Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla studentów

Konkurs - Drzwi Otwarte - na najlepszą pracę magisterską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w ujęciu społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.


Szkolenie BHP dla studentów I roku - ważne!!!

Proszę zapoznać się z poniższą instrukcją.

INSTRUKCJA_BHP_od_2019_2020

Materiały szkoleniowe


Uchwała nr 14/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia "Zasad pisania prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Sporcie". 


Uwaga! Oświadczenie studenta oraz opinię promotora należy wygenerować z systemu antyplagiatowego dostępnego w E-ordo omnis.


 Uchwała nr 9/2016/2017 z dnia 13 paźdzernika 2016 r.

W sprawie: określenia szczegółowych warunków zaliczenia, powtarzania semestru oraz ustalenia wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego na kierunku SPORT prowadzonym na  Wydziale Nauk o Sporcie.