Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla studentów

Szanowni Studenci,

Działając na podstawie par 1 pkt 3 Zarządzenia Rektora nr 10/2022 z 26.01.2022 Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Nauczania oraz Przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego, zdecydował o wznowieniu realizacji zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie w dniach 26-27 lutego 2022.

W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w dniach 26-27 lutego br. odbędą się zgodnie z rozkładami zajęć na terenie Uczelni.

Dotyczy to następujących roczników:

III rok I st. WF

I rok II st. WF

I rok I st. Sport

II rok I st. Sport

I rok II st. Sport

 

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF

 


 

 

 

Regulamin konkursu

..............................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Studenci,

ze względu na rosnące zagrożenie epidemiczne prosimy o ograniczenie kontaktu bezpośrednego z Dziekanatem.

Podania można przesyłać w formie skanu na adresy imienne pracowników prowadzących tok studiów poszczególnych roczników.

mgr Ewa Kołodziej

tel. 71/347-34-28

ewa.kolodziej@awf.wroc.pl

3 rok Sport stacjonarne

3 rok Sport zaoczne

1 rok II st. Sport stacjonarne

1 rok II st. Sport zaoczne

2 rok II st. Sport zaoczne

2 rok II st. WF stacjonarne

mgr Jadwiga Krajewska

tel. 71/347-34-62

jadwiga.krajewska@awf.wroc.pl

kierunek WF zaoczne

1,2, 3 rok I st.

1,2 rok II st.

 

 Anna Skrzypczyk

tel. 71/347-34-75

anna.skrzypczyk@awf.wroc.pl

kierunek Turystyka i Rekreacja

wszystkie roczniki

kierunek WF

1 rok II st. stacjonarne

mgr Dominika Tyszecka

tel. 347-34-38

dominika.tyszecka@awf.wroc.pl

kierunek WF

1,2,3 rok I st. WF stacjonarne

mgr Ewa Więckowska

tel. 71/347-32-42

ewa.wieckowska@awf.wroc.pl

kierunek Sport

1 rok I st. stacjonarne i zaoczne

2 rok I st. stacjonarne i zaoczne

2 rok II st. zaoczne

 

 

 

 

 

 


18.10.2021

Instrukcja resetu hasła do Portalu Office (możliwość pobrania pakietu Office dla studenta)


02.09.2021

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki uchyliło rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym legitymacje studenckie pozostają ważne do dnia 14 października 2021 r.


W celu przedłużenia ważności legitymacji proszę się zgłaszać do Dziekanatu po 1 października 2021 r.

 


28.01.2021

Uwaga studenci!

PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ DO DZIEKANATU

Wszystkie podania należy składać na stosownych formularzach (wyłącznie) wraz ze stosownym uzasadnieniem.
W podaniu należy umieścić właściwego Odbiorcę i złożyć podpis.
Podania w formie treści maila nie będą przyjmowane.
Wszystkie podania kierujemy wyłącznie do Dziekanatu.

 

mgr Elżbieta Nowak

Kierownik Dziekanatu Wydziału WFiS

 


Platforma Moodle

Szanowni Państwo,
w ramach zajęć realizowanych na naszej Uczelni  będziecie Państwo korzystać z platformy Moodle AWF Wrocław.
Bardzo proszę o (te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły):

  1. Wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego – link: https://forms.gle/gDZoeFtTYELB8nti7
  2. Utworzenie konta na stronie Moodle AWF Wrocław – link: http://moodle.awf.wroc.pl/login/signup.php?

W formularzu należy podać numer indeksu i aktualny adres e-mail. 
W przypadku problemów technicznych – proszę się kontaktować z osobą wskazaną poniżej:
Dr Piotr Głowicki, piotr.glowicki@awf.wroc.pl
Tel. 509583214


Informacja


Uwaga studenci!

W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich z Dziekanatem.

Prosimy kontaktować się mailowo i telefonicznie z pracownikiem Dziekanatu prowadzącym tok studiów Państwa rocznika. 

Podania (skan z podpisem studenta oraz wymagane załączniki) należy przesyłać na adresy e-mail podane poniżej.

Pracownik prowadzący tok studiów poszczególnych roczników Roczniki

mgr Ewa Kołodziej

ewa.kolodziej@awf.wroc.pl

71/347-34-28

2 rok II stopnia WF (stacjonarne)

3 rok I stopnia SPORT (stacjonarne)

1 i 2 rok II stopnia SPORT (stacjonarne)

3 rok I stopnia SPORT (zaoczne)

1 rok II stopnia SPORT (zaoczne)

mgr Ewa Więckowska

ewa.wieckowska@awf.wroc.pl

71/347-32-42

1 i 2 rok I stopnia SPORT (stacjonarne)

1 i 2 rok I stopnia SPORT (zaoczne)

 2 rok II stopnia SPORT (zaoczne)

mgr Dominika Tyszecka

dominika.tyszecka@awf.wroc.pl

71/347-34-38

1, 2 i 3 rok I stopnia WF (stacjonarne)

 

Anna Skrzypczyk

anna.skrzypczyk@awf.wroc.pl

71/347-34-75

Wszystkie roczniki Turystyka i Rekreacja

1 rok II stopnia WF  stacjonarne

mgr inż. Jadwiga Krajewska

jadwiga.krajewska@awf.wroc.pl

71/347-34-62

 

Wszystkie roczniki WF zaoczne

 

 


 

Informacja dla studentów I roku I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w sprawie zapisów na praktykę asystencką (informacja z dnia 06.03.2020 r.)

Uchwała nr 135/2019/2020 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 05.03.2020 r.

W sprawie: określenia obniżonych, minimalnych warunków zaliczenia semestru, w tym wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego ECTS – na prowadzonych kierunkach studiów Wydziału Wychowania Fizycznego.

  • Treść uchwały