Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Praktyki pedagogiczne

  • Regulamin praktyk - w przygodawaniu

  • Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych, potwierdzonej aktualnymi wynikami badań.

STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁU WYCHOWANIA FZIZYCZNEGO

II rok I stopnia

Zarządzenie

Lista_szkół_podstawowych

III rok I stopnia

I rok II stopnia

II rok II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zarządzenia:

II rok I stopnia

III rok I stopnia

I rok II stopnia

II rok II stopnia

Zarządzenie_

 

Dzienniki do pobrania:

Szkoła Podstawowa - praktyka asystencka

Szkoła Podstawowa - praktyka dydaktyczna

Szkoła Ponadpodstawowa

Szkoła Wyższa

 

Praktyka gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w szkole podstawowej / przedszkolu / innej placówce

 

 

 


njpp_logo4sportowe.jpg

Projekt „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”.

Podsumowanie pierwszego etapu.
W dniu 11.01.2012 odbyło się spotkanie nauczycieli akademickich naszej uczelni, którzy realizują program praktyk pedagogicznych  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzący spotkanie dr Stanisław Czyż  oraz dr Wojciech Starościak dokonali podsumowania projektu na tym etapie. Omówione zostały sprawy merytoryczne,  finansowe i  organizacyjne. Nadmienić należy, iż  praktyki pedagogiczne realizowane  są  w  programie  Operacyjnym  Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, podziałanie 3.3.2  „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe”. Zadanie realizowane jest na Wydziale Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapii.
Więcej informacji na:  www.praktyki.awf.wroc.pl/index.php/o-projekcie

 

Opracowanie:
Dr Andrzej Nowak, Biuro Promocji AWF