Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje dla studentów

UWAGA

VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów
Informacje są na stronie https://www.awf.edu.pl/wr/ nauka/konferencje-i-seminaria- naukowe/OOWMF/viii- ogolnopolska-olimpiada-wiedzy- mlodych-fizjoterapeutow


UWAGA

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: powołania OPIEKUNÓW  pierwszych roczników studiów  I°, II°, oraz 5-letnich jednolitych mgr stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii – od roku akademickiego 2022/2023


UWAGA !

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2022/2023 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,   Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, , Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII


UWAGA STUDENCI ! 

INFORMACJA Z CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH:

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia /licencjackich/ oraz 5-letnich jednolitych magisterskich, którzy będą odrabiali zaległe semestry z języka obcego w roku akademickim 2022/2023

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (codziennych) w roku akademickim 2022/2023:

- 5-letnich jednolitych magisterskich - FIZJOTERAPIA
- I stopnia /licencjackich/- KOSMETOLOGIA, TERAPIA ZAJĘCIOWA


UWAGA STUDENCI !

Podania do Dziekan Wydziału Fizjoterapii w sprawie zmiany formy studiów proszę składać w Dziekanacie do dnia 15.09.2022 (czwartek).


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

Zarządzenie nr 29/2021/2022 w sprawie: wyznaczenia drugiego terminu Egzaminu  Dyplomowego Licencjackiego dla studentów studiów pierwszego  stopnia stacjonarnych , oraz niestacjonarnych (weekendowych) kierunku KOSMETOLOGIA Wydziału Fizjoterapii -  w roku akademickim 2021/2022.


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

Zarządzenie nr 25/2021/2022 w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego na studiach 5 – letnich jednolitych mgr stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2021/2022

Zarzadzenie nr 26/2021/2022 w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego na studiach II stopnia stacjonarnych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2021/2022

Zarządzenie nr 27/2021/2022 w sprawie:   realizacji  PRACY  MAGISTERSKIEJ  na studiach jednolitych magisterskich /stacjonarnych i niestacjonarnych/ w semestrze 9 i 10   , oraz SEMINARIUM  PRACY DYPLOMOWEJ i  praktyki magisterskiej – w badaniach naukowych na studiach II° stacjonarnych kierunku kosmetologia  w semestrze 3 i 4  - w  roku akademickim 2022/2023


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

Zarządzenie nr 24/2021/2022 w sprawie: realizacji  PRZEDMIOTÓW DO WYBORU oraz ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH w semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2022/2023 na kierunkach Wydziału Fizjoterapii


III edycji projektu „Narodowa Reprezentacja Akademicka” na rok 2022


W dniu 12 lutego 2022 r. (sobota) dyżur Dziekanatu dla studentów zaocznych w godzinach: 09:30-12:30.


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

Zarządzenie nr 17/2021/2022 w sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE  realizowane na studiach 5- letnich jednolitych mgr stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku FIZJOTERAPIA - w semestrze 8 - ym (letnim) roku akad. 2021/2022, oraz na studiach II  stopnia stacjonarnych kierunku:  KOSMETOLOGIA – w semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2021/2022

Zarządzenie nr 18/2021/2022 w sprawie: zapisów do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  letniego  roku akad. 2021/2022 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,   Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII 


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

Zarządzenie nr 15/2021/2022 w sprawie: przeprowadzenia Egzaminu  Dyplomowego Licencjackiego  studiów pierwszego  stopnia stacjonarnych , oraz niestacjonarnych (weekendowych) kierunku KOSMETOLOGIA Wydziału Fizjoterapii -  w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 16/2021/2022 w sprawie: przeprowadzenia Egzaminu  Dyplomowego Licencjackiego  studiów pierwszego  stopnia  kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA Wydziału Fizjoterapii -  w roku akademickim 2021/2022.


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, oraz MODUŁU Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH na studiach  I i II  stopnia,  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: kosmetologia i  terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2021/2022


W dniu 06 listopada 2021 (sobota) dyżur Dziekanatu dla studentów zaocznych w godzinach: 09:30-12:30.


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: ogłoszenia dnia dziekańskiego dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.


