Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla studentów

12.01.2021

Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych

I stopnia kierunków WF, TiR, SPORT

Centrum Języków Obcych informuje studentów I roku Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, iż obowiązkowy test kwalifikacyjny z języka obcego (do wyboru jeden z dwóch języków: angielski lub niemiecki), w wersji elektronicznej będzie udostępniony od dnia 08.02.2021 /od godz. 08.00/ do dnia 14.02.2021 /do godz. 23.00/,
na stronie AWF w portalu internetowym eDziekanat (zakładka Studia – Testy), po wcześniejszym zalogowaniu się.

Loginem jest numer albumu studenta.

Z tego względu, iż wg KRK student jest zobowiązany do zakończenia nauki języka na poziomie min. B2 (I stopień studiów), poziom A2 i B1 został zlikwidowany.

Nieprzystąpienie do testu spowoduje brak wpisu do grupy językowej na danym poziomie, a tym samym niezaliczenie 1-go semestru lektoratu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: centrum.jezykow@awf.wroc.pl

Kierownik CJO

Mgr Astrid Mogilnicka
Informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jej zakończeniu legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne, bez koniecznosci potwierdzania ich ważności. (Rozporządzenie MNiSW). Zatem legitymacje, których ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni, pozostają ważne.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu ich przedłużania.

https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

 


 

Platforma Moodle

Szanowni Państwo,
w ramach zajęć realizowanych na naszej Uczelni  będziecie Państwo korzystać z platformy Moodle AWF Wrocław.
Bardzo proszę o (te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły):

  1. Wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego – link: https://forms.gle/gDZoeFtTYELB8nti7
  2. Utworzenie konta na stronie Moodle AWF Wrocław – link: http://moodle.awf.wroc.pl/login/signup.php?

W formularzu należy podać numer indeksu i aktualny adres e-mail. 
W przypadku problemów technicznych – proszę się kontaktować z osobą wskazaną poniżej:
Dr Piotr Głowicki, piotr.glowicki@awf.wroc.pl
Tel. 509583214


Informacja


Zarządzenie Rektora nr 117/2020 z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie: zmiany treści zarządzenia w sprawie realizacji procesu dydaktycznego w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Zarządzenie Rektora nr 116/2020 z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie: realizacji procesu dydaktycznego w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Uwaga studenci!

W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich z Dziekanatem.

Prosimy kontaktować się mailowo i telefonicznie z pracownikiem Dziekanatu prowadzącym tok studiów Państwa rocznika. 

Podania (skan z podpisem studenta oraz wymagane załączniki) należy przesyłać na adresy e-mail podane poniżej.

Pracownik prowadzący tok studiów poszczególnych roczników Roczniki

mgr Ewa Kołodziej

ewa.kolodziej@awf.wroc.pl

71/347-34-28

1 rok II stopnia WF (stacjonarne)

2 i 3 rok I stopnia SPORT (stacjonarne)

1 rok II stopnia SPORT (stacjonarne)

2 rok I stopnia SPORT (zaoczne)

mgr Ewa Więckowska

ewa.wieckowska@awf.wroc.pl

71/347-32-42

1 rok I stopnia SPORT (stacjonarne)

2 rok II stopnia SPORT (stacjonarne)

1 i 3 rok I stopnia SPORT (zaoczne)

1 i 2 rok II stopnia SPORT (zaoczne)

mgr Dominika Tyszecka

dominika.tyszecka@awf.wroc.pl

71/347-34-38

1 i 2 rok I stopnia WF (stacjonarne)

2 rok II stopnia WF (stacjonarne)

Anna Skrzypczyk

anna.skrzypczyk@awf.wroc.pl

71/347-34-75

Wszystkie roczniki Turystyka i Rekreacja

3 rok I stopnia WF (nazwiska od N) stacjonarne

mgr inż. Jadwiga Krajewska

jadwiga.krajewska@awf.wroc.pl

71/347-34-62

 

Wszystkie roczniki WF zaoczne

3 rok I stopnia WF (nazwiska do M) stacjonarne

 


Najważniejsze informacje dla studentów I roku!


