Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 30/2020/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć praktycznych, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 28/2020/2021 z dnia 17 grudnia 2020 r.

W sprawie: zapisów na specjalizację instruktorską na II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja – do realizacji od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 27/2020/2021 z dnia 17 grudnia 2020 r.

W sprawie: zapisów na przedmiot „Specjalizacja instruktorska” przez studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 26/2020/2021 z dnia 17 grudnia 2020 r.

W sprawie:  zapisów na  przedmiot „Specjalizacja instruktorska” przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT (specjalność: Trener przygotowania motorycznego, Żywienie i suplementacja w sporcie, Odnowa biologiczna w sporcie, Trener personalny) w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 25/2020/2021 z dnia 17 grudnia 2020 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i II stopnia kierunku SPORT w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 24/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji instruktorskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim  roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 23/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 r.

W sprawie: realizacji Specjalizacji instruktorskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

 

Zarządzenie nr 22/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru oraz Specjalizacji instruktorskiej na studiach stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 21/2020/2021 z dnia 7 grudnia 2020 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji Instruktora sportu  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) specjalności „Sport Szkolny” w semestrze letnim w roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 20/2020/2021 z dnia 24 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 19/2020/2021 z dnia 24 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 18/2020/2021 z dnia 24 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 17/2020/2021 z dnia 24 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021.

 

Zarządzenie nr 16/2020/2021 z dnia 19 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku Sport w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 15/2020/2021 z dnia 19 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Sport w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 14/2020/2021 z dnia 19 listopada 2020 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 13/2020/2021 z dnia 19 listopada 2020 r.

W sprawie: naboru na specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 10/2020/2021 z dnia 15 października 2020 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium pracy dyplomowej”  w roku akademickim 2020/2021 przez studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 9/2020/2021 z dnia 15 października 2020 r.

W sprawie:  realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne przez studentów studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 8/2020/2021 z dnia 9 października 2020 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów niestacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 7/2020/2021 z dnia 30 września 2020 r.

W sprawie:  zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów  semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 przez studentów I roku studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 6/2020/2021 z dnia 30 września 2020 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 3/2020/2021 z dnia 29 września 2020 r.

W sprawie: powołania Opiekunów pierwszych roczników studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 2/2020/2021 z dnia 21 września 2020 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów  semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 przez studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zarządzenie nr 1/2020/2021 z dnia 3 września 2020 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne.

 

Zarządzenie nr 50/2019/2020 z dnia 23.06.2020 r.

W sprawie: zmiany terminu zakończenia sesji egzaminacyjnej dla studentów wszystkich roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 49/2019/2020 z dnia 23.06/2020 r.

W sprawie: zmiany terminu zakończenia sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) II roku I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 48/2019/2020 z dnia 15.06.2020 r.

W sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych kierunek Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 47/2019/2020 z dnia 15.06.2020 r.

W sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) kierunek Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 46/2019/2020 z dnia 10.06.2020 r.

W sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 45/2019/2020 z dnia 26.05.2020 r.

W sprawie: terminów zakończenia sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 44/2019/2020 z dnia 21.05.2020 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych  w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 43/2019/2020 z dnia 20.05.2020 r.

W sprawie: powołania Opiekunów specjalności i specjalizacji realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I° i II° kierunku Wychowanie Fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego – od roku akademickiego 2019/2020 i 2020/2021.

Zarządzenie nr 42/2019/2020 z dnia 03.03.2020 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich roczników studiujących na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Zarządzenie nr 41/2019/2020 z dnia 26.02.2020 r.

W sprawie: organizacji praktyk asystenckich turystyczno-rekreacyjnych na studiach   stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 40/2019/2020 z dnia 04.02.2020 r.

W sprawie:  wpisu na praktykę zawodową realizowaną w ramach specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna studentów studiów stacjonarnych III roku 1 stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego  we Wrocławiu.

Zarzadzenie nr 39/2019/2020 z dnia 30.01.2020 r.

