Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zarządzenia Dziekanów Fizjoterapii i WFiS w sprawie przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym

14.04

Zarządzenie Dziekana Wydziału Fizjoterapii nr 28/2020/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych z przedmiotów o charakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuacje kształcenia na semestrze następnym


Zarządzenie Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu nr 58/2020/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuację kształcenia na semestrze następnym.

Aneks nr 1 z dnia 6.05.2021 r. do Zarządzenia Dziekana WFiS nr 58/2020/2021 z dnia 14.04.2021 r.

W sprawie: przywrócenia do realizacji w bezpośrednim kontakcie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym, których realizacja zapewnia możliwość uzyskania przez studentów ostatnich lat studiów wymaganych efektów uczenia się, a w przypadku pozostałych roczników studiów umożliwia kontynuację kształcenia na semestrze następnym.