18.10.2021

Instrukcja resetu hasła do Portalu Office (możliwość pobrania pakietu Office dla studenta)


Najbliższy dyżur Dziekanatu dla studentów studiów zaocznych (weekendowych) kierunku Kosmetologia odbędzie się 23.10 br (sobota) w godz. 9.30 - 12.30.


Dyżury opiekunów poszczególnych roczników studiów w roku akadmieckim 2021/2022:


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: ponownego zapisu na  ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku    studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału  Fizjoterapii  w  semestrze zimowym  roku akad. 2021/2022.


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:   ponownego zapisu  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2021/2022  dla studentów I roku studiów I° stacjonarnych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, oraz do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, studentów I roku  studiów niestacjonarnych (weekendowych) I stopnia kierunku  Kosmetologia,    w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2021/2022.


Uroczysta Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (ciągłych)


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

Zarządzenie nr 4 - w sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2021/2022  dla I roku studiów, kierunków Wydziału Fizjoterapii

Zarządzenie nr 5 - w sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, przedmioty z AUTORSKIEJ OFERTY UCZELNI, do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, oraz na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku  studiów 5- letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia kierunku  Kosmetologia , studiów I stopnia kierunku Terapia zajęciowa, oraz  studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału  Fizjoterapii   w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2021/2022.


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:   wpisu na praktykę  ciągłą – wybieralną studentów V roku studiów 5-letnich jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii w sem. zimowym roku akad. 2021/22.


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: powołania OPIEKUNÓW  pierwszych roczników studiów  I°, II°, oraz 5-letnich jednolitych mgr stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii – od roku akademickiego 2021/2022


Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (codziennych):  5-letnich jednolitych magisterskich - FIZJOTERAPIA; I stopnia /licencjackich/- KOSMETOLOGIA, TERAPIA ZAJĘCIOWA w roku akademickim 2021/2022

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia /licencjackich/ oraz 5-letnich jednolitych magisterskich, którzy będą odrabiali zaległe semestry z języka obcego w roku akademickim 2021/2022


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2021/2022 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,   Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, , Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII


Uwaga studenci studiów niestacjonarnych !

Podania o przeniesienie na studia stacjonarne należy składać w Dziekanacie (pokój 2/24, lub 2/27), lub przesyłać mailowo na adres dziekanat.fizjoterapii@awf. wroc.pl do dnia 19 września br. (niedziela).
Podania złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

Zarządzenie nr 34 w sprawie: ogłoszenia dnia dziekańskiego dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich  lat studiów.


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

Zarządzenie nr 33 - W sprawie:   realizacji  PRACY  MAGISTERSKIEJ  na studiach jednolitych magisterskich /stacjonarnych i niestacjonarnych/ w semestrze 9 i 10   , oraz SEMINARIUM  PRACY DYPLOMOWEJ i  praktyki magisterskiej – w badaniach naukowych studiach II° stacjonarnych kierunku kosmetologia  w semestrze 3 i 4  - w  roku akademickim 2021/2022


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

Zarządzenie nr 30 - w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, oraz stacjonarnych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2020/2021

Zarządzenie nr 31 - w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych  kierunku terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2020/2021

Zarządzenie nr 32 - w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych , niestacjonarnych (ciągłych) i niestacjonarnych (weekendowych) kierunku kosmetologia, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2020/2021


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: realizacji PRZEDMIOTÓW DO WYBORU oraz ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH w semestrze  zimowym  roku akad. 2021/2022 na kierunkach Wydziału Fizjoterapii


KOSMETOLOGIA - zagadnienia na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2020/2021.

TERAPIA ZAJĘCIOWA - zagadnienia na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2020/2021.


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

nr 28/2020/2021 W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych z przedmiotów ocharakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuacje kształcenia na semestrze następnym


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

nr 26/2020/2021 W sprawie:  czasowego zawieszenia realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

nr 25/2020/2021 W sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od 12.04.2021 r. do 18.04.2021 r. na Wydziale Fizjoterapii


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

nr 21/2020/2021 W sprawie: realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od 27.03.2021 do 11.04.2021

nr 22/2020/2021 W sprawie: czasowego zawieszenia realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

nr 23/2020/2021 W sprawie:  czasowego zawieszenia realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:  zawieszenia do odwołania  realizacji zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie w semestrze letnim roku  akademickiego 2020/2021


 

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest zarządzenie w sprawie przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie lub w formie hybrydowej zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym, prowadzone na studiach niestacjonarnych weekendowych (zaocznych) kierunków Wydziału Fizjoterapii: 

Zarządzenie Nr 18/2020/2021 Dziekana Wydziału  Fizjoterapii AWF we Wrocławiu z dnia 02 marca 2021 roku


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych z przedmiotów o charakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuacje kształcenia na semestrze następnym.

 


Zapraszam do zarejestrowania się i uczestnictwa w bezpłatnym webinarze „Jak zwiększyć skuteczność terapii w podwieszeniu”, który odbędzie się 02 marca o godzinie 18:00.

Link do rejestracji: REJESTRACJA na Webinar: Jak zwiększyć skuteczność terapii w podwieszeniu? (technomex.pl)


W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

 • Zarządzenie nr 14/2020/2021 W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE  realizowane na studiach 5- letnich jednolitych mgr stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku FIZJOTERAPIA - w semestrze 8 - ym (letnim) roku akad. 2020/2021, oraz na studiach II  stopnia stacjonarnych kierunku:  KOSMETOLOGIA – w semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2020/2021 
 • Zarządzenie nr  15/2020/2021 W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  letniego  roku akad. 2020/2021 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,   Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

UWAGA STUDENCI KIERUNKU FIZJOTERAPII:

Decyzją Dziekan Wydziału Fizjoterapii  Prof. dr hab. Anny Skrzek, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 11.I.2021 r. poz. 62), zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów :

Praktyki zawodowe studentów kierunku fizjoterapii mogą być realizowane w:

- w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno- epidemiologicznych

- Narodowym Funduszu Zdrowia

- Agencji Rezerw Materiałowych lub Centrum- e-Zdrowia.


UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych z przedmiotów o charakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuacje kształcenia na semestrze następnym.

Uwaga!

W dniu 23.12.2020 br. (środa) Dziekanat Wydziału Fizjoterapii będzie zamknięty.


Uwaga!

Do Studentów Kierunku Fizjoterapia:

Do 19 grudnia mogą zgłaszać się studenci kierunku Fizjoterapia zainteresowani dobrowolnym szczepieniem przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu wyznaczony jako szpital "węzłowy" będzie szczepił personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19 także innych jednostek.

W załączeniu przesyłam oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie wypełnione, podpisane i zeskanowane, należy przesyłać na adres mailowy Dziekan Wydziału Fizjoterapii: anna.skrzek@awf.wroc.pl, do 19.12.2020 r, do godziny 12.00.

 

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:  czasowego zawieszenia realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


Informacja o zawieszeniu zajęć - stan na 30 listopada 2020 r.


Wojewoda Dolnośląski oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny poszukują pracowników (tytuł licencjata) oraz wolontariuszy do zespołu szpitala tymczasowego we Wrocławiu.

Decyzją Dziekana Wydziału Fizjoterapii  Prof. dr hab. Anny Skrzek, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23. X. 20 r., ( dz. U. z 26. X.20 r. poz. 188)  studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/ 21 będą wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV- 2 mogą ubiegać się o zaliczenie praktyk zawodowych, o ile przestawią zaświadczenie wystawione przez podmiot leczniczy uwzględniające:

 • liczbę godzin,
 • charakter wykonywanych czynności, o ile  będą one zgodne z programem studiów i przypisanym im efektom uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne.

Wszyscy studenci zainteresowani pracą w szpitalu tymczasowym mogą uzyskać informacje na stronie :

 1. Wojewody Dolnośląskiego,
 2. Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
 3. www.medycydolnyslask.pl
 4. lub kontakt telefoniczny 885 852 303, 885 852 292, mail: rekrutacja_st@usk.wroc.pl

UWAGA!

Informujemy, że na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51 b, ust. 4), oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jej zakończeniu legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.


UWAGA!

Wojewoda Dolnośląski oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny poszukują pracowników (tytuł licencjata) oraz wolontariuszy do zespołu szpitala tymczasowego we Wrocławiu


UWAGA!

Poniżej informacja w sprawie czasowego zawieszenia zajęć z Fizykoterapii, oraz z Kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu


UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, oraz MODUŁU Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH na studiach  I i II  stopnia,  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: kosmetologia i  terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2020/2021


Uwaga!

