Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube

Informacje dla Studentów

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.

 

UWAGA!

DYŻURY DZIEKANATU SEM. ZIMOWY 2019/2020 - STUDIA ZAOCZNE WEEKENDOWE - GODZ. 09:30-12:30

Wrzesień 2019
28.09.2019 (08:00-11:00 i 13:00-16:00)

Październik 2019
05.10.2019
19.10.2019
26.10.2019

Listopad 2019
16.11.2019
30.11.2019

Grudzień 2019
07.12.2019
14.12.2019

Styczeń 2020
11.01.2020
25.01.2020

 

UWAGA !

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII- DYŻURY OPIEKUNÓW POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW w roku akademickim 2019/2020

Rocznik I, studia jednolite magisterskie, studia Iº i IIº, wszystkie kierunki – dr Iwona Krysiak-Zielonka
(Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, pok. 3/7, paw. P-4)
Czwartek, piątek: 13:00-15:15

Rocznik II, studia jednolite magisterskie, studia Iº i IIº, wszystkie kierunki - dr Arletta Hawrylak
(Katedra Fizjoterapii, pok. 2/57, paw. P-4)
Wtorek: 10:30-13:00

Rocznik III, studia jednolite magisterskie, studia Iº i IIº, wszystkie kierunki – dr Rafał Bugaj
(Katedra Terapii Zajęciowej, pok. 2/47, paw. P-4)
Wtorek: 13:30-15:45

 

UWAGA!

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów

 

UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

W sprawie: realizacji przedmiotu PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2019/2020 na studiach 5-letnich jednolitych magisterskich stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, studiach I stopnia stacjonarnych kierunku kosmetologia, oraz studiach I stopnia stacjonarnych kierunku terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu

oraz

W sprawie: realizacji  przedmiotu  PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA  w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2019/2020 na studiach I stopnia niestacjonarnych (weekendowych)  kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu

UWAGA!

Informacja dla studentów I roku studiów I stopnia /licencjackich/ oraz 5-letnich jednolitych mgr stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akad. 2019/2020


UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest zarządzenie:

W sprawie: zapisów na PRZEDMIOTY DO WYBORU, oraz do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, studentów I roku studiów niestacjonarnych (weekendowych) I stopnia kierunku Kosmetologia, w semestrze z i m o w y m roku akad. 2019/2020.


UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są zarządzenia w sprawie zapisów:

Zarządzenie nr 3/2019/2020 w sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru z i m o w e g o roku akad. 2019/2020 dla I roku studiów, kierunków Wydziału Fizjoterapii: Fizjoterapia – studia 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe); Fizjoterapia - studia II° - stacjonarne; Kosmetologia - studia I° - stacjonarne; Kosmetologia - studia II° - stacjonarne; Terapia zajęciowa - studia I° - stacjonarne

Zarządzenie nr  4/2019/2020 w sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, oraz na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku  studiów 5- letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia kierunku  Kosmetologia , studiów I stopnia kierunku Terapia zajęciowa, oraz  studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału  Fizjoterapii   w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2019/2020.


UWAGA!

Informacja dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy będą odrabiali zaległe zajęcia z języka obcego w roku akademickim 2019/2020.


UWAGA!

Informacja dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020. 


UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenia:

W sprawie: powołania OPIEKUNA  pierwszych roczników studiów  I°, II°, oraz 5-letnich jednolitych mgr kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii – od roku akademickiego 2019/2020

W sprawie:   zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2019/2020 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,   Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII


UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:   realizacji  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU oraz ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH w semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2019/2020 na kierunkach Wydziału Fizjoterapii.


UWAGA!

Studenci I roku kierunku Fizjoterapia studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych,
Ze względu na warunki klimatyczne proszę o przybycie na egzamin z Biochemii zamiast na godz. 11.15 na godzinę 8.00  w sali klimatyzowanej 103 bud P-1 w dniu 28.06.2019 (piątek).
Życzę dobrego przygotowania do egzaminu. Łączę wyrazy szacunku.
prof. dr hab. Krzysztof Sobiech


UWAGA! 

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapetów, 16 listopada 2019 roku, Warszawa

Termin zgłoszeń do 06 listopada 2019 roku


UWAGA!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.


UWAGA!

Zaproszenie do badania mailowego pod tytułem: EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie?


UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:   realizacji  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU oraz ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH w semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2019/2020 na kierunkach Wydziału Fizjoterapii


Zarządzenia Dziekana

  • Zarządzenie nr 31/2018/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: realizacji promotorstwa pracy magisterskiej (seminarium pracy dyplomowej) na studiach II° stacjonarnych i niestacjonarnych /zaocznych/ kierunku fizjoterapia, oraz na studiach II° stacjonarnych kierunku kosmetologia w semestrze 3 i 4 - w roku akad. 2019/2020.
  • Zarządzenie nr 30/2018/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: realizacji promotorstwa pracy licencjackiej (seminarium pracy dyplomowej) na studiach I° stacjonarnych i niestacjonarnych (weekendowych) kierunku kosmetologia, oraz na studiach I° stacjonarnych kierunku terapia zajęciowa w semestrze 5 i 6 - w roku akad. 2019/2020.

UWAGA!

Informacja dla studentów I roku jednolitych studów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych: obecność obowiązkowa na wykładzie w dniu 15 maja (środa) o godzinie 13.15 w sali 2/8. W trakcie wykładu odbędzie się szkolenie BHP niezbędne do realizacji ćwiczeń i praktyk realizowanych w całym toku studiów w Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu.


UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, oraz stacjonarnych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2018/2019

w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2018/2019

w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych  kierunku terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2018/2019

w sprawie: przeprowadzenia Egzaminu  Dyplomowego Licencjackiego  studiów pierwszego  stopnia stacjonarnych, niestacjonarnych (ciągłych) i niestacjonarnych (weekendowych)  kierunku KOSMETOLOGIA Wydziału Fizjoterapii -  w roku akademickim 2018/2019.


UWAGA!

Zagadnienia na Egzamin Licencjacki kierunku Fizjoterapia w roku akad. 2018/2019

Zagadnienia na Egzamin Licencjacki kierunku Kosmetologia w roku akad. 2018/2019

Zagadnienia na Egzamin Licencjacki kierunku Terapia Zajęciowa w roku akad. 2018/2019


UWAGA!

ZAPRASZAMY NA
Spotkanie informacyjne prowadzone przez Przedstawicieli Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
dla studentów zainteresowanych udziałem
w programie „LEGIA AKADEMICKA”
w dniu 22 lutego ( piątek) o godz. 9 00
w Sali 111 ul. Witelona 25

                                     Centrum Doskonalenia Kadr


UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie:   zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  l e t n i e g o  roku akad. 2018/2019 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Fizjoterapia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII


UWAGA!

DYŻURY DZIEKANATU SEM. LETNI 2018/2019
STUDIA ZAOCZNE WEEKENDOWE
9:30 – 12:30

Luty 2019
02.02.2019
16.02.2019
Marzec 2019
02.03.2019
16.03.2019
30.03.2019
Kwiecień 2019
13.04.2019
27.04.2019
Maj 2019
11.05.2019
25.05.2019
Czerwiec 2019
01.06.2019
08.06.2019


UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE  realizowane na studiach II  stopnia stacjonarnych kierunków:  FIZJOTERAPIA i KOSMETOLOGIA – w   semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2018/2019

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane  na studiach niestacjonarnych (zaocznych – weekendowych)  II  stopnia kierunku FIZJOTERAPIA w  semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2018/2019


UWAGA!

Informacja dla studentów kierunku Fizjoterapia 3 semestr studia II stopnia stacjonarne:

W dniu 26 listopada 2018 roku (poniedziałek) wykład z Diagnostyki funkcjonalnej i programowania fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu jest odwołany.


UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

W sprawie: zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH, oraz MODUŁU Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH na studiach  I i II  stopnia,  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: fizjoterapia, kosmetologia i  terapia zajęciowa, oraz na II roku studiów 5-letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2018/2019

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.


