Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Wizyta Gości z Inholland University of Applied Scinces na AWF

18.11

W ubiegłym tygodniu na Akademii Wychowania Fizycznego gościliśmy grupę holenderskich studentów, którzy przyjechali do Wrocławia z Inholland University of Applied Scinces mieszczącym się w Amsterdamie/Diemen. Holenderski Uniwersytet prowadzi kształcenie na wielu kierunkach studiów, w tym na kierunku: Zarządzanie turystyką. W ramach realizacji programu studiów i projektu „destination marketing” grupy holenderskich żaków wraz z koordynatorem uczelnianym kierowane są na wyjazdy zagraniczne przybliżające atrakcyjność turystyczną miast i regionów – tych najczęściej odwiedzanych przez holenderskich turystów. Projekt realizowany jest przy współpracy Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie. Studenci Inholland University of Applied Scinces mieli okazje być już wcześniej w Polsce. W tym roku wybrane miasta polskie to Gdańsk, Poznań i Wrocław. Wybór Wrocławia związany był z popularnością miasta oraz łatwością dotarcia do destynacji własnym środkiem transportu oraz bezpośrednimi połączenia lotniczymi (linie lotnicze KLM).

Cel podróży i wizyta na naszej Uczelni związane były z  nawiązywaniem relacji z ośrodkami akademickimi kształcącymi na podobnych kierunkach studiów, przybliżeniem oferty edukacyjno-dydaktycznej, wymianą doświadczeń w obszarze naukowym i możliwościami podjęcia szerszej współpracy w relacjach międzynarodowych. Wspólnie z Urzędem Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia za zgodą J.M. Rektora AWF władze naszej Akademii: Prof. Dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą wraz z zespołem: Moniką Ilecką- Folcik oraz Magda Opalą oraz dr Ireneusz Cichy - Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem, Biuro Promocji AWF oraz pracownicy Zakładu Turystyki: dr hab. Piotr Oleśniewicz prof. AWF, dr Marcin Dziedzic, dr Ludwika Kosińska i Zakładu Zespołowych Gier Sportowych: dr Sara Wawrzyniak, przygotowali ciekawą ofertę programową. Studenci uczestniczyli w wycieczce po Wrocławiu z przewodnikiem miejskim, podczas której zwiedzili najważniejsze atrakcje turystyczne miasta: Rynek, Ostrów Tumski, Dzielnice 4 Wyznań. Na Akademii Wychowania Fizycznego nasi Goście w historycznym otoczeniu Sali Senatu otrzymali drobny poczęstunek oraz dowiedzieli się o wielopokoleniowych zmianach i rozwoju naszej Alma Mater. Dla urozmaicenia pobytu Studentom zaproponowano aktywność ruchową i uczestnictwo w lekcji pokazowej  piłek Eduball. Zajęcia cieszyły się pełnym zaangażowaniem grupy. Studenci mieli możliwość zwiedzić obiekty Akademii, otrzymali również pamiątkowe podarunki. Pobyt dodatkowo urozmaiciła wycieczka na Stadion Olimpijski, gdzie grupa poznała historię obiektu, zwiedziła sektory i zabytkowa wieżę zegarową. Ze strony Urzędu Miejskiego Wrocławia zorganizowano we Wrocławskim Centrum Akademickim spotkanie z przedstawicielami Wydziału, przedstawicielem Dolnośląskiej Organizacji turystycznej oraz z Dyrektorem WCA. W ramach pobytu studenci z Holandii zbierali dane pod kątem badań naukowych dotyczące opracowania strategii promocyjnej odwiedzanych miast i możliwości regionów w dobie post pandemii.