Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Zakres przedsięwzięć i czynności dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID- 19 wśród społeczności AWF we Wrocławiu

22.05

Zarządzeniem nr 39/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 20. kwietnia 2020 został powołany zespół do przygotowania propozycji wytycznych rozwiązań organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracowników i studentów Uczelni przy zmniejszeniu się ograniczeń sanitarno-epidemicznych spowodowanych stanem epidemii COVID -19 w składzie:

  • Włodzimierz Reczko
  • Andrzej Raszowski
  • Elżbieta Jodłowska
  • Paweł Mroczkiewicz
  • Dorota Dankiewicz Pęzioł
  • Maja Malczyszyn.

Opracowany materiał stanowi rekomendowany zestaw przedsięwzięć i czynności, propozycji rozwiązań organizacyjnych oraz ustaleń i zaleceń dla bezpiecznego funkcjonowania pracowników Uczelni.

Zakres przedsięwzięć i czynności dla przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się COVID- 19 wśród społeczności
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

  1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy prowadzić czynności dezynfekcyjne pomieszczeń (przez osoby sprzątające – właściwie zabezpieczone) oraz stanowisk pracy (indywidualnie przez pracowników). Dział AG nadzoruje prowadzone prace dezynfekcyjne, a także przekazuje środki odkażające.