Przyspieszenie czasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych - informacja w załączeniu


Platforma Moodle

Szanowni Państwo,
w ramach zajęć realizowanych na naszej Uczelni  będziecie Państwo korzystać z platformy Moodle AWF Wrocław.
Bardzo proszę o (te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły):

 1. Wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego – link: https://forms.gle/gDZoeFtTYELB8nti7
 2. Utworzenie konta na stronie Moodle AWF Wrocław – link: http://moodle.awf.wroc.pl/login/signup.php?

W formularzu należy podać numer indeksu i aktualny adres e-mail. 
W przypadku problemów technicznych – proszę się kontaktować z osobą wskazaną poniżej:
Dr Piotr Głowicki, piotr.glowicki@awf.wroc.pl
Tel. 509583214


UWAGA!

Decyzja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktycznych po 15 listopada:

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich z Dziekanatem. Prosimy kontaktować się mailowo i telefonicznie z pracownikiem Dziekanatu prowadzącym tok studiów Państwa studiów. Podania (skan z podpisem studenta oraz wymagane załączniki) należy przesyłać na adresy e-mail podane poniżej.

Pracownicy prowadzący poszczególne toki studiów:

Agnieszka Kostrzewa 

studia stacjonarne II stopnia kierunku Fizjoterapia
studia stacjonarne I i II stopnia kierunku Kosmetologia

tel.71 347 3028
e-mail: agnieszka.kostrzewa@awf.wroc.pl

Magdalena Dereń 
studia stacjonarne I stopnia kierunku Terapia Zajęciowa
studia stacjonarne jednolite magisterskie kierunku Fizjoterapia

tel.71 347 3078
e-mail: magdalena.deren@awf.wroc.pl

mgr Iwona Dobrzańska 
studia niestacjonarne II stopnia kierunku Fizjoterapia
studia niestacjonarne jednolite magisterskie kierunku Fizjoterapia
studia niestacjonarne I stopnia kierunku Kosmetologia

tel.71 347 3073
e-mail: iwona.dobrzanska@awf.wroc.pl

Jednocześnie informujemy, że na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51 b, ust. 4), oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jej zakończeniu legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.


Zarządzenie Rektora nr 117/2020 z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie: zmiany treści zarządzenia w sprawie realizacji procesu dydaktycznego w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Zarządzenie Rektora nr 116/2020 z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie: realizacji procesu dydaktycznego w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


UWAGA!

Serdecznie zapraszamy absolwentów studiów licencjackich kierunku SPORT, FIZJOTERAPIA, TURYSTYKA I REKREACJA chcących uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole, na Studia Podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczno – psychologiczne do wykonywania zawodu nauczyciela” .Przewidywany termin rozpoczęcia studiów –listopad 2020 r. organizowane przez Centrum Doskonalenia Kadr AWF Wrocław. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Centrum Doskonalenia Kadr ul. Witelona 25, p. 013 tel.713473185, cdk@awf.wroc.pl

UWAGA!

DYŻURY OPIEKUNÓW POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW w roku akademickim 2020/2021

Rocznik I, studia jednolite magisterskie kierunku Fizjoterapia – dr Adam Paluszak
Zakład Kinezyterapii
Wtorek 12:45-14:15, pok. 2/59, paw. P-4

Rocznik I, studia Iº i IIº kierunku Kosmetologia – mgr Edyta Janiczek-Chudy
Zakład Podstaw Kosmetologii
Wtorek, czwartek 09:00-10:30 (zdalnie)

Rocznik I, studia Iº kierunku Terapia Zajęciowa – dr Agnieszka Zygmont
Zakład Terapii Zajęciowej
Poniedziałek, godz. 11:00-12:30 (zdalnie)

Rocznik II, studia jednolite magisterskie, studia Iº i IIº, wszystkie kierunki –
dr Iwona Krysiak-Zielonka
Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych, pok. 3/7, paw. P-4
Wtorek 11:00-12:30 (zdalnie)

Rocznik III, studia jednolite magisterskie, studia Iº wszystkie kierunki - dr Arletta Hawrylak
Zakład Kinezyterapii, pok. 2/57, paw. P-4
Czwartek: 11:15-12:45

Rocznik IV, studia jednolite magisterskie, kierunek Fizjoterapia – dr Rafał Bugaj
Zakład Terapii Zajęciowej, pok. 2/47, paw. P-4
Czwartek: 13:00-14:30

 

UWAGA!

