Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Praktyki pedagogiczne

Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych, potwierdzonej aktualnymi wynikami badań.

Regulamiy praktyk pedagogicznych dla kierunku Wychowanie Fizyczne

 • Załącznik nr 1 - Regulamin praktyk pedagogicznych - poprzednie standardy
  Regulamin praktyk obowiązuje w roku akademickim 2019/2020 dla studentów kierunku WF I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych roku II i III oraz  dla studentów kierunku WF II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II roku, a także w roku akademickim 2020/2021 dla studentów kierunku WF I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III roku.
 • Załącznik nr 2 - Regulamin praktyk pedagogicznych - nowe standardy
  Regulamin obowiązuje studentów, którzy podjęli studia na  1. roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II  stopnia od roku akademickiego 2019/2020.
 • Regulamin_Praktyk_Pedagogicznych_2019

Studia stacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego

 • 2 rok I stopnia
 • 3 rok I stopnia
  • Zarzdzenie_
  • Po rozmowie z Panią Dziekan kierownik Zakładu Dydaktyki Szkolnej Kultury Fizycznej dr hab. Marta Wieczorek poleciła by:

   -  studenci 3 roku  I stopnia, którzy realizowali praktykę pedagogiczną powinni spróbować we współpracy z nauczycielami realizować ją zdalnie.

   W tych szkołach, w których jest zdalnie realizowane wf powinni być włączeni też studenci.

   -  Student ma rozpoznać czy jego nauczyciel opiekun realizuje lekcje zdalnie (od 26.03 powinien) i czy może go włączyć do tego działania. Jeśli tak powinien to robić i dokumentować w dzienniku + opinia nauczyciela mailem i wydruk. Wydruki dołączyć do dziennika praktyk.Termin oddania dziennika zostanie podany w termie późniejszym.

  •  
 • 1 rok II stopnia
  •  Zarzdzenie_
  • Po rozmowie z Panią Dziekan kierownik Zakładu Dydaktyki Szkolnej Kultury Fizycznej dr hab. Marta Wieczorek poleciła by:

   -  studenci I roku II stopnia którzy realizowali praktykę pedagogiczną powinni spróbować we współpracy z nauczycielami realizować ją zdalnie.

   W tych szkołach, w których jest zdalnie realizowane wf powinni być włączeni też studenci.

   -  Student ma rozpoznać czy jego nauczyciel opiekun realizuje lekcje zdalnie (od 26.03 powinien) i czy może go włączyć do tego działania. Jeśli tak powinien to robić i dokumentować w dzienniku + opinia nauczyciela mailem i wydruk. Wydruki dołączyć do dziennika praktyk.

                Termin oddania dziennika zostanie podany w termie późniejszym.

 • II rok II stopnia

Studia niestacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego

Zarządzenia:

Dzienniki do pobrania:

Szkoła Podstawowa - praktyka asystencka

Szkoła Podstawowa - praktyka dydaktyczna

Szkoła Ponadpodstawowa

Szkoła Wyższa

njpp_logo4sportowe.jpg

Projekt „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”

Podsumowanie pierwszego etapu.
W dniu 11.01.2012 odbyło się spotkanie nauczycieli akademickich naszej uczelni, którzy realizują program praktyk pedagogicznych  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzący spotkanie dr Stanisław Czyż  oraz dr Wojciech Starościak dokonali podsumowania projektu na tym etapie. Omówione zostały sprawy merytoryczne,  finansowe i  organizacyjne. Nadmienić należy, iż  praktyki pedagogiczne realizowane  są  w  programie  Operacyjnym  Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, podziałanie 3.3.2  „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe”. Zadanie realizowane jest na Wydziale Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapii.
Więcej informacji na:  www.praktyki.awf.wroc.pl/index.php/o-projekcie

 

Opracowanie:
Dr Andrzej Nowak, Biuro Promocji AWF