Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 503)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 504)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 503)

Notice: Undefined index: id (/var/www/html/lib/Wego/Twig/Extensions/Wego.php: 504)

Informacje dla studentów | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla studentów

19.10.2021

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci

Informujemy, że w dniach
od 27.10.2021 (środa) do 30.10.2021 (sobota)

Dziekanat z powodu przeprowadzki będzie nieczynny dla studentów.

Od 02.11.2021 (wtorek) zapraszamy do nowej siedziby w Hali Wielofunkcyjnej

 

.................................................................................................................................................................................................................

Instrukcja resetu hasła do Portalu Office (możliwość pobrania pakietu Office dla studenta)

...................................................................................................................................................................................................

02.09.2021

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki uchyliło rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym legitymacje studenckie pozostają ważne do dnia 14 października 2021 r.


W celu przedłużenia ważności legitymacji proszę się zgłaszać do Dziekanatu po 1 października 2021 r.

 


28.01.2021

Uwaga studenci!

PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ DO DZIEKANATU

Wszystkie podania należy składać na stosownych formularzach (wyłącznie) wraz ze stosownym uzasadnieniem.
W podaniu należy umieścić właściwego Odbiorcę i złożyć podpis.
Podania w formie treści maila nie będą przyjmowane.
Wszystkie podania kierujemy wyłącznie do Dziekanatu.

 

mgr Elżbieta Nowak

Kierownik Dziekanatu Wydziału WFiS

 


Platforma Moodle

Szanowni Państwo,
w ramach zajęć realizowanych na naszej Uczelni  będziecie Państwo korzystać z platformy Moodle AWF Wrocław.
Bardzo proszę o (te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły):

  1. Wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego – link: https://forms.gle/gDZoeFtTYELB8nti7
  2. Utworzenie konta na stronie Moodle AWF Wrocław – link: http://moodle.awf.wroc.pl/login/signup.php?

W formularzu należy podać numer indeksu i aktualny adres e-mail. 
W przypadku problemów technicznych – proszę się kontaktować z osobą wskazaną poniżej:
Dr Piotr Głowicki, piotr.glowicki@awf.wroc.pl
Tel. 509583214


Informacja


Uwaga studenci!

W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich z Dziekanatem.

Prosimy kontaktować się mailowo i telefonicznie z pracownikiem Dziekanatu prowadzącym tok studiów Państwa rocznika. 

Podania (skan z podpisem studenta oraz wymagane załączniki) należy przesyłać na adresy e-mail podane poniżej.

Pracownik prowadzący tok studiów poszczególnych roczników Roczniki

mgr Ewa Kołodziej

ewa.kolodziej@awf.wroc.pl

71/347-34-28

1 rok II stopnia WF (stacjonarne)

2 i 3 rok I stopnia SPORT (stacjonarne)

1 rok II stopnia SPORT (stacjonarne)

2 rok I stopnia SPORT (zaoczne)

mgr Ewa Więckowska

ewa.wieckowska@awf.wroc.pl

71/347-32-42

1 rok I stopnia SPORT (stacjonarne)

2 rok II stopnia SPORT (stacjonarne)

1 i 3 rok I stopnia SPORT (zaoczne)

1 i 2 rok II stopnia SPORT (zaoczne)

mgr Dominika Tyszecka

dominika.tyszecka@awf.wroc.pl

71/347-34-38

1 i 2 rok I stopnia WF (stacjonarne)

2 rok II stopnia WF (stacjonarne)

Anna Skrzypczyk

anna.skrzypczyk@awf.wroc.pl

71/347-34-75

Wszystkie roczniki Turystyka i Rekreacja

3 rok I stopnia WF (nazwiska od N) stacjonarne

mgr inż. Jadwiga Krajewska

jadwiga.krajewska@awf.wroc.pl

71/347-34-62

 

Wszystkie roczniki WF zaoczne

3 rok I stopnia WF (nazwiska do M) stacjonarne

 


 

Informacja dla studentów I roku I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w sprawie zapisów na praktykę asystencką (informacja z dnia 06.03.2020 r.)

Uchwała nr 135/2019/2020 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 05.03.2020 r.

W sprawie: określenia obniżonych, minimalnych warunków zaliczenia semestru, w tym wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego ECTS – na prowadzonych kierunkach studiów Wydziału Wychowania Fizycznego.

  • Treść uchwały