W sprawie: zapisów do grup w celu realizacji planu i programu studiów semestru  letniego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Zarządzenie nr 38/2019/2020 z dnia 30.01.2020 r. - korekta

W sprawie: powołania Opiekunów specjalności realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  I° i  II° kierunku Wychowanie Fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego – w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 37/2019/2020 z dnia 28.01.2020 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 36/2019/2020 z dnia 28.01.2020 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 35/2019/2020 z dnia 23.01.2020 r. - korekta

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy wychowania fizycznego” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 34/2019/2020 z dnia 23.01.2020 r. - korekta

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy wychowania fizycznego” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 33/2019/2020 z dnia 23.01.2020 r. korekta

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy rekreacji i turystyki” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 32/2019/2020 z dnia 22.01.2020 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru  letniego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Zarządzenie nr 31/2019/2020 z dnia 20.01.2020 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 30/2019/2020 z dnia 20.01.2020 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 29/2019/2020 z dnia 20.01.2020 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 28/2019/2020 z dnia 16.01.2020 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów studiujących  na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 27/2019/2020 z dnia 16.01.2020 r.

W sprawie: realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych kierunek Turystyka i Rekreacja w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 26/2019/2020 z dnia 13.01.2020 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów i nauczycieli  akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 25/2019/2020 z dnia 08.01.2020 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie”  oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 24/2019/2020 z dnia 08.01.2020 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie”  oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 23/2019/2020 z dnia 17.12.2019 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji instruktora sportu  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) specjalności „Sport Szkolny” w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 22/2019/2020 z dnia 13.12.2019 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia do wyboru w celu realizacji programu studiów semestru  letniego przez studentów studiów II roku I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne, w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Zarządzenie nr 21/2019/2020 z dnia 03.12.2019 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 20/2019/2020 z dnia 02.12.2019 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 19/2019/2020 z dnia 02.12.2019 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 18/2019/2020 z dnia 26.11.2019 r. - korekta

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 17/2019/2020 z dnia 26.11.2019 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 16/2019/2020 z dnia 26.11.2019 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 15/2019/2020 z dnia 26.11.2019 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 14/2019/2020 z dnia 21.11.2019 r. - korekta

W sprawie: terminów zakończenia sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 13/2019/2020 z dnia 14.11.2019 r. - korekta

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium pracy dyplomowej”  przez studentów III roku studiów I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne oraz studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 12/2019/2020 z dnia 30.10.2019 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich roczników studiujących na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 11/2019/2020 z dnia 28.10.2019 r.

W sprawie: zmiany Pełnomocnika Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 10/2019/2020 z dnia 23.10.2019 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie nr 9/2019/2020 z dnia 17.10.2019 r. - anulowano

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów studiów doktoranckich studiujących na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 8/2019/2020 z dnia 17.10.2019 r. - anulowano

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich roczników studiujących na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 7/2019/2020 z dnia 17.10.2019 r.

W sprawie: realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie nr 6/2019/2020 z dnia 17.10.2019 r. - korekta

W sprawie: organizacji praktyk asystenckich turystyczno-rekreacyjnych i zawodowych na studiach stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego kierunku Turystyka i Rekreacja w latach 2019 - 2022.


Zarządzenie nr 5/2019/2020 z dnia 25.09.2019 r.

W sprawie: powołania Opiekunów I roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I° i  II° kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego – w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie nr 4/2019/2020 z dnia 19.09.2019 r.

W sprawie: zapisów do grup w celu realizacji planu i programu studiów semestru  zimowego przez studentów I roku studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 3/2019/2020 z dnia 18.09.2019 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru  zimowego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 2/2019/2020 z dnia 04.09.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  2 roku II  stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 1/2019/2020 z dnia 04.09.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych 2 roku II stopnia  Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 47/2018/2019 z dnia 05.06.2019 r.

W sprawie: powołania Opiekunów I roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I° i  II° kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego – w roku akademickim 2018/2019


Zarządzenie nr 46/2018/2019 z dnia 30.05.2019 r.

W sprawie: organizacji przedmiotu Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I-go stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne, oraz przedmiotu Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I-go stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, a także dla studentów odrabiających zajęcia w roku akademickim 2018/2019, realizowanych w formie obozu letniego.


Zarządzenie nr 45/2018/2019 z dnia 28.05.2019 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych  w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie nr 44/2018/2019 z dnia 08.04.2019 r.

W sprawie:  ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich roczników i nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami nauki na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarzadzenie nr 43/2018/2019 z dnia 05.04.2019 r.

W sprawie: terminów zakończenia sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 42/2018/2019 z dnia 12.03.2019 r.

W sprawie: organizacji przedmiotu Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I-go stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne, oraz przedmiotu Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I-go stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, a także dla studentów odrabiających zajęcia w roku akademickim 2018/2019, realizowanych w formie obozu letniego.


Zarządzenie nr 41/2018/2019 z dnia 05.03.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych II roku 1 stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznegowe Wrocławiu.


Zarządzenie nr 40/2018/2019 z dnia 05.03.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę ze specjalności Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną studentów II roku studiów stacjonarnych  2 stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 39/2018/2019 z dnia 26.02.2019 r.

W sprawie: realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 38/2018/2019 z dnia 19.02.2019 r.

W sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 36/2018/2019 z dnia 05.02.2019 r.

W sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunek Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 35/2018/2019 z dnia 05.02.2019 r.

W sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunek Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarzadzenie nr 34/2018/2019 z dnia 30.01.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 33/2018/2019 z dnia 30.01.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych  Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 32/2018/2019 z dnia 30.01.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 31/2018/2019 z dnia 23.01.2019 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru  letniego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 30/2018/2019 z dnia 15.01.2019 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji instruktora sportu  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) specjalności „Sport Szkolny” w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 29/2018/2019 z dnia 15.01.2019 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia do wyboru w celu realizacji programu studiów semestru  letniego przez studentów studiów II roku, I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne, w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 28/2018/2019 z dnia 15.01.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych  kierunku Wychowanie Fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarzadzenie nr 27/2018/2019 z dnia 15.01.2019 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 26/2018/2019 z dnia 15.01. 2019 r.

W sprawie: organizacji praktyk asystenckich i zawodowych na studiach stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie nr 25/2018/2019 z dnia 09.01. 2019 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy wychowania fizycznego” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 24/2018/2019 z dnia 09.01. 2019 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy wychowania fizycznego” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 23/2018/2019 z dnia 09.01. 2019 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy rekreacji i turystyki” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 22/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 21/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenia nr 20/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 19/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 18/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 17/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie” oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 16/2018/2019 z dnia 07.12. 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie” oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 15/2018/2019 z dnia 04.12. 2018 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich roczników studiujących na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 14/2018/2019 z dnia 28.11. 2018 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 13/2018/2019 z dnia 28.11. 2018 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 12/2018/2019 z dnia 28.11. 2018 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 11/2018/2019 z dnia 14.11. 2018 r.

W sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2018/2019


Aneks nr 1 z dnia 14.11. 2018 r. do Zarządzenia nr 31/2017/2018 z dnia 29.01. 2018 r.

W sprawie: organizacji praktyk asystenckich i zawodowych na studiach stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019


Zarządzenie nr 10/2018/2019 z dnia 31.10. 2018 r.

W sprawie: terminów zakończenia sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 9/2018/2019 z dnia 23.10. 2018 r.

W sprawie: realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019


Zarządzenie nr 8/2018/2019 z dnia 23.10. 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium pracy dyplomowej” przez studentów III roku studiów I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne oraz studiów stacjonarnych Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 6/2018/2019 z dnia 03.10. 2018 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich roczników studiujących na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 5/2018/2019 z dnia 27.09. 2018 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 4/2018/2019 z dnia 19.09. 2018 r.

w sprawie: powołania Pełnomocników Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego


Zarządzenie nr 3/2018/2019 z dnia 18.09. 2018 r.

w sprawie: zapisów do grup w celu realizacji planu i programu studiów semestru  zimowego przez studentów I roku studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 2/2018/2019 z dnia 17.09. 2018 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 1/2018/2019 z dnia 13.09. 2018 r.

W sprawie: powołania Opiekunów I roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I° i II° kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego  w roku akademickim 2018/2019


ARCHIWUM