Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube

Zarządzenia Dziekana

Zarzadzenie nr 47/2018/2019 z dnia 05.06.2019 r.

W sprawie: powołania Opiekunów I roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I° i  II° kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego – w roku akademickim 2018/2019


Zarządzenie nr 46/2018/2019 z dnia 30.05.2019 r.

W sprawie: organizacji przedmiotu Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I-go stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne, oraz przedmiotu Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I-go stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, a także dla studentów odrabiających zajęcia w roku akademickim 2018/2019, realizowanych w formie obozu letniego.


Zarządzenie nr 45/2018/2019 z dnia 28.05.2019 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych  w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie nr 44/2018/2019 z dnia 08.04.2019 r.

W sprawie:  ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich roczników i nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami nauki na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarzadzenie nr 43/2018/2019 z dnia 05.04.2019 r.

W sprawie: terminów zakończenia sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 42/2018/2019 z dnia 12.03.2019 r.

W sprawie: organizacji przedmiotu Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I-go stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne, oraz przedmiotu Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I-go stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, a także dla studentów odrabiających zajęcia w roku akademickim 2018/2019, realizowanych w formie obozu letniego.


Zarządzenie nr 41/2018/2019 z dnia 05.03.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych II roku 1 stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznegowe Wrocławiu.


Zarządzenie nr 40/2018/2019 z dnia 05.03.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę ze specjalności Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną studentów II roku studiów stacjonarnych  2 stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 39/2018/2019 z dnia 26.02.2019 r.

W sprawie: realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 38/2018/2019 z dnia 19.02.2019 r.

W sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 36/2018/2019 z dnia 05.02.2019 r.

W sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunek Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 35/2018/2019 z dnia 05.02.2019 r.

W sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunek Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarzadzenie nr 34/2018/2019 z dnia 30.01.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 33/2018/2019 z dnia 30.01.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 32/2018/2019 z dnia 30.01.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 31/2018/2019 z dnia 23.01.2019 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru  letniego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 30/2018/2019 z dnia 15.01.2019 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji instruktora sportu  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) specjalności „Sport Szkolny” w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 29/2018/2019 z dnia 15.01.2019 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia do wyboru w celu realizacji programu studiów semestru  letniego przez studentów studiów II roku, I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne, w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 28/2018/2019 z dnia 15.01.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych  kierunku Wychowanie Fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarzadzenie nr 27/2018/2019 z dnia 15.01.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 26/2018/2019 z dnia 15.01. 2019 r.

W sprawie: organizacji praktyk asystenckich i zawodowych na studiach stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie nr 25/2018/2019 z dnia 09.01. 2019 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy wychowania fizycznego” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 24/2018/2019 z dnia 09.01. 2019 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy wychowania fizycznego” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 23/2018/2019 z dnia 09.01. 2019 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy rekreacji i turystyki” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 22/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 21/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenia nr 20/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 19/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 18/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 17/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie” oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 16/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie” oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 15/2018/2019 z dnia 04.12. 2018 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich roczników studiujących na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 14/2018/2019 z dnia 28.11. 2018 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 13/2018/2019 z dnia 28.11. 2018 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 12/2018/2019 z dnia 28.11. 2018 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 11/2018/2019 z dnia 14.11. 2018 r.

W sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2018/2019


Aneks nr 1 z dnia 14.11. 2018 r. do Zarządzenia nr 31/2017/2018 z dnia 29.01. 2018 r.

W sprawie: organizacji praktyk asystenckich i zawodowych na studiach stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019


Zarządzenie nr 10/2018/2019 z dnia 31.10. 2018 r.

W sprawie: terminów zakończenia sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 9/2018/2019 z dnia 23.10. 2018 r.

W sprawie: realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019


Zarządzenie nr 8/2018/2019 z dnia 23.10. 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium pracy dyplomowej” przez studentów III roku studiów I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne oraz studiów stacjonarnych Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 6/2018/2019 z dnia 03.10. 2018 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich roczników studiujących na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 5/2018/2019 z dnia 27.09. 2018 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 4/2018/2019 z dnia 19.09. 2018 r.

w sprawie: powołania Pełnomocników Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego


Zarządzenie nr 3/2018/2019 z dnia 18.09. 2018 r.

w sprawie: zapisów do grup w celu realizacji planu i programu studiów semestru  zimowego przez studentów I roku studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 2/2018/2019 z dnia 17.09. 2018 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 1/2018/2019 z dnia 13.09. 2018 r.

W sprawie: powołania Opiekunów I roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I° i II° kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego  w roku akademickim 2018/2019


ARCHIWUM