Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Praktyki pedagogiczne

Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych, potwierdzonej aktualnymi wynikami badań.

Regulamiy praktyk pedagogicznych dla kierunku Wychowanie Fizyczne

 • Załącznik nr 1 - Regulamin praktyk pedagogicznych - poprzednie standardy
  Regulamin praktyk obowiązuje w roku akademickim 2019/2020 dla studentów kierunku WF I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych roku II i III oraz  dla studentów kierunku WF II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II roku, a także w roku akademickim 2020/2021 dla studentów kierunku WF I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III roku.
 • Załącznik nr 2 - Regulamin praktyk pedagogicznych - nowe standardy
  Regulamin obowiązuje studentów, którzy podjęli studia na  1. roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II  stopnia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Regulamin_Praktyk_Pedagogicznych_2019-2021

 

Studia stacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego

 

 Zarządzenie

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującą się niezmiennie sytuacją epidemiologiczną jesteśmy zobligowani do dostosowania do niej zasad, warunków i sposobu realizacji praktyki pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej. W związku z tym bardzo proszę aby Państwo:  zwrócili się  do wybranej przez siebie szkoły ze skierowaniem z prośbą o formalne przyjęcie na praktykę, wyznaczenia  nauczyciela opiekuna, z którym  będzie możliwe realizowanie  praktyki w formie zdalnej (ustalenie szczegółowych zadań w porozumieniu z nauczycielem opiekunem );

 •  wydrukowali dziennik praktyk pedagogicznych umieszczony na stronie AWF w zakładce dydaktyka/praktyki i obozy/praktyki pedagogiczne
  i realizowali zadania zgodnie z treścią dziennika;
 •  zamiast konspektów lekcji i osnowy proszę opracować i dołączyć wydrukowane projekty prezentacji lekcji zdalnych (jeden projekt  można zrealizować czterokrotnie w różnych klasach);
 •  pracę badawczą przeprowadzili w formie kwestionariuszy on-line a analizę wyników umieścili w dzienniku;
 • dostarczyli  (można pocztą) dziennik praktyk z oceną nauczyciela opiekuna oraz  dokumentacją (skierowanie, karta ewaluacyjna) do Pracowni Praktyk Pedagogicznych ( Witelona 25 pok. 012).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji praktyki zostaną przekazane przez platformę ZOOM w wyznaczonym wcześniej terminie.

                                                                                                                                                         dr Agnieszka Wójcik-Grzyb 

                                                                                                                                    Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Pedagogicznych

Studia niestacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego

Zarządzenia:

 • 2 rok I stopnia

Zarządzenie

 • 3  rok I stopnia

Zarządzenie

 • 1 rok II stopnia

Zarządzenie

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującą się niezmiennie sytuacją epidemiologiczną jesteśmy zobligowani do dostosowania do niej zasad, warunków i sposobu realizacji praktyki pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej. W związku z tym bardzo proszę aby Państwo:  zwrócili się  do wybranej przez siebie szkoły ze skierowaniem z prośbą o formalne przyjęcie na praktykę, wyznaczenia  nauczyciela opiekuna, z którym  będzie możliwe realizowanie  praktyki w formie zdalnej (ustalenie szczegółowych zadań w porozumieniu z nauczycielem opiekunem );

 wydrukowali dziennik praktyk pedagogicznych umieszczony na stronie AWF w zakładce dydaktyka/praktyki i obozy/praktyki pedagogiczne
i realizowali zadania zgodnie z treścią dziennika;
 zamiast konspektów lekcji i osnowy proszę opracować i dołączyć wydrukowane projekty prezentacji lekcji zdalnych (jeden projekt  można zrealizować czterokrotnie w różnych klasach);
 pracę badawczą przeprowadzili w formie kwestionariuszy on-line a analizę wyników umieścili w dzienniku;
dostarczyli  (można pocztą) dziennik praktyk z oceną nauczyciela opiekuna oraz  dokumentacją (skierowanie, karta ewaluacyjna) do Pracowni Praktyk Pedagogicznych ( Witelona 25 pok. 012).
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji praktyki zostaną przekazane przez platformę ZOOM w wyznaczonym wcześniej terminie.

                                                                                                                                                         dr Agnieszka Wójcik-Grzyb 

                                                                                                                                    Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Pedagogicznych

Dokumenty do pobrania:

Szkoła Podstawowa - praktyka asystencka

Dokumenty do szkół (skierowanie, umowę, harmonogram i druk RUD należy wydrukować dwustronnie).

    W związku z nowymi zasadami zawierania umów o dzieło prosimy Wykonawcę (nauczyciela wf)  o dostarczenie najpóźniej  do 2 dni po rozpoczęciu  praktyki  druku ZUS RUD  z podaniem imienia i nazwiska studenta/praktykanta.
Adres: Pracownia Praktyk Pedagogicznych, 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.

Szkoła Podstawowa - praktyka dydaktyczna

Dokumenty do szkół (skierowanie, umowę, harmonogram i druk RUD należy wydrukować dwustronnie).

       W związku z nowymi zasadami zawierania umów o dzieło prosimy Wykonawcę (nauczyciela wf)  o dostarczenie najpóźniej  do 2 dni po rozpoczęciu  praktyki  druku ZUS RUD  z podaniem imienia i nazwiska studenta/praktykanta.
Adres: Pracownia Praktyk Pedagogicznych, 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.

Szkoła Ponadpodstawowa

Dokumenty do szkół (skierowanie, umowę, harmonogram i druk RUD należy wydrukować dwustronnie).

   W związku z nowymi zasadami zawieania umów o dzieło prosimy Wykonawcę (nauczyciela wf)  o dostarczenie najpóźniej  do 2 dni po rozpoczęciu  praktyki  druku ZUS RUD  z podaniem imienia i nazwiska studenta/praktykanta.
Adres: Pracownia Praktyk Pedagogicznych, 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.

Szkoła Wyższa