UWAGA!

Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych-weekendowe) kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia:

Dziekanat informuje o zmianie dyżuru z 10.11.2018 na 17.11.2018 w godz. 09.30-12.30


UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

W sprawie: realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA  (PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – studia 5 – letnie na kierunku Fizjoterapia) w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2018/2019 na studiach 5-letnich jednolitych magisterskich  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, studiach I stopnia stacjonarnych i  niestacjonarnych kierunku kosmetologia, oraz studiach I stopnia stacjonarnych kierunku terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.

W sprawie: realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA   w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2018/2019 na studiach I stopnia niestacjonarnych (weekendowych)  kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu


Uwaga!

Dyżury Dziekana i Prodziekanów w roku akademickim 2018/2019

DZIEKAN WYDZIAŁU FIZJOTERAPII
Prof. dr hab. Anna Skrzek
Godziny przyjęć:
Poniedziałki – 09.00 – 10.30
Środy – 10.00 – 11.30

PRODZIEKAN DS. NAUCZANIA
dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF
Godziny przyjęć:
Poniedziałki – 08.30 – 10.00
Wtorki – 11.00 – 12.30

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF
Godziny przyjęć:
Poniedziałki – 10.00 – 12.00
Środy – 12.30 – 14.30

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr Dorota Wójtowicz
Godziny przyjęć:
Poniedziałki – 10.30 – 12.30
Wtorki – 11.00 – 12.00


Uwaga!

DYŻURY OPIEKUNÓW POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW w roku akademickim 2018/2019

Rocznik I, studia jednolite magisterskie, studia Iº i IIº, wszystkie kierunki - dr Arletta Hawrylak
(Katedra Fizjoterapii, pok. 2/57 paw. P-4)
Wtorek 12.30 – 14.00

Rocznik II, studia jednolite magisterskie, studia Iº i IIº, wszystkie kierunki – dr Rafał Bugaj
(Katedra Terapii Zajęciowej, pok. 2/47, paw. P-4)
Piątek 11.15 – 12.45

Rocznik III, studia Iº, wszystkie kierunki – dr Iwona Wilk
(Katedra Kosmetologii, pok. 3/32, paw. P-4)
Czwartki 09.30 – 11.00


Uwaga!

Uroczyste wręczenie dyplomów:

INFORMACJA  DLA  ABSOLWENTÓW STUDIÓW  II° /magisterskich/
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z roku akad. 2017-2018


Uwaga!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest następujące zarządzenie:

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, oraz do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, studentów I roku  studiów niestacjonarnych (weekendowych) I stopnia kierunku  Kosmetologia,    w  semestrze  zimowym  roku akad. 2017/2018.


Uwaga!

Informacja dla studentów studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych), którzy będą odrabiali zaległe semestry z języka angielskiego w roku akademickim 2018/2019.


Uwaga!

Informacja w sprawie obowiązkowego testu kwalifikacyjnego z języka obcego dla studentów I roku kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia oraz Terapia Zajęciowa.


Uwaga!

DYŻURY DZIEKANATU SEM. ZIMOWY 2018/2019
STUDIA ZAOCZNE WEEKENDOWE
9:30 – 12:30

Wrzesień 2018
29.09.2018
30.09.2018 (niedziela)
Październik 2018
06.10.2018
20.10.2018
Listopad 2018
10.11.2018
24.11.2018
Grudzień 2018
08.12.2018
Styczeń 2019
12.01.2019


Uwaga!

W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są następujące zarządzenia:

w sprawie: powołania OPIEKUNA  pierwszych roczników studiów  I°, II°, oraz 5-letnich jednolitych mgr kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii – od roku akademickiego 2018/2019

w sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru z i m o w e g o roku akad. 2018/2019 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Fizjoterapia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

w sprawie:  zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2018/2019  dla I roku studiów, kierunków Wydziału Fizjoterapii:

Fizjoterapia – studia 5 – letnie jednolite mgr  stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe)
Fizjoterapia - studia II°   - stacjonarne
Kosmetologia - studia I°   - stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe)
Kosmetologia - studia II°   - stacjonarne
Terapia zajęciowa - - studia I°   - stacjonarne

w sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, oraz na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku  studiów 5- letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia kierunku  Kosmetologia , studiów I stopnia kierunku Terapia zajęciowa, oraz  studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału  Fizjoterapii   w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2018/2019


UWAGA!
STUDENCI I ROKU FIZJOTERAPII, STUDIA JEDNOLITE, STACJONARNE I  NIESTACJONARNE
powtarzający przedmiot BIOCHEMIA i MEDYCYNA FIZYKALNA


UWAGA!

Zarządzenia dot. realizacji PRAC LICENCJACKICH  I  MAGISTERSKICH w zakładce Zarządzenia Dziekana!


Zagadnienia na Egzamin Licencjacki kierunku Fizjoterapia w roku akad. 2017/2018

Zagadnienia na Egzamin Licencjacki kierunku Kosmetologia w roku akad. 2017/2018

Zagadnienia na Egzamin Licencjacki kierunku Terapia Zajęciowa w roku akad. 2017/2018


UWAGA!

W sprawie  realizacji  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU oraz ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH w semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2018/2019 na kierunkach Wydziału Fizjoterapii proszę otworzyć zakładkę Zarządzenia Dziekana (zarządzenie nr 36)


UWAGA!

Zarządzenie nr 35 z dnia 7 maja 2018 roku.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich  lat studiów.


UWAGA!

W dniach 30.04. - 04.05.2018 Dzekanat Wydziału Fizjoterapii będzie nieczynny!


UWAGA STUDENCI I roku!!

W załączniku lista studentów, którzy są zobowiązani do przystąpienia lub ponownego rozwiązania testów z zakresu BHP. Szkolenie jest obowiązkowe do zaliczenia II sem.


UWAGA!!!

Studenci pierwszego roku studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków fizjoterapia, terapia zajęciowa i kosmetologia, którzy jeszcze nie wypełnili uzupełniającego testu BHP, proszeni są o wykonanie tego obowiązku do dnia 02.03.2018 r. 

Obecnie należy osobiście wypełnić papierową formę testu  w  Inspektoracie BHP i P-poż. (budynek WOSS, pokój 107 - Stadion Olimpijski) 
u Pani Elżbiety Jodłowskiej [główny specjalista ds. BHP i P-poż. tel. 71347-3256  bhp@awf.wroc.pl].

Jest to warunek konieczny do zaliczenia drugiego semestru.


UWAGA STUDENCI!

W sprawie:   zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru l e t n i e g o  roku akad. 2017/2018  dla  I roku studiów, kierunku Fizjoterapia- studia 5 – letnie jednolite mgr: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/

oraz

zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów w  semestrze  l e t n i m  roku akad. 2017/2018  kierunków:  fizjoterapia (z wyjątkiem I roku studiów 5 - letnich jednolitych mgr : stacjonarnych i niestacjonarnych), kosmetologia ( z wyjątkiem II i III r. studiów I°- licencjackich niestacjonarnych), terapia zajęciowa (z wyjątkiem III r. studiów I°- licencjackich stacjonarnych)  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.

proszę otworzyć zakładkę Zarządzenia Dziekana i zapoznać się z Zarządzenien 24 i 25!


UWAGA STUDENCI
II st. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków!

W sprawie zapisów na SEMINARIA MAGISTERSKIE proszę zapoznać się z Zarządzeniami nr 22, 23 w zakładce Zarządzenia Dziekana!


UWAGA STUDENCI

·        II i III r studiów I stopnia niestacjonarnych KIERUNKU FIZJOTERAPIA,

·        II i III r studiów I stopnia niestacjonarnych, oraz II r. studiów niestacjonarnych weekendowych KIERUNKU KOSMETOLOGIA,

·        II r. studiów II stopnia niestacjonarnych weekendowych  KIERUNKU FIZJOTERAPIA.

 

Proszę o zgłaszanie się do Dziekanatu Wydziału Fizjoterapii

W dniach od 13 stycznia (sobota) br. do 27 stycznia (sobota) br. w godzinach pracy dla studentów

w celu podpisania aneksu do umowy o warunkach odpłatności w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocław

                                                                                                                                         Dziekan

                                                                                                                                Wydziału Fizjoterapii

                                                                                                                            Prof.  dr hab. Anna Skrzek


          UWAGA!
STUDENCI STUDIÓW LIC. I MGR WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW
W sprawie: zapisów na realizację PRZEDMIOTÓW DO WYBORU, ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH, oraz MODUŁU Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH na studiach I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: fizjoterapia, kosmetologia i terapia zajęciowa, oraz na I roku studiów 5-letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim roku akad. 2017/2018

Zarządzenie nr 21 w zakładce "Zarządzenia"


UWAGA! 

STUDENCI STUDIÓW LIC. NIESTACJONARNYCH KIERUNKU KOSMETOLOGIA

Zarządzenie nr 20/2017/2018 dot.  realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA   w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2017/2018 na studiach I stopnia niestacjonarnych (weekendowych)  kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu w zakładce "Zarządzenia".


 

Zarządzenie nr 17/2017/2018 z dnia 31.10.2017 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.


Zarządzenie nr 11/2017/2018 z dnia 24.10.2017 r.

W sprawie: realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA  (PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – studia 5 – letnie na kierunku Fizjoterapia) w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2017/2018 na studiach 5-letnich jednolitych magisterskich  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, oraz studiach I stopnia  kierunków kosmetologia i terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 10/2017/2018 z dnia 23.10.2017 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.


 

DYŻURY OPIEKUNÓW POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW

w roku akademickim 2017/2018

Rocznik I, I° i II°, wszystkie kierunki      -  dr Rafał Bugaj
(Katedra Terapii Zajęciowej, pok. 2/47, paw. P-4)

Wtorki            11.00-12.30

 Rocznik II, studia I i II°, wszystkie kierunki – dr Iwona Wilk
(Katedra Kosmetologii, pok. 3/32 paw. P-4)

Poniedziałki      11.00-12.30

 Rocznik III, studia I i II°, wszystkie kierunki – dr Łukasz Pawik
(Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, pok. 2/43, paw. P-4)

Poniedziałki        12.00-13.30


Zarządzenie nr 7/2017/2018 z dnia 26.09.2017 r.

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, oraz do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, studentów I roku  studiów niestacjonarnych (weekendowych) I stopnia kierunku  Kosmetologia,    w  semestrze  zimowym  roku akad. 2017/2018.


Zarządzenie nr 5/2017/2018 z dnia 20.09.2017 r.

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, oraz na zajęcia z JĘZYKA OBCEGO studentów I roku  studiów 5- letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia kierunku  Kosmetologia , studiów I stopnia kierunku Terapia zajęciowa, oraz  studiów II stopnia kierunku Kosmetologia i studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia Wydziału  Fizjoterapii   w  semestrze  zimowym  roku akad. 2017/2018.


Zarządzenie nr 4/2017/2018 z dnia 20.09.2017 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego roku akad. 2017/2018 dla I roku studiów, kierunku Fizjoterapia- studia 5 – letnie jednolite mgr: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/


Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Fizjoterapii

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego roku akad. 2017/2018 kierunków studiów: Fizjoterapia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne WYDZIAŁU FIZJOTERAPII


Informacja dla studentów studiów I stopnia /licencjackich/ stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy będą odrabiali zaległe semestry z języka obcegow roku akad. 2017/2018

Centrum Języków Obcych informuje studentów, którzy w roku akademickim 2017/18 będą odrabiali zaległe semestry z języka obcego, iż są zobowiązani zgłosić się do Centrum Języków Obcych, celem napisania testu kwalifikacyjnego na odpowiedni poziom językowy, w dniu 2.10.17 w godz. od 09.00 do 13.00 w sekretariacie CJO.
Obecność obowiązkowa. Termin ostateczny.


Informacja dla studentów I roku studiów I stopnia /licencjackich/ oraz studiów jednolitych 5 – letnich /magisterskich/ stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akad. 2017/2018

Centrum Języków Obcych informuje studentów I roku kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia, Terapia Zajęciowa iż obowiązkowy test kwalifikacyjny z języka obcego w wersji elektronicznej będzie udostępniony od 27.09.2017 r. /od godz. 13.00/ - do 1.10.2017 r. /do godz. 23.00/ na stronie AWF w portalu dziekanatowym eDziekanat (zakładka Studia – Testy), po wcześniejszym zalogowaniu się.


 

UWAGA DLA STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH


 Nowa edycja Studenckiego Programu Stypendialnego.

UWAGA!

Studenci II r studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych , oraz I roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków Wydziału Fizjoterapii.

Przypominamy o obowiązkowej korekcie zapisów do promotora:

Studenci studiów I stopnia 24 maja (środa) 2017 r, studenci studiów II stopnia 25 maja (czwartek) 2017 r.


 Zagadnienia na Egzamin Licencjacki na kierunku Fizjoterapia

 w roku akademickim 2016/2017


 W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne są zarządzenia nr 34, 35, 46/2016/2017!


 W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest zarządzenie nr 33/2016/2017 dotyczące ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.


UWAGA STUDENCI STUDIÓW II st. 

W zakładce Zarządzenia Dziekana umieszczone jest Zarządzenie nr 28/2016/2017 dot.  realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2016/2017


 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE DO PISANIA PRAC MAGISTERSKICH

WSKAZÓWKI MERYTORYCZNE DO PISANIA PRAC MAGISTERSKICH


UWAGA! Studenci II i III roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku fizjoterapia.

W zakładce "Zarządzenia Dziekana" Zarządzenie nr 26 dot. zapisu na przedmiot  Biochemia – realizowanego w  semestrze  l e t n i m  roku akad. 2016/2017  dla studentów II i III r studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku fizjoterapia, Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu powtarzających ten przedmiot.


UWAGA!

w zakładce Zarządzenia Dziekana Aneks do Zarządzenia 24/2016/2017 dot. § 2  - zmiany terminu zapisów do grup studenckich  dla studentów    I    rok  II°   /mgr/  stacj.   Kierunku Fizjoterapia.UWAGA  STUDENCI  
I stopnia  niestacjonarnych weekendowych studiów

kierunku kosmetologia

W ZAKŁADCE Zarządzenia Dziekana 

informacja dot. realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA  w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2016/2017


UWAGA STUDENCI  wszystkich lat i kierunków studiów!

W ZAKŁADCE Zarządzenia Dziekana 

informacja dot. zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiówsemestrze  l e t n i m  roku akad. 2016/2017  kierunków:  fizjoterapia, kosmetologia, terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE  realizowane na studiach II  stopnia stacjonarnych kierunków:  FIZJOTERAPIA i KOSMETOLOGIA – w   semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2016/2017  - patrz zakładka Zarządzenia Dziekana, Zarządzenie nr 22/2016/2017

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane  na studiach niestacjonarnych (zaocznych – weekendowych)  II  stopnia kierunku FIZJOTERAPIA w  semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2016/2017  - patrz zakładka Zarządzenia Dziekana, Zarządzenie nr 23/2016/2017


 UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana proszę przeczytać Zarządzenie nr 21/2016/2017 dot. zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH na studiach  I i II  stopnia  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: fizjoterapia, kosmetologia oraz  kierunku terapia zajęciowa Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2016/2017


UWAGA!

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 20/2016/2017 w zakładce Zarządzenia Dziekana


UWAGA ! SZKOLENIE BHP

STUDENCI I ROKU WYDZIAŁU FIZJOTERAPII
WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW

 W dniu 13 stycznia 2017 r. (piątek) w godz. 13.00 – 15.00 w sali 2/8  budynku p-4  - odbędzie się dodatkowe obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku, którzy nie odbyli tego szkolenia w tygodniu „0”.

