Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Praktyki zawodowe - Fizjoterapia

 Praktyki zawodowe - Wydział Fizjoterapii

Procedura Organizacji praktyk zawodowych Wydziału Fizjoterapii (obowiązująca na wszystkich kierunkach studiów)

Kierunek Fizjoterapia

Poniżej obowiązujące druki do realizacji praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia:

UWAGA!

Poniżej obowiązujące druki do realizacji praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia (dla ramowych programów studiów od roku akad. 2019/20), zgodnych z wytycznymi standardu kształcenia w zawodzie fizjoterapeuty.

Kierunek Kosmetologia

Poniżej obowiązujące druki do realizacji praktyk zawodowych na kierunku Kosmetologia:

Kierunek Terapia Zajęciowa

Poniżej obowiązujące druki do realizacji praktyk zawodowych na kierunku Terapia Zajęciowa


Archiwum