Najbliższy dyżur Dziekanatu dla studentów zaocznych weekendowych: 11.10.2020 (niedziela) w godz. 9:00-12:00

UWAGA!

Informacja dla studentów I roku:

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, oraz do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, studentów I roku  studiów niestacjonarnych (weekendowych) I stopnia kierunku  Kosmetologia, w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2020/2021.

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2020/2021  dla I roku studiów, kierunków Wydziału Fizjoterapii: Fizjoterapia – studia 5 – letnie jednolite mgr  stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe); Kosmetologia - studia I°   - stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe); Kosmetologia - studia II°   - stacjonarne; Terapia zajęciowa  - studia I°   - stacjonarne

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, oraz na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku  studiów 5- letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia kierunku  Kosmetologia , studiów I stopnia kierunku Terapia zajęciowa, oraz  studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału  Fizjoterapii   w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2020/2021.

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: powołania OPIEKUNÓW  pierwszych roczników studiów  I°, II°, oraz 5-letnich jednolitych mgr kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii – od roku akademickiego 2020/2021

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  zimowego  roku akad. 2020/2021 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,   Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

UWAGA!

Poniżej informacja dla studentów 1 roku kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia, Terapia zajęciowa

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych!

Podania o przeniesienie na studia stacjonarne należy składać w Dziekanacie (pokój 2/24), lub przesyłać mailowo na adres dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl  do dnia 20 września br (niedziela).
Podania przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

UWAGA!

Uwaga studenci ostatnich roczników studiów przystępujący do obrony prac dyplomowych w roku akad. 2019/20.

W związku ze zmianą wzoru dyplomu (począwszy od tego roku dyplomy nie będą posiadały zdjęć) studenci, którzy nie złożyli zdjęć do Dziekanatu proszeni są o ich niedostaczanie. Zdjęcia dotychczas  złożone będą zwracane wraz z dyplomami.

UWAGA!

UWAGA! TERMINARZ OBRON

UWAGA!

Zarządzenie Dziekana Wydziału Fizjoterapii w sprawie realizacji praktyk zawodowych na wszystkich kierunkach studiów:

 

U W A G A Studenci ostatnich roczników!

Studenci II r. studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia oraz Kosmetologia
Studenci III r. studiów I stopnia kierunków Kosmetologia, oraz Terapia zajęciowa

Prace dyplomowe w formacie PDF, oraz raport z systemu antyplagiatowego proszę przesyłać wyłącznie do promotora pracy (do dnia 15 czerwca).

Do Dziekanatu proszę przesyłać tylko temat pracy dyplomowej (musi on być identyczny z tym, który znajdzie się na stronie tytułowej pracy) – do dnia 10 czerwca.

Dziekanat Wydziału Fizjoterapii

 

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

Zarządzenie nr 25/2019/2020 - w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku fizjoterapia, oraz stacjonarnych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2019/2020

Zarządzenie nr 26/2019/2020 - w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych  kierunku terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2019/2020

Zarządzenie nr 27/2019/2020 - w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (weekendowych) kierunku KOSMETOLOGIA, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2019/2020

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

Zarządzenie nr  23 /2019/2020 - w sprawie:   realizacji P R O M O T O R S T W A   PRACY  LICENCJACKIEJ  (SEMINARIUM  PRACY DYPLOMOWEJ) na studiach I° stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz niestacjonarnych (weekendowych) kierunku kosmetologia, oraz na studiach I° stacjonarnych kierunku terapia zajęciowa  w semestrze 5 i 6  - w  roku akad. 2020/2021

Zarządzenie nr  24 /2019/2020 - w sprawie:   realizacji P R O M O T O R S T W A   PRACY  MAGISTERSKIEJ  (SEMINARIUM  PRACY DYPLOMOWEJ) na studiach II° stacjonarnych i niestacjonarnych /zaocznych/  kierunku fizjoterapia, oraz  na studiach II° stacjonarnych kierunku kosmetologia  w semestrze 3 i 4  - w  roku akad. 2020/2021

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:   realizacji  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU oraz ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH w semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2020/2021 na kierunkach Wydziału Fizjoterapii

UWAGA! - Przedłużona ważność legitymacji studenckich

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z dnia 12.03.2020 roku): legitymacje studenckcie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31.05.2020 roku, bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

UWAGA!