 

Informacja dla studentów I roku I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w sprawie zapisów na praktykę asystencką (informacja z dnia 06.03.2020 r.)

Uchwała nr 135/2019/2020 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 05.03.2020 r.

W sprawie: określenia obniżonych, minimalnych warunków zaliczenia semestru, w tym wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego ECTS – na prowadzonych kierunkach studiów Wydziału Wychowania Fizycznego.

Informacja Prorektora ds. Nauczania z dnia 03.03.2020 r.

W załączeniu pismo Prorektora ds. Nauczania dr. hab. Ryszarda Bartoszewicza, prof. AWF w sprawie zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa, proszę o zapoznanie się z jego treścią.


eunku Turystyka i Rekreacja w sprawie zapisów na praktykę (informacja z dnia 12.02.2019 r.)


Informacja dotycząca studenckich praktyk zawodowych oraz organizacji obozów i zajęć terenowych dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja - godziny urzędowania Biura Praktyk Zawodowych (informacja z dnia 15.01. 2019 r.)


Informacja o dyżurze świątecznym w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego w dniach 24.12-31.12.2018 r.


Uchwała nr 25/2018/2019 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 08.11.2018 r.

W sprawie: określenia szczegółowych warunków zaliczenia, powtarzania semestru oraz ustalenia wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Informacja o nieczynnym Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego w dniu 02.11. 2018 r.


Uprzejmie informujemy, iż nastapiła zmiana terminu sobotniego dyżuru Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego dla studentów studiów niestacjonarnych z dnia 10.11. 2018 r. na  dzień 03.11. 2018 r.


Informacja o zawieszonych dyżurach władz Wydziału WF w okresie urlopowym


Informacja o nieczynnym Dziekanacie obsługującym studentów w dniach 30.04. - 04.05. 2018 r.


Informacja dla studentów III roku, I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne i Turystyka i Rekreacja - studia stacjonarne


Informacja Centrum Języków Obcych z dnia 09.01. 2018 r. dotycząca obowiązkowego testu kwalifikacyjnego z języka obcego

  •  Treść informacji                                                                                                                                                       

Informacja dotycząca studenckich praktyk zawodowych oraz organizacji obozów i zajęć terenowych dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja - zmiana godzin urzędowania dr Anny Malskiej-Śmiałowskiej (informacja z dnia 16.02. 2018 r.)


 Ogłoszenie Prodziekana ds. Nauki

w sprawie: konkursu na najlepsze prace magisterskie napisane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku 2017


 Informacja z Centrum Języków Obcych


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2016/2017 na kierunku Turystyka i Rekreacja


Informacja dotycząca ostatniego w roku akademickim 2016/2017 szkolenia  z zakaresu BHP


Informacja dotycząca multimedialnych prezentacji specjalności realizowanych na Wydziale Wychowania Fizycznego


Informacja dotycząca likwidacji grup na studiach niestacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne


 Decyzja Kolegium Dziekańskiego Wydziału Wychowania Fizycznego  z dnia 09.02. 2016 r.


Zasady edytorskie przygotowania pracy licencjackiej dla kierunku Wychowanie Fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2015/2016 na kierunku Turystyka i Rekreacja


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2014/2015- korekta z dnia 10.06. 2015 r.
(dot. kierunku Wychowanie Fizyczne- szczegółowe zasady egzaminu licencjackiego - str. nr 2)

Załączniki do szczegółowych zasad egzaminu licencjackiego pozostają bez zmian


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2014/2015 - korekta z dnia 11.05. 2015 r. (dot. kierunku Wychowanie Fizyczne)


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2014/2015


Zasady edytorskie przygotowania pracy magisterskiej na Wydziale Wychowania Fizycznego


Zarządzenie  Rektora AWF Wrocław nr 21/2014 z dnia 7 maja 2014 r.


Przedmioty i specjalności realizowane na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2013/2014