Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla studentów

Informacja z dnia 25.06.2020 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. Poz. 695) i z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 911)

studenci i doktoranci będą mogli posługiwać się obecnie ważnymi legitymacjami do 29 listopada 2020r. bez konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni w celu odebrania nowych hologramów.

Kierownik

Dziekanatu Wychowania Fizycznego

mgr Barbara Jabłonkowska

Informacja z dnia 12.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego legitymacje studenckie zostają automatycznie przedłużone do 31 maja 2020 r.

Proszę zatem nie martwić się, że nie zdążyliście Państwo ich podbić, takie formalności zostaną uzupełnione gdy uczelnia wznowi zajęcia.

 

Proszę śledzić komunikaty na stronie głównej AWF Wrocław.

Kierownik

Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego

mgr Barbara Jabłonkowska

Informacja Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 10.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

decyzją Rektora AWF Wrocław wszystkie zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone z dniem 11 marca 2020 do odwołania.

Odwołane zostają też konsultacje w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym.

Proszę do minimum ograniczyć wizyty w dziekanacie, raczej wybierać elektroniczną lub telefoniczną formę kontaktu.

 

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla

Informacja dla studentów I roku I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w sprawie zapisów na praktykę asystencką (informacja z dnia 06.03.2020 r.)

Uchwała nr 135/2019/2020 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 05.03.2020 r.

W sprawie: określenia obniżonych, minimalnych warunków zaliczenia semestru, w tym wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego ECTS – na prowadzonych kierunkach studiów Wydziału Wychowania Fizycznego.

Informacja Prorektora ds. Nauczania z dnia 03.03.2020 r.

W załączeniu pismo Prorektora ds. Nauczania dr. hab. Ryszarda Bartoszewicza, prof. AWF w sprawie zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa, proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja o zawieszonych dyżurach władz Wydziału WF w okresie urlopowym


Zasady przygotowania prac dyplomowych oraz egzaminu licencjackiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego nr 35/2018/2019 z dnia 05.02.2019 r.

W sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunek Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.

Zasady pisania prac dyplomowych

Zagadnienia na egzamin licencjacki


Informacja dla studentów II roku I stopnia kieunku Turystyka i Rekreacja w sprawie zapisów na praktykę (informacja z dnia 12.02.2019 r.)


Informacja dotycząca studenckich praktyk zawodowych oraz organizacji obozów i zajęć terenowych dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja - godziny urzędowania Biura Praktyk Zawodowych (informacja z dnia 15.01. 2019 r.)


Informacja Centrum Języków Obcych z dnia 09.01.2019 r. dotycząca obowiązkowego testu kwalifikacyjnego z języka obcego.


Informacja o dyżurze świątecznym w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego w dniach 24.12-31.12.2018 r.


Uchwała nr 25/2018/2019 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 08.11.2018 r.

W sprawie: określenia szczegółowych warunków zaliczenia, powtarzania semestru oraz ustalenia wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Informacja o nieczynnym Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego w dniu 02.11. 2018 r.


Uprzejmie informujemy, iż nastapiła zmiana terminu sobotniego dyżuru Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego dla studentów studiów niestacjonarnych z dnia 10.11. 2018 r. na  dzień 03.11. 2018 r.


Informacja o zawieszonych dyżurach władz Wydziału WF w okresie urlopowym


Informacja o nieczynnym Dziekanacie obsługującym studentów w dniach 30.04. - 04.05. 2018 r.


Informacja dla studentów III roku, I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne i Turystyka i Rekreacja - studia stacjonarne


Informacja Centrum Języków Obcych z dnia 09.01. 2018 r. dotycząca obowiązkowego testu kwalifikacyjnego z języka obcego

  •  Treść informacji                                                                                                                                                       

Informacja dotycząca studenckich praktyk zawodowych oraz organizacji obozów i zajęć terenowych dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja - zmiana godzin urzędowania dr Anny Malskiej-Śmiałowskiej (informacja z dnia 16.02. 2018 r.)


 Ogłoszenie Prodziekana ds. Nauki

w sprawie: konkursu na najlepsze prace magisterskie napisane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku 2017


 Informacja z Centrum Języków Obcych


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2016/2017 na kierunku Turystyka i Rekreacja


Informacja dotycząca ostatniego w roku akademickim 2016/2017 szkolenia  z zakaresu BHP


Informacja dotycząca multimedialnych prezentacji specjalności realizowanych na Wydziale Wychowania Fizycznego


Informacja dotycząca likwidacji grup na studiach niestacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne


 Decyzja Kolegium Dziekańskiego Wydziału Wychowania Fizycznego  z dnia 09.02. 2016 r.


Zasady edytorskie przygotowania pracy licencjackiej dla kierunku Wychowanie Fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2015/2016 na kierunku Turystyka i Rekreacja


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2014/2015- korekta z dnia 10.06. 2015 r.
(dot. kierunku Wychowanie Fizyczne- szczegółowe zasady egzaminu licencjackiego - str. nr 2)

Załączniki do szczegółowych zasad egzaminu licencjackiego pozostają bez zmian


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2014/2015 - korekta z dnia 11.05. 2015 r. (dot. kierunku Wychowanie Fizyczne)


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2014/2015


Zasady edytorskie przygotowania pracy magisterskiej na Wydziale Wychowania Fizycznego


Zarządzenie  Rektora AWF Wrocław nr 21/2014 z dnia 7 maja 2014 r.


Przedmioty i specjalności realizowane na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2013/2014