Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zapytania ofertowe (poniżej 30 000 euro)

02
Wrz
Oferta na wykonanie audytu zewnętrznego projektu

Dotyczy: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z siedzibą przy Al. I. J. Paderewskiego 35 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu (usługa poniżej 30 000 euro) pn. „ Nowa jakość praktyk pedagogicznych II” prowadzonego przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w latach 2012r -2015r, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

Załączniki:

pdf Załącznik 2 - zapytanie ofertowe
pdf Załącznik 3 - formularz oferty
pdf Załącznik A
pdf Załącznik B
pdf Załącznik C
pdf Załącznik D - Raport z audytu