą realizowane w sali 37 w budynku przy ul. Witelona 25a

Harmonogram szkoleń z przedsiębiorczości

 • szkolenie III roku (ostatnia grupa) - poniedziałek - 01.04. w godzinach 12.30-17.00, sala 200 P3, Stadion Olimpijski
 • szkolenia II stopień

Harmonogram szkoleń z mezoterapii igłowej

 • Grupa I - 9 i 10 marca, 31marca, 14 kwietnia
 • Grupa II - 23 marca, 13 kwietnia, 27 i 28 kwietnia

Zajęcia odbywać się będą w sali 30 przy ul. Witelona 25a, w godzinach 9.00-18.00.

Harmonogram szkoleń z komunikacji interpersonalnej z klientem kosmetologiczym

Zajęcia odbywać się będą w sali 200 w budynku P3, na terenie Stadionu Olimpijskiego.

Ostatnie zajęcia dla grupy 2N odbędą się 7 czerwca, 10 czerwca i 14 czerwca. 

Harmonogram szkoleń z wizażu

Pierwsze spotkanie dla pierwszej grupy odbędzie się 5 i 6 lutego 2019 r., w godzinach 9.00-15.00, sala 37 (pracowania Kosmetologii), ul. Witelona 25a

Uwaga! Zajęcia 6 lutego zostały odwołane!

Harmonogram szkoleń z II naboru - zajęcia z przedsiębiorczości

12 stycznia 2019 r. zajęcia w sali 24 w Hali Wielofunkcyjnej

13 stycznia 2019 r. zajęcia w sali 200 w budynku P3

14 stycznia 2019 r. zajęcia w sali 33 w Hali Wielofunkcyjnej

Harmonogram szkoleń z karboksyterapii - aktualizacja z dnia 27.11.2018 r. 

Harmonogram szkoleń dla II naboru - zajęcia z komunikacji

Harmonogram szkoleń z masażu antycellulitowego i masażu bańką chińską - aktualizacja z dnia 27.11.2018 r.

Rekturtacja zakończona

Lista osób przyjętych dostępna jest w Biurze Projektu wraz z informacją o zakwalifikowaniu się na szkolenia zawodowe.

Rekrutacja - rozszerzenie naboru 

Do udziału w Projekcie zapraszamy również studentów I roku II stopnia (dotyczy to osób, które nie brały udziału w poprzedniej edycji).

Termin składania kompletu dokumentów to 16.11.2018 r. w Biurze Projektu.

Rekturtacja - rozszerzenie naboru

Spotkanie z II rokiem II stopnia Kosmetologii odbędzie się 08.11.2018 r. w sali 2/12 w budynku P4 o godzinie 11.15.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych do dnia 13.11.2018 r. w Biurze Projektu do godziny 14.30.

Harmonogram zajęć z komunikacji - aktualizacja 23.11.2018 r.

Wszystkie zajęcia w 2018 roku i w styczniu 2019 roku odbywać się będą w sali 200 w budynku P3

UWAGA! Zajęcia zaplanowane 22 stycznia 2019 r. są przeniesione na 24 stycznia 2019 r. w godzinach 10.45-15.15 (sala 200 P3)

UWAGA! Zajęcia grupy B zaplanowane 19 stycznia 2019 r. są odwołane - odbędą się w kolejnym okresie szkoleniowym! - aktualność z dnia 14.01.2019 r. 

Harmonogram zajęć z przedsiębiorczości - aktualizacja 23.11.2018 r. 

Grupa z I naboru - Wszystkie zajęcia poza wtorkami będą odbywać się w sali 200 w budynku P3, zajecia we wtorki będą odbywać się w sali 33 w Hali Wielounkcyjnej

Rekturtacja - rozszerzenie naboru

Zapraszamy do udziału w projekcie również osoby z II stopnia Kosmetologii - szczegóły i terminy będą podane w najbliższym czasie - nie przegapcie informacji!

Rekrutacja do II edycji rozpoczęta

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie (w II edycji) zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych (załączników od 1 do 4) do dnia 26 września 2018 roku (piątku) do godziny 14.00 w

sekretariacie Katedry Kosmetologii (budynek P4). 

Zaproszenie na I spotkanie (rozpoczynamy II edycję)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie (w II edycji) zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się we wtorek 09.10.2018 r. o godzinie 14.45 w sali 2/4 w budynku P4.

Spotkanie poprowadzi Kierownik Projektu - dr Agnieszka Pisula-Lewandowska.

Zakończenie I edycji projektu

Zakończenie projektu (I edycji) będzie miało miejsc we wtorek 09.10.2018 r. o godzinie 14.00 w sali 2/6 w budynku P4.