Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wytyczne przygotowania prac dyplomowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu Antyplagiatowego - Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych przechowywanych w ASAP i systemie antyplagiatowym

Załącznik nr 3 do Regulaminu Antyplagiatowego - Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony