Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

eOrdo Omnis - Instrukcja

Instrukcja zapisów na zajęcia

 

Logowanie

Student loguje się do Portalu eORDO Omnis (https://omnis.awf.wroc.pl), podając swój login i hasło. Loginem studenta jest jego numer albumu.

Jeżeli student studiuje na kilku kierunkach (fakultetach), to opcjonalnie po numerze albumu może podać numer fakultetu, oddzielając go od numeru albumu znakiem dwukropka. Jeśli fakultet nie zostanie podany, portal przyjmie domyślnie fakultet o numerze 1.

Początkowym hasłem nadawanym w systemie jest numer PESEL, które student może zmienić na inne, określone przez siebie.

Zapisy (Informacje)

Po zalogowaniu się na swoje konto, należy zapoznać się z regulaminem zapisów, który znajduje się w zakładce: Zapisy -> Informacje.

Zapisy (Status – termin zapisów)

Indywidualny termin rozpoczęcia zapisów ogólnouczelnianych/wydziałowych będzie widoczny u każdego studenta na jego koncie w zakładce: Zapisy -> Status.

Zapisy (Zapis)

Zapisy na zajęcia odbywają się w zakładce: Zapisy -> Zapis.

Przed dokonaniem zapisów student jest zobowiązany do zapoznania się z rozkładami zajęć, które umieszczane są na stronie internetowej uczelni www.awf.wroc.pl w zakładce: Dydaktyka -> Rozkłady zajęć.

Zapisu na wybrane przedmioty/bloki dokonuje się poprzez wybranie akcji Terminy w grupie przedmiotów lub Przedmioty w grupie bloków.

Po wybraniu przedmiotu, na który chcemy się zapisać, rozwija się lista dostępnych terminów zajęć. Decydując się na określony termin, należy w miejscu akcji wybrać Zapis, a następnie Potwierdzić zapis na zajęcia.

W przypadku, gdy przedmiot posiada więcej niż jedną formę (np. wykład, egzamin), zapis jest aktywny wyłącznie dla zajęć, gdzie student posiada wybór dostępnych terminów. Zapis na pozostałe formy tego samego przedmiotu dokonuje się wówczas automatycznie poprzez zajęcia powiązane.

 

Po każdym wybraniu zajęć konieczne jest zatwierdzenie wpisu.

Wpis w systemie komputerowym jest równoznaczny z wpisem do indeksu i oznacza przyjęcie na siebie zobowiązania do realizacji tych zajęć. Po zapisaniu się zatem na wszystkie zajęcia należy zweryfikować, czy na pewno dokonaliśmy wszystkich wpisów.

Wgląd we wszystkie zajęcia, na które się zapisaliśmy, jest możliwy w zakładce: Zapisy -> Status.

Zapisy (Wypis)

W trakcie trwania zapisów (terminy zawarte w Zarządzeniach Dziekana) można bez konsekwencji i wielokrotnie korygować wpisy. Po tym terminie wskazane przez studenta terminy zajęć są zobowiązujące.

Wypisu z zajęć można dokonać z dwóch miejsc:

  1. Zakładka: Zapisy -> Wypis

Aby dokonać wypisu, należy podać kod zajęć i potwierdzić wypis.

  1. Zakładka: Zapisy -> Status

Aby dokonać wypisu, należy wybrać akcję Wypisz przy zajęciach, z których chcemy się wypisać, a następnie potwierdzić wypis.

 

Potwierdzenie wypisu z zajęć:

Pomoc

W przypadku trudności technicznych należy kontaktować się
z Centrum Informatycznym:
e-mail: portal@awf.wroc.pl
tel. 71 347 3060