 Dziekanat Wydziału Fizjoterapii


W sprawie: realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA  w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2016/2017 na studiach I stopnia  stacjonarnych i  niestacjonarnych   kierunku fizjoterapia,  kosmetologia,  terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu - w zakładce "Zarządzenia Dziekana"


UWAGA ! SZKOLENIE BHP

STUDENCI I ROKU WYDZIAŁU FIZJOTERAPII WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW

 W dniu 16 października br. (niedziela) w godz. 16.45 – 19.45 w sali 2/4  budynku p-4  - odbędzie się dodatkowe obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku, którzy nie odbyli tego szkolenia w tygodniu „0”.


Zarządzenie nr 10/2016/2017 z dnia 04 października 2016 roku

W sprawie:  zapisów studentów I roku  studiów niestacjonarnych WEEKENDOWYCH
I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA na PRZEDMIOT DO WYBORU i do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych  w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2016/2017.


INFORMACJA  DLA  ABSOLWENTÓW STUDIÓW  I°
WYDZIAŁU  FIZJOTERAPII z roku akad. 2015-2016


UWAGA!!

Bardzo prosimy studentów I roku studiów II stopnia kierunku KOSMETOLOGIA
o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 8/2016/2017 dotyczącym zapisów do wybranego Modułu.

docx Zarządzenie nr 8/2016/2017


 INFORMACJA  DLA  ABSOLWENTÓW STUDIÓW  II° /magisterskich/
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z roku akad. 2015-2016


UWAGA!

W zakładce "Zarządzenia Dziekana" Zarządzenie nr 7/2016/2017 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zapisów studentów II roku II st. do grup studenckich.


UWAGA!

W zakładce "Zarządzenia Dziekana" Zarządzenie nr 6/2016/2017 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zapisów studentów I roku  na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU.


Informacja dla studentów studiów I stopnia /licencjackich/ stacjonarnych i niestacjonarnych/


Informacja dla studentów I roku studiów I stopnia /licencjackich/ stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akad. 2016/2017


Zarządzenie nr 5/2016/2017 z dnia 07 września 2016 roku

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2016/2017  kierunków studiów:  Fizjoterapia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne WYDZIAŁU FIZJOTERAPII 


Informacjadla studentów, którzy rozpoczęli studia na Wydziale Fizjoterapii w roku 2015/2016


Informacja (procedura) dotycząca przepisywania ocen


UWAGA: studenci studiów WEEKENDOWYCH (zaocznych)

Wydziału Fizjoterapii

DYŻURY  DZIEKANATU  W SOBOTY  GODZ. 10.00 – 12.00

Październik 2016
01 październik
15 październik
29 październik 

Listopad 2016
05 listopad
19 listopad
  
Grudzień 2016
03 grudzień
17 grudzień 

Styczeń 2017
14 styczeń
 28 styczeń

Luty 2017
11 luty
25 luty

Marzec 2017
 
11 marzec
25 marzec

Kwiecień 2017
 
8 kwiecień
22 kwiecień

Maj 2017
13 maj 
27 maj

Czerwiec 2017
10 czerwiec 

pok. 2/27, 2/26        tel.: 71 347 30 73
adres e-mail: iwona.dobrzanska@awf.wroc.pl


Dziekanat Wydziału Fizjoterapii
Adres: 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-4)dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl

 Studia stacjonarne II° kierunek fizjoterapia, I°i  Ikierunek kosmetologia  
tel. 71 347-3028, pok. 2/26

 Studia stacjonarne I° kierunek fizjoterapia, terapia zajęciowa
tel. 71 347-3078, pok. 2/26

 Studia niestacjonarne I° i II° kierunek fizjoterapia, I° kierunek kosmetologia
tel. 71 347-3073, pok. 2/27

 Praktyki studenckie
tel./fax 71347-3029, pok. 2/29

 Przewody naukowe
tel. 71 347-3071, pok. 2/37

 Studia doktoranckie
tel. 71 347-3079, pok. 2/36


 

 

Zapisz