Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla studentów

Szanowni Panstwo,

zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. Poz. 695), w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jej zakończeniu legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne, bez koniecznosci potwierdzania ich ważności.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu ich przedłużania.

 

Prodziekan ds Studenckich

dr Aneta Stosik-Sołtyk

Informacja dla studentów I roku I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w sprawie zapisów na praktykę asystencką (informacja z dnia 06.03.2020 r.)

Uchwała nr 135/2019/2020 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 05.03.2020 r.

W sprawie: określenia obniżonych, minimalnych warunków zaliczenia semestru, w tym wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego ECTS – na prowadzonych kierunkach studiów Wydziału Wychowania Fizycznego.

Informacja Prorektora ds. Nauczania z dnia 03.03.2020 r.

W załączeniu pismo Prorektora ds. Nauczania dr. hab. Ryszarda Bartoszewicza, prof. AWF w sprawie zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa, proszę o zapoznanie się z jego treścią.


Zasady przygotowania prac dyplomowych oraz egzaminu licencjackiego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego nr 35/2018/2019 z dnia 05.02.2019 r.

W sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunek Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2018/2019.

Zasady pisania prac dyplomowych

Zagadnienia na egzamin licencjacki


Informacja dla studentów II roku I stopnia kieunku Turystyka i Rekreacja w sprawie zapisów na praktykę (informacja z dnia 12.02.2019 r.)


Informacja dotycząca studenckich praktyk zawodowych oraz organizacji obozów i zajęć terenowych dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja - godziny urzędowania Biura Praktyk Zawodowych (informacja z dnia 15.01. 2019 r.)


Informacja Centrum Języków Obcych z dnia 09.01.2019 r. dotycząca obowiązkowego testu kwalifikacyjnego z języka obcego.


Informacja o dyżurze świątecznym w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego w dniach 24.12-31.12.2018 r.


Uchwała nr 25/2018/2019 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 08.11.2018 r.

W sprawie: określenia szczegółowych warunków zaliczenia, powtarzania semestru oraz ustalenia wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Informacja o nieczynnym Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego w dniu 02.11. 2018 r.


Uprzejmie informujemy, iż nastapiła zmiana terminu sobotniego dyżuru Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego dla studentów studiów niestacjonarnych z dnia 10.11. 2018 r. na  dzień 03.11. 2018 r.


Informacja o zawieszonych dyżurach władz Wydziału WF w okresie urlopowym


Informacja o nieczynnym Dziekanacie obsługującym studentów w dniach 30.04. - 04.05. 2018 r.


Informacja dla studentów III roku, I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne i Turystyka i Rekreacja - studia stacjonarne


Informacja Centrum Języków Obcych z dnia 09.01. 2018 r. dotycząca obowiązkowego testu kwalifikacyjnego z języka obcego

  •  Treść informacji                                                                                                                                                       

Informacja dotycząca studenckich praktyk zawodowych oraz organizacji obozów i zajęć terenowych dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja - zmiana godzin urzędowania dr Anny Malskiej-Śmiałowskiej (informacja z dnia 16.02. 2018 r.)


 Ogłoszenie Prodziekana ds. Nauki

w sprawie: konkursu na najlepsze prace magisterskie napisane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku 2017


 Informacja z Centrum Języków Obcych


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2016/2017 na kierunku Turystyka i Rekreacja


Informacja dotycząca ostatniego w roku akademickim 2016/2017 szkolenia  z zakaresu BHP


Informacja dotycząca multimedialnych prezentacji specjalności realizowanych na Wydziale Wychowania Fizycznego


Informacja dotycząca likwidacji grup na studiach niestacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne


 Decyzja Kolegium Dziekańskiego Wydziału Wychowania Fizycznego  z dnia 09.02. 2016 r.


Zasady edytorskie przygotowania pracy licencjackiej dla kierunku Wychowanie Fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2015/2016 na kierunku Turystyka i Rekreacja


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2014/2015- korekta z dnia 10.06. 2015 r.
(dot. kierunku Wychowanie Fizyczne- szczegółowe zasady egzaminu licencjackiego - str. nr 2)

Załączniki do szczegółowych zasad egzaminu licencjackiego pozostają bez zmian


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2014/2015 - korekta z dnia 11.05. 2015 r. (dot. kierunku Wychowanie Fizyczne)


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2014/2015


Zasady edytorskie przygotowania pracy magisterskiej na Wydziale Wychowania Fizycznego


Zarządzenie  Rektora AWF Wrocław nr 21/2014 z dnia 7 maja 2014 r.


Przedmioty i specjalności realizowane na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2013/2014