Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla studentów

Uwaga studenci I roku

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

 

W dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku z podstaw działania platformy Moodle.

Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie ZOOM w godz. 16.00-17.00.

Prowadzący: dr Piotr Głowicki

Dodatkowe informacje: Szkolenie z podstaw AWF Moodle:
1) Moodle - czym jest?
2) Zasady logowania do systemu, uzyskiwanie dostępu
3) Dodawanie treści zadań
4) Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
5) Sesja pytań i odpowiedzi

Link do spotkania:

https://awf-wroc-pl.zoom.us/j/98269013191?pwd=UCtqZlpmUkwvL0lkNms2K3AySkwrZz09

hasło: xULEPP

Połączenie możliwe jest z systemów operacyjnych Windows, Linux, MacOS oraz urządzeń mobilnych Android i iOS.

W celu uczestnictwa proszę:

1. Otworzyć powyższy link;
2. Postępować zgodnie z wyświetloną instrukcją - zainstalować klienta jeżeli nie jest zainstalowany lub pobrać ze sklepu Google Play lub Android Store;
3. Wybrać “login” z napisu “If you are the host login to start this meeting”;
4. Kliknąć przycisk "Sign in with SSO";
UWAGA: Nie należy wpisywać adresu e-mail i hasła w oknie aplikacji Zoom. Logujemy się wyłącznie poprzez stronę AWF.
5. Podać adres SSO https://awf-wroc-pl.zoom.us - przeglądarka zostanie przekierowana na stronę AWF;
UWAGA: Wykorzystanie mechanizmu institutional sso do uwierzytelniania w usłudze Zoom zapewnia, iż poświadczenia (login i hasło) nie opuszczają infrastruktury AWF.
6. Zalogować się używając loginu i hasła jak do poczty;
7. Wybrać "Join using computer audio" - w przypadku braku mikrofonu można wykorzystać połączenie telefoniczne - informacje w zakładce "Call in".

W przypadku problemów i pytań odnośnie systemu telekonferencyjnego proszę pisać na adres:

vc@awf.wroc.pl

Instrukcja w formacie PDF dostępna pod adresem
https://awf.wroc.pl/files_mce/DYDAKTYKA/System_ZOOM/prowadzacy.pdf

 

 

 

 


18.10.2021

Instrukcja resetu hasła do Portalu Office (możliwość pobrania pakietu Office dla studenta)


02.09.2021

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki uchyliło rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym legitymacje studenckie pozostają ważne do dnia 14 października 2021 r.


W celu przedłużenia ważności legitymacji proszę się zgłaszać do Dziekanatu po 1 października 2021 r.

 


28.01.2021

Uwaga studenci!

PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ DO DZIEKANATU

Wszystkie podania należy składać na stosownych formularzach (wyłącznie) wraz ze stosownym uzasadnieniem.
W podaniu należy umieścić właściwego Odbiorcę i złożyć podpis.
Podania w formie treści maila nie będą przyjmowane.
Wszystkie podania kierujemy wyłącznie do Dziekanatu.

 

mgr Elżbieta Nowak

Kierownik Dziekanatu Wydziału WFiS

 


Platforma Moodle

Szanowni Państwo,
w ramach zajęć realizowanych na naszej Uczelni  będziecie Państwo korzystać z platformy Moodle AWF Wrocław.
Bardzo proszę o (te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły):

  1. Wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego – link: https://forms.gle/gDZoeFtTYELB8nti7
  2. Utworzenie konta na stronie Moodle AWF Wrocław – link: http://moodle.awf.wroc.pl/login/signup.php?

W formularzu należy podać numer indeksu i aktualny adres e-mail. 
W przypadku problemów technicznych – proszę się kontaktować z osobą wskazaną poniżej:
Dr Piotr Głowicki, piotr.glowicki@awf.wroc.pl
Tel. 509583214


Informacja


Uwaga studenci!

W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich z Dziekanatem.

Prosimy kontaktować się mailowo i telefonicznie z pracownikiem Dziekanatu prowadzącym tok studiów Państwa rocznika. 

Podania (skan z podpisem studenta oraz wymagane załączniki) należy przesyłać na adresy e-mail podane poniżej.

Pracownik prowadzący tok studiów poszczególnych roczników Roczniki

mgr Ewa Kołodziej

ewa.kolodziej@awf.wroc.pl

71/347-34-28

2 rok II stopnia WF (stacjonarne)

3 rok I stopnia SPORT (stacjonarne)

1 i 2 rok II stopnia SPORT (stacjonarne)

3 rok I stopnia SPORT (zaoczne)

1 rok II stopnia SPORT (zaoczne)

mgr Ewa Więckowska

ewa.wieckowska@awf.wroc.pl

71/347-32-42

1 i 2 rok I stopnia SPORT (stacjonarne)

1 i 2 rok I stopnia SPORT (zaoczne)

 2 rok II stopnia SPORT (zaoczne)

mgr Dominika Tyszecka

dominika.tyszecka@awf.wroc.pl

71/347-34-38

1, 2 i 3 rok I stopnia WF (stacjonarne)

 

Anna Skrzypczyk

anna.skrzypczyk@awf.wroc.pl

71/347-34-75

Wszystkie roczniki Turystyka i Rekreacja

1 rok II stopnia WF  stacjonarne

mgr inż. Jadwiga Krajewska

jadwiga.krajewska@awf.wroc.pl

71/347-34-62

 

Wszystkie roczniki WF zaoczne

 

 


 

Informacja dla studentów I roku I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w sprawie zapisów na praktykę asystencką (informacja z dnia 06.03.2020 r.)

Uchwała nr 135/2019/2020 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 05.03.2020 r.

W sprawie: określenia obniżonych, minimalnych warunków zaliczenia semestru, w tym wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego ECTS – na prowadzonych kierunkach studiów Wydziału Wychowania Fizycznego.

  • Treść uchwały