Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Obozy letnie

Zarządzenie nr 72/2020/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.  (dt. studentów II roku)

W sprawie: organizacji przedmiotu Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz przedmiotu Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, a także dla wszystkich studentów 3 roku odrabiających zajęcia w roku akademickim 2020/2021 realizowanych w formie obozu letniego.

Zarządzenie Dziekana WFiS nr 61/2020/2021 z dnia 30.04. 2021 r. (dt. studentów II roku)

W sprawie: organizacji przedmiotu "Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem" dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz przedmiotu "Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego" dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, a także dla wszystkich studentów 3 roku odrabiających zajęcia Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 realizowanych w formie obozu letniego.

Zarządzenie nr 70/2020/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.  (dt. studentów I roku)

W sprawie: organizacji przedmiotu Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz przedmiotu Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.


Galeria - Obozy dydaktyczne Olejnica 2019