Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Bezpłatny kurs sędziego piłki nożnej

 

Bezpłatny kurs sędziego piłki nożnej

Zapraszamy studentów AWF Wrocław
do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach na sędziego piłki nożnej
realizowanych w ramach
Zintegrowanego programu rozwoju AWF Wrocław
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do wszystkich studentów studiów stacjonarnych z wyłączeniem: 1 roku I stopnia oraz studiów jednolitych na kierunku Fizjoterapia.

akres Projektu:

  • zajęcia teoretyczne – kompleksowe omówienie przepisów gry
  • zajęcia praktyczne – symulacja sytuacji boiskowych i podejmowanie decyzji

W ramach zajęć każdy z Uczestników otrzymuje: gwizdek, kartki (żółta, czerwona) i przepisy gry.

Kurs na sędziego piłki nożnej prowadzony będzie przez doświadczonych sędziów i obserwatorów szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zajęcia będą realizowane na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
w czerwcu 2022 roku.

Kurs zakończy się egzaminem, po którym jego uczestnicy otrzymają 
uprawnienia sędziego piłki nożnej.

Możliwość sędziowania meczów piłki nożnej

ZAPISY TRWAJĄ!! do 15 maja 2022 roku!
Liczba miejsc ograniczona!

Zapisy przyjmowane są w budynku P3, pokój 200a od poniedziałek - wtorek w godzinach od 8.00 - 16.00 do dnia 04.11.2021 r.

Rozpatrywane będą tylko osoby, które dostarczą komplet niżej wymienionych dokumentów:

  1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik 2.1),
  2. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (załącznik 2.2),
  3. Deklaracja uczestnika/uczestniczki projektu (załącznik 2.3),
  4. CV,
  5. List motywacyjny.

Kierownik Projektu
dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF