Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dyżury Dziekana i Prodziekanów

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF

tadeusz.stefaniak@awf.wroc.pl  

semestr zimowy 2021/2022

dyżur:  poniedziałek  11.00-12.30 /Hala Wielofunkcyjna pok. 71/

Prodziekan ds. Nauczania na kierunku Wychowanie Fizyczne

dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF

marta.wieczorek@awf.wroc.pl

semestr zimowy 2021/2022

dyżur: poniedziałek 9:00-10:00  /Hala Wielofunkcyjna, pok. 73/

Prodziekan ds. Nauczania na kierunku Turystyka i Rekreacja

dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF

dariusz.mroczek@awf.wroc.pl

semestr zimowy 2021/2022

dyżur: wtorek 10:30-12:00 Hala Wielofunkcyjna, p. 73

Prodziekan ds. Nauczania na kierunku Sport

dr hab. Jarosław Domaradzki, prof. AWF

jaroslaw.domaradzki@awf.wroc.pl

semestr zimowy 2021/2022

dyżur: poniedziałek 8:30-10:00 /Hala Wielofunkcyjna, p. 73/

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Aneta Stosik-Sołtyk, prof. AWF

aneta.stosik@awf.wroc.pl

semestr zimowy 2021/2022

dyżury: poniedziałek 11.30-12.30 / Hala Wielofunkcyjna, p. 73/