Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Dyżury Dziekanatu w soboty

W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich z Dziekanatem.
Prosimy kontaktować się  mailowo i telefonicznie od poniedziałku do piątku z pracownikami Dziekanatu. 
Podania (skan z podpisem studenta oraz wymagane załączniki) należy przesyłać na adresy e-mail podane poniżej.

SPORT

1. mgr Ewa Kołodziej

ewa.kolodziej@awf.wroc.pl

71/347-34-28

2. mgr Ewa Więckowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ewa.wieckowska@awf.wroc.pl

71/347-32-42

3. mgr inż. Jadwiga Krajewska

jadwiga.krajewska@awf.wroc.pl

71/347-34-62

4. mgr Dominka Tyszecka

dominika.tyszecka@awf.wroc.pl

71/347-34-38

TURYSTYKA I REKREACJA

5. Anna Skrzypczyk

anna.skrzypczyk@awf.wroc.pl

71/347-34-75