Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dyżury Dziekana i Prodziekanów

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF

tadeusz.stefaniak@awf.wroc.pl  

semestr zimowy 2022/2023

dyżur:  

Prodziekan ds. Nauczania na kierunku Wychowanie Fizyczne

dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF

marta.wieczorek@awf.wroc.pl

semestr zimowy 2022/2023

dyżur:

Prodziekan ds. Nauczania na kierunku Turystyka i Rekreacja

dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF

dariusz.mroczek@awf.wroc.pl

semestr zimowy 2022/2023

dyżur:

Prodziekan ds. Nauczania na kierunku Sport

dr hab. Jarosław Domaradzki, prof. AWF

jaroslaw.domaradzki@awf.wroc.pl

semestr zimowy 2022/2023

dyżur:

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Aneta Stosik, prof. AWF

aneta.stosik@awf.wroc.pl

semestr zimowy 2022/2023

dyżury: