Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Obozy Zimowe

Zarządzenie nr 52/2020/2021 z dnia 19 marca 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć „Zimowe formy wychowania fizycznego” w formie obozu zimowego dla studentów 2. roku niestacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 51/2020/2021 z dnia 19 marca 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć „Zimowe formy wychowania fizycznego” w formie zdalnej dla studentów 3. roku niestacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz odrabiających zajęcia studentów studiów stacjonarnych 3. roku pozostałych kierunków Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 47/2020/2021 z dnia 03 marca 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć „Zimowe formy wychowania fizycznego” w formie obozu zimowego dla studentów 2. roku niestacjonarnych studiów I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 45/2020/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

W sprawie: realizacji zajęć „Zimowe formy wychowania fizycznego” w formie obozu zimowego dla studentów 3. roku studiów niestacjonarnych I-go stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz odrabiających zajęcia studentów 3. roku pozostałych kierunków Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.