Z uwagi na zawieszenie zajęć weekendowych, informujemy, że sobotni dyżur Dziekanatu został także odwołany.

UWAGA!

Informacje dla studentów i nauczycieli akademickich dotyczące procesu dydaktycznego w sytuacji wstrzymania realizacji zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim

UWAGA!

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronowirusa od dnia 11 marca 2020 r. do odwołania zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne.

UWAGA!

W załączeniu pismo Dziekan Wydziału Fizjoterapii w sprawie odwołania zajęć dla studentów studiów zaocznych (weekendowych) podczas sesji zjazdowej w dniach 7 - 8 marca br.

UWAGA!

W załączeniu pismo Prorektora ds. Nauczania dr. hab. Ryszarda Bartoszewicza, prof. AWF, w sprawie zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, proszę o zapoznanie się z jego treścią.

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:  zmiany zarządzenia nr 16/2019/20 Dziekana Wydziału Fizjoterapii z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  l e t n i e g o  roku akad. 2019/2020 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Kosmetologia I stopnia: stacjonarne , Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

UWAGA!

Zaproszenie na Studencką Sesję Naukową podczas II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów - 16 kwietnia 2020 roku w Krakowie

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:   zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  l e t n i e g o  roku akad. 2019/2020 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Kosmetologia I stopnia: stacjonarne, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

UWAGA!

DYŻURY DZIEKANATU SEM. LETNI 2019/2020 - STUDIA ZAOCZNE WEEKENDOWE - godziny pracy dziekanatu 9:30 – 12:30

Luty 2020
15.02.2020
29.02.2020
Marzec 2020
14.03.2020
28.03.2020
Kwiecień 2020
04.04.2020
25.04.2020
Maj 2020
16.05.2020
23.05.2020
Czerwiec 2020
06.06.2020

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

 • W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE  realizowane na studiach II  stopnia stacjonarnych kierunków:  FIZJOTERAPIA i KOSMETOLOGIA – w   semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2019/2020
 • W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane  na studiach niestacjonarnych (zaocznych – weekendowych)  II  stopnia kierunku FIZJOTERAPIA w  semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2019/2020 

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.

UWAGA!

Zagadnienia na Egzamin Licencjacki kierunku Kosmetologia w roku akad. 2019/2020

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH, oraz MODUŁU Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH na studiach  I i II  stopnia,  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: fizjoterapia, kosmetologia i  terapia zajęciowa, oraz na II roku studiów 5-letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2019/2020.

UWAGA!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW W SPRAWIE LEGII AKADEMICKIEJ

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.

 

UWAGA!

DYŻURY DZIEKANATU SEM. ZIMOWY 2019/2020 - STUDIA ZAOCZNE WEEKENDOWE - GODZ. 09:30-12:30

Wrzesień 2019
28.09.2019 (08:00-11:00 i 13:00-16:00)

Październik 2019
05.10.2019
19.10.2019
26.10.2019

Listopad 2019
16.11.2019
30.11.2019

Grudzień 2019
07.12.2019
14.12.2019

Styczeń 2020
11.01.2020
25.01.2020

UWAGA !

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII- DYŻURY OPIEKUNÓW POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW w roku akademickim 2019/2020

Rocznik I, studia jednolite magisterskie, studia Iº i IIº, wszystkie kierunki – dr Iwona Krysiak-Zielonka
(Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, pok. 3/7, paw. P-4)
Czwartek, piątek: 13:00-15:15

Rocznik II, studia jednolite magisterskie, studia Iº i IIº, wszystkie kierunki - dr Arletta Hawrylak
(Katedra Fizjoterapii, pok. 2/57, paw. P-4)
Wtorek: 10:30-13:00

Rocznik III, studia jednolite magisterskie, studia Iº i IIº, wszystkie kierunki – dr Rafał Bugaj
(Katedra Terapii Zajęciowej, pok. 2/47, paw. P-4)
Wtorek: 13:30-15:45