Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Praktyki pedagogiczne

Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych, potwierdzonej aktualnymi wynikami badań.

Regulamiy praktyk pedagogicznych dla kierunku Wychowanie Fizyczne:

Studia stacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującą się niezmiennie sytuacją epidemiologiczną jesteśmy zobligowani do dostosowania do niej zasad, warunków i sposobu realizacji praktyki pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej. W związku z tym bardzo proszę aby Państwo:  zwrócili się  do wybranej przez siebie szkoły ze skierowaniem z prośbą o formalne przyjęcie na praktykę, wyznaczenia  nauczyciela opiekuna, z którym  będzie możliwe realizowanie  praktyki w formie zdalnej (ustalenie szczegółowych zadań w porozumieniu z nauczycielem opiekunem );

  • wydrukowali dziennik praktyk pedagogicznych umieszczony na stronie AWF w zakładce dydaktyka/praktyki i obozy/praktyki pedagogiczne
    i realizowali zadania zgodnie z treścią dziennika;
  •  zamiast konspektów lekcji i osnowy proszę opracować i dołączyć wydrukowane projekty prezentacji lekcji zdalnych (jeden projekt  można zrealizować czterokrotnie w różnych klasach);
  •  pracę badawczą przeprowadzili w formie kwestionariuszy on-line a analizę wyników umieścili w dzienniku;
  • dostarczyli  (można pocztą) dziennik praktyk z oceną nauczyciela opiekuna oraz  dokumentacją (skierowanie, karta ewaluacyjna) do Pracowni Praktyk Pedagogicznych ( Witelona 25 pok. 012).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji praktyki zostaną przekazane przez platformę ZOOM w wyznaczonym wcześniej terminie.

dr Agnieszka Wójcik-Grzyb 
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Pedagogicznych

Studia niestacjonarne Wydziału Wychowania Fizycznego

Uwaga!!!

Został przedłużony termin oddawania dzienników praktyk do 11 czerwca 2021 dla studentów 2 i 3 roku I stopnia  studiów niestacjonarnych.

Zarządzenia:

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującą się niezmiennie sytuacją epidemiologiczną jesteśmy zobligowani do dostosowania do niej zasad, warunków i sposobu realizacji praktyki pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej. W związku z tym bardzo proszę aby Państwo:  zwrócili się  do wybranej przez siebie szkoły ze skierowaniem z prośbą o formalne przyjęcie na praktykę, wyznaczenia  nauczyciela opiekuna, z którym  będzie możliwe realizowanie  praktyki w formie zdalnej (ustalenie szczegółowych zadań w porozumieniu z nauczycielem opiekunem );

  • wydrukowali dziennik praktyk pedagogicznych umieszczony na stronie AWF w zakładce dydaktyka/praktyki i obozy/praktyki pedagogiczne i realizowali zadania zgodnie z treścią dziennika;
  • zamiast konspektów lekcji i osnowy proszę opracować i dołączyć wydrukowane projekty prezentacji lekcji zdalnych (jeden projekt  można zrealizować czterokrotnie w różnych klasach);
  • pracę badawczą przeprowadzili w formie kwestionariuszy on-line a analizę wyników umieścili w dzienniku;
  • dostarczyli  (można pocztą) dziennik praktyk z oceną nauczyciela opiekuna oraz  dokumentacją (skierowanie, karta ewaluacyjna) do Pracowni Praktyk Pedagogicznych ( Witelona 25 pok. 012).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji praktyki zostaną przekazane przez platformę ZOOM w wyznaczonym wcześniej terminie.

                                                                                                                                                         dr Agnieszka Wójcik-Grzyb 

                                                                                                                                    Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Pedagogicznych

Dokumenty do pobrania:

Szkoła Podstawowa - praktyka dydaktyczna 1

Dokumenty do szkół (skierowanie, umowę, harmonogram i druk RUD należy wydrukować dwustronnie).

    W związku z nowymi zasadami zawierania umów o dzieło prosimy Wykonawcę (nauczyciela wf)  o dostarczenie najpóźniej  do 2 dni po rozpoczęciu  praktyki  druku ZUS RUD  z podaniem imienia i nazwiska studenta/praktykanta.
Adres: Pracownia Praktyk Pedagogicznych, 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.

Szkoła Podstawowa - praktyka dydaktyczna 2

Dokumenty do szkół (skierowanie, umowę, harmonogram i druk RUD należy wydrukować dwustronnie).

       W związku z nowymi zasadami zawierania umów o dzieło prosimy Wykonawcę (nauczyciela wf)  o dostarczenie najpóźniej  do 2 dni po rozpoczęciu  praktyki  druku ZUS RUD  z podaniem imienia i nazwiska studenta/praktykanta.
Adres: Pracownia Praktyk Pedagogicznych, 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.

Szkoła Ponadpodstawowa

Dokumenty do szkół (skierowanie, umowę, harmonogram i druk RUD należy wydrukować dwustronnie).

   W związku z nowymi zasadami zawieania umów o dzieło prosimy Wykonawcę (nauczyciela wf)  o dostarczenie najpóźniej  do 2 dni po rozpoczęciu  praktyki  druku ZUS RUD  z podaniem imienia i nazwiska studenta/praktykanta.
Adres: Pracownia Praktyk Pedagogicznych, 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.