Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Instagram Youtube Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

XXXIV Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza

12.02

Katedra Rekreacji AWF Wrocław zaprasza do wzięcia udziału w XXXIV Memoriale im. Bronisława Haczkiewicza. Zawody w narciarstwie alpejskim odbędą się 1 marca 2020 r. w Zieleńcu. Impreza ta co roku przyciąga najlepszych narciarzy, którzy rywalizują na stokach Zieleńca w dwuboju. W części pierwszej rozgrywany jest slalom gigant, w drugiej jazda techniczna oceniana przez ekspertów.

Jak się zapisać?

Jest to możliwe na dwa sposoby:

1. Do 28 lutego 2020 (do godz. 18.00) zgłoszenia przyjmowane są przez formularze Google:

Zgłoszenie jest ono ważne w momencie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia.

2. Zgłoszenie oraz wpłata wpisowego będą również możliwe w dniu zawodów w biurze – w budynku „Stodoła” za pensjonatem Absolwent.

Do zobaczenia w Zieleńcu!


Regulamin XXXIV Memoriału im. Bronisława Haczkiewicza
pod honorowym patronatem
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

1. Cel podstawowy:

Zawody służą ocenie poziomu umiejętności jazdy technicznej oraz doskonaleniu jazdy sportowej w narciarstwie zjazdowym.

Cele dodatkowe:

 • Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień Pomocnika Instruktora SITN PZN. - Zawody Regionalne.
 • Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej - jazda sportowa i techniczna.
2. Organizator:
 • Katedra Rekreacji AWF Wrocław. Kierownikiem zawodów jest dr Piotr Kunysz.
3. Termin i miejsce:
 • 1 marca 2020, Zieleniec.
  Trasa narciarska przy wyciągu nr 6. (w wypadku niedostatecznych warunków śniegowych o miejscu rozegrania zawodów organizator poinformuje przy odbieraniu numerów startowych).
4. Konkurencje:
 • Slalom gigant.
 • Jazda techniczna: łuki płużne, skręt równoległy NW, śmig i skręt równoległy długi. Techniki oceniane będą zgodnie z opisem zawartym w Programie Nauczania Narciarstwa SITN PZN 2018 i kryteriami ocen umieszczonymi w Wytycznych szkolenia SITN PZN. W przypadku niezadowalających warunków śniegowych organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z techniki skręt równoległy długi.

Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach (obowiązuje rok kalendarzowy):

 • dzieci: 7-12 lat,
 • młodzież: 13-16 lat,
 • dla osób mających 17 i więcej lat w kategorii kobiet i mężczyzn.
5. Zasady uczestnictwa:
 • W zawodach ma prawo uczestniczyć każdy. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty startowej.
 • Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania, wyżywienia, dojazdu i karnetów na wyciągi.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie.
6. Zgłoszenia:

Do dnia 28.02.2020 do godz. 18.00 Przyjmujemy zgłoszenia przez formularze Google:

Zgłoszenie jest ważne w momencie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia.

 • Zgłoszenie oraz wpłata wpisowego w dniu zawodów możliwa jest w biurze zawodów w godz. 8.00-9.30 - budynek „Stodoła” za pensjonatem Absolwent, Zieleniec.

Wpisowe do zawodów:

 • 60 PLN/os., płatne w dniu zawodów w biurze zawodów.

Odbiór numerów startowych - w dniu rozgrywania Zawodów, w biurze zawodów; kaucja za nr - 50 PLN. 
Jako pierwsza jest rozgrywana jazda sportowa. O kolejności startu w slalomie gigancie decyduje kolej­ność zgłoszeń.

7. Program zawodów - punktacja:

Na program zawodów składa się dwubój:

 • Jazda sportowa - slalom gigant, rozgrywany w dwóch przejazdach na tej samej trasie. Rezultatem jest miejsce w klasyfikacji uzyskane z czasu lepszego przejazdu. Slalom gigant przeprowadzony jest w oparciu o przepisy PZN zawarte w NRS z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu.
 • Jazda techniczna - 4 techniki - rezultatem jest miejsce w klasyfikacji na podstawie sumy pkt. uzyskanych za poszczególne ewolucje, ocenianych w skali 0-10 pkt. za każdą ewolucję.
 • Wynikiem zawodów jest suma miejsc z giganta i jazdy technicznej. Zwycięzcą zawodów zostaje osoba, która uzyska najniższą sumę miejsc. W przypadku równej sumy miejsc w dwuboju u dwóch, trzech itd. zawodników o kolejności decyduje lepszy rezultat - miejsce z jazdy technicznej.
8. Nagrody:

Nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Dyplomy, puchary oraz nagrody otrzymują zwycięzcy w klasyfika­cji kobiet i mężczyzn za 1, 2 i 3 miejsce oraz zawodnik który uzyska największą liczbę punktów w jeździe technicznej.
W kategoriach dzieci i młodzieży dyplomy i medale otrzymują zwycięzcy w klasyfikacji za 1, 2 i 3 miejsce.

9. Sędziowanie:
 • Zawody sędziują osoby powołane przez organizatora. Konkurencje techniczne będą sędziowane przez Instruktorów Wykładowców SITN PZN.
10. Protesty:
 • Protesty można zgłaszać zaraz po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów.
 • Warunkiem rozpatrzenia protestu będzie wniesienie kaucji w wysokości 100 zł.
 • Kaucja zostanie zwrócona po uznaniu protestu.

Uwaga!

 • W szczególnych przypadkach (m.in. pogodowych) organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.
 • pytania i uwagi prosimy kierować na ręce kierownika zawodów: piotr.kunysz@awf.wroc.pl

Program dnia zawodów:

Niedziela, 1 marca 2020

 • 08.00-09.30 - Przyjmowanie wpisowego, kaucji za numer i wydawanie numerów startowych - Biuro zawodów - budynek „Stodoła” - za pensjonatem Absolwent, Zieleniec.
 • 9:00 - uruchomienie wyciągu dla zawodników (wyciąg nr 6).
 • 9.30-10.00 Oglądanie trasy slalomu giganta (zawodnicy w nr startowych).
 • 10.00 Otwarcie zawodów (przy górnej stacji wyciągu nr 6).
 • 10.10-12.00 Slalom gigant (2 przejazdy).
 • 12.00-13.00 Zwrot numerów startowych, odebranie kaucji, wpisy do Indeksów - tylko uczestnicy Zawodów Regionalnych.
 • 13.00-14.30 Konkurencje jazdy technicznej.
 • 14.30-15.30 Zwrot numerów startowych, odebranie kaucji - uczestnicy Memoriału Haczkiewicza.
 • ok. godziny po zakończeniu konkurencji technicznych OGŁOSZENIE WYNIKÓW, ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW - miejsce zostanie podane w dniu zawodów.

Regulamin XXXIV Memoriału im. Bronisława Haczkiewicza 2020 - pobierz