Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Bezpłatny kurs sędziego piłki nożnej

 

Bezpłatny kurs sędziego piłki nożnej

Zapraszamy studentów AWF Wrocław
do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach na sędziego piłki nożnej
realizowanych w ramach
Zintegrowanego programu rozwoju AWF Wrocław
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do wszystkich studentów studiów stacjonarnych z wyłączeniem: 1 roku I stopnia oraz studiów jednolitych na kierunku Fizjoterapia.

akres Projektu:

  • zajęcia teoretyczne – kompleksowe omówienie przepisów gry
  • zajęcia praktyczne – symulacja sytuacji boiskowych i podejmowanie decyzji

W ramach zajęć każdy z Uczestników otrzymuje: gwizdek, kartki (żółta, czerwona) i przepisy gry.

Kurs na sędziego piłki nożnej prowadzony będzie przez doświadczonych sędziów i obserwatorów szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zajęcia będą realizowane na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
luty/marzec 2022 roku.

Kurs zakończy się egzaminem, po którym jego uczestnicy otrzymają 
uprawnienia sędziego piłki nożnej.

Możliwość sędziowania meczów piłki nożnej

ZAPISY TRWAJĄ!! Liczba miejsc ograniczona!

Zapisy przyjmowane są w budynku P3, pokój 200a od poniedziałek - wtorek w godzinach od 8.00 - 16.00 do dnia 04.11.2021 r.

Rozpatrywane będą tylko osoby, które dostarczą komplet niżej wymienionych dokumentów:

  1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik 2.1),
  2. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (załącznik 2.2),
  3. Deklaracja uczestnika/uczestniczki projektu (załącznik 2.3),
  4. CV,
  5. List motywacyjny.

Kierownik Projektu
dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF