Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Praktyki pedagogiczne

Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych, potwierdzonej aktualnymi wynikami badań.

Regulamiy praktyk pedagogicznych dla kierunku Wychowanie Fizyczne i Sport:

Studia stacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

Lista_szkół_podstawowych_we_Wrocawiu.

 

Studia niestacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Dokumenty do pobrania:

Szkoła Podstawowa - praktyka dydaktyczna 1

Dokumenty do szkół (skierowanie, umowę, harmonogram i druk RUD należy wydrukować dwustronnie).

    W związku z nowymi zasadami zawierania umów o dzieło prosimy Wykonawcę (nauczyciela wf)  o dostarczenie najpóźniej  do 2 dni po rozpoczęciu  praktyki  druku ZUS RUD  z podaniem imienia i nazwiska studenta/praktykanta.
Adres: Pracownia Praktyk Pedagogicznych, 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.

Szkoła Podstawowa - praktyka dydaktyczna 2

Dokumenty do szkół (skierowanie, umowę, harmonogram i druk RUD należy wydrukować dwustronnie).

       W związku z nowymi zasadami zawierania umów o dzieło prosimy Wykonawcę (nauczyciela wf)  o dostarczenie najpóźniej  do 2 dni po rozpoczęciu  praktyki  druku ZUS RUD  z podaniem imienia i nazwiska studenta/praktykanta.
Adres: Pracownia Praktyk Pedagogicznych, 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.

Szkoła Ponadpodstawowa

Dokumenty do szkół (skierowanie, umowę, harmonogram i druk RUD należy wydrukować dwustronnie).

   W związku z nowymi zasadami zawieania umów o dzieło prosimy Wykonawcę (nauczyciela wf)  o dostarczenie najpóźniej  do 2 dni po rozpoczęciu  praktyki  druku ZUS RUD  z podaniem imienia i nazwiska studenta/praktykanta.
Adres: Pracownia Praktyk Pedagogicznych, 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.