Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zapytanie ofertowe nr KT-416/2019

20.08

zapytanie ofertowe

załącznik nr 4 - wzór umowy

Informacja dla Wykonawców

Wyjaśnienie do zapytania KT-416/2019:
W przedmiarze - załącznik nr 3 i w kosztorysie ofertowym - załącznik nr 2 nastąpiła zmiana w punktach 1.2